ОБЩИ УСЛОВИЯ НА UNITEDPRINT.COM UK LTD.

00
Влизам

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА UNITEDPRINT.COM UK LTD.


A. ОБЩИ УСЛОВИЯ


Член 1 - Общи положения


(1) unitedprint.com UK Ltd., 16 Great Queen Street, London WC2B 5AH, регистрирана в Англия и Уелс под регистрационен номер на компанията 5831720, (наричан по-долу „unitedprint“) е специализирана в производството на печатни материали (като флаери, пощенски картички, плакати и др.). unitedprint предлага и някои нестандартни продукти за продажба на своя уебсайт (както е дефинирано по-долу) на своите клиенти.

(2) Тези общи условия се прилагат за всички договори за производство на печатни материали, сключени чрез уебсайтовете на unitedprint, както и за всички други договори, свързани с доставката на нестандартни продукти от unitedprint, сключени чрез уебсайта.

(3) Настоящите общи условия се прилагат за сделки, извършвани с еднолични търговци, партньорства или стопански субекти и публични органи, независимо дали се предвиждат или се случват в бъдеще. Всички условия (за поръчка или покупка) на Клиента или на трета страна от името на Клиента (независимо дали са включени във всяка поръчка за покупка или потвърждение или по друг начин) не се прилагат, дори ако unitedprint не ги е отхвърлил изрично. Дори ако unitedprint е споменат в документ, съдържащ или препращащ към условията на клиента или на трета страна, това не означава съгласие за включването на тези условия в който и да е договор с unitedprint.

(4) Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да направите поръчка. Поръчвайки някой от продуктите на unitedprint, вие се съгласявате да спазвате тези условия. АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ, МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ПОДРОБНО ВНИМАНИЕ НА ЧЛЕН 7, ЧЛЕН 22 И РАЗДЕЛ Б: „Информация за клиента“


Член 2 - Определения


За целите на тези общи условия, следните термини имат значенията, посочени по-долу.

1. „Акаунт“: Онлайн потребителски акаунт на Клиента, до който Клиентът получава достъп след въвеждане на своя имейл адрес и парола;

2. „Бизнес клиент“: Всяко лице, действащо за цели, свързани с търговията, бизнеса, занаята или професията на това лице, независимо дали действа лично или чрез друго лице, действащо от името на търговеца или за сметка на търговеца;

3. „Потребител“: Всяко физическо лице, действащо за цели, които са изцяло или основно извън търговията, бизнес занаята или професията на това лице;

4. „Клиент(и)“: Бизнес клиент или потребител, който използва услугата unitedprint чрез Infowerk.bg;

5. „Персонализирани продукти“: Продукти, които са персонализирани в съответствие със спецификацията на клиента.

6. „Вход за гости“: Регистрация и одобрение за временно използване на Infowerk.bg, ограничено до продължителността на една поръчка за покупка;

7. „Поръчка“: Поръчката за Продуктите, направена от Клиента, формираща договора между Клиента и unitedprint;

8. „Потвърждение на поръчката“: Имейл, изпратен от unitedprint до Клиента, потвърждаващ приемането от страна на unitedprint на съответната поръчка в съответствие с член 6(5);

9. „Хартиена защита“: Дигитална разпечатка на данните, готови за печат, конвертирана за тиража, създадена съгласно стандартите за качество по DIN ISO 12647;

10. „Парола“: Комбинация от цифри и/или букви, позволяващи на Клиента да влезе в услугите на Infowerk.bg, след като регистрацията приключи, в комбинация с имейл адреса;

11. „Отпечатване на данни“: Данните или информацията, предоставени от Клиента, свързани с формата на персонализиране на печатни продукти.

12. „Продукти“: Печатните продукти или всякакви други стоки, които се продават или правят достъпни чрез unitedprint;

13. „Регистрация“: Първоначална регистрация и одобрение за използване на Infowerk.bg;

14. „Услуга“: Изпълнение чрез unitedprint от всякакъв вид, включително предоставяне и доставка на Продукти;

15. „Проверка на екран“: Предварителен преглед на цифровия печат на данните, готови за печат, преобразувани за тиража, давайки симулация на близък цвят на последващия резултат на печат;

16. „Обичайно работно време“. От понеделник до петък от 8 до 18 часа;

17. „Уебсайт“: Всички интернет сайтове, на които unitedprint предлага своите услуги, по-специално интернет сайтовете, достъпни чрез Infowerk.bg.

18. „Работни дни“: от понеделник до петък, с изключение на официалните празници на Обединеното кралство;


Член 3 - Регистрация и влизане на гости


(1) Условието за получаване на услуги от unitedprint е постоянна регистрация или вход като гост на Infowerk.bg. Регистрацията включва въвеждане на необходимите данни в онлайн форма, предвидена за тази цел. Регистрацията приключва чрез кликване върху бутона „Завършете регистрацията“. Клиентът създава постоянен акаунт чрез приключване на такава регистрация.

С вход като гост Клиентът може да получава услуги от unitedprint, без да се регистрира за постоянно. За вход като гост Клиентът въвежда имейл адрес, който е валиден за цялото времетраене на своята поръчка за покупка. Следващите влизания като гост ще изискват данните на клиента да бъдат въведени отново.

(2) unitedprint има право да отхвърли регистрацията или входа като гост по своя преценка по каквато и да е причина.


Член 4 - Комуникация с клиента


Комуникацията с Клиента се осъществява главно по електронна поща. Поради това Клиентът трябва да гарантира, че могат да се получават имейли. Клиентите трябва да предоставят валиден имейл адрес, когато или преди да бъде направена поръчка, и трябва незабавно да информират unitedprint за всяка промяна в своя имейл адрес. unitedprint не носи отговорност за неспособността на Клиентите да получат комуникации от unitedprint поради промяна на настройките на техния софтуер за електронна поща или тяхната електронна кутия, която блокира получаването на имейли или води до липса на внимание на имейли, например защото са изпратени в папка за нежелана поща.


Член 5 - Кредитни проверки


unitedprint има право да събира и предава информация (включително всяка лична информация) на агенции за кредитна справка с цел проверка на кредитоспособността на клиентите и докладване за всяко неплащане на дължими суми по договора в съответствие с условията на договора. Агенциите за кредитни справки могат също така да водят запис на извършените търсения срещу Клиента. Съгласявайки се с тези условия, Вие се съгласявате с такива кредитни проверки.


Член 6 - Сключване на договор


(1) За да направи поръчка, Клиентът първо избира определен продукт, попълва онлайн формулярите, които се появяват, и добавя необходимите продукти в пазарската си кошница. След като всички продукти са избрани, Клиентът избира „Поръчка“, за да започне процеса на поръчка, проверява страницата за окончателен преглед, за да се увери, че предоставената информация е вярна, и след това завършва процеса на поръчка за покупка, като активира бутона „Завършване на поръчката“.

(2) Чрез активиране на бутона „Завършване на поръчката“ Клиентът потвърждава, че е прочел, разбрал и е приел тези общи условия преди покупката.

(3) АКО КЛИЕНТЪТ Е БИЗНЕС КЛИЕНТ: При попълване на поръчката за покупка, Бизнес клиентът прави обвързващо предложение към unitedprint, което не може да бъде оттеглено от Бизнес клиента, за закупуване на Услугите, посочени в поръчката. Бизнес клиентът е обвързан от офертата до края на третия работен ден след датата на офертата.

(4) АКО КЛИЕНТЪТ Е ПОТРЕБИТЕЛ: Потребителят има право да отмени поръчката за покупка, ако Потребителят промени мнението си. Допълнителна информация относно правата за анулиране на Потребителя е посочена в член 7.

(5) Ако поръчката за покупка е получена чрез unitedprint, Клиентът ще получи имейл, потвърждаващ получаването на поръчката за покупка от unitedprint, и предоставящ на Клиента информация за поръчката за покупка и продукта. Имейлът за потвърждение ще включва и информация за правото на Клиента да се откаже. Този имейл за потвърждение не представлява приемане на поръчката на Клиента. Договорът се сключва само когато unitedprint изрично приема офертата на Клиента чрез изпращане на потвърждение на поръчката до Клиента по имейл.

(6) Клиентът може да прекрати поръчката за покупка по всяко време, преди да натисне бутона „Завършване на поръчката“, като затвори прозореца на браузъра. Страницата за преглед, която се появява преди завършване на поръчката, позволява на Клиента да провери предоставената информация за грешки при въвеждане и да коригира всяка грешка при въвеждане след активиране на бутона „Промяна на поръчката за покупка“. Поръчката се съхранява сигурно от unitedprint и се изпраща на Клиента в потвърждението на поръчката. Клиентът може да направи писмено искане за предоставяне на копие на документи за загубена поръчка, при условие че бъдат възстановени разумни разходи на unitedprint.


Член 7 - Права за анулиране - Известие за правото на потребителя да анулира


Моля, обърнете внимание, че член 7 се прилага само за Клиенти на unitedprint, които са потребители, във връзка със закупуването на продукти, които не са персонализирани от unitedprint. Ако сте поръчали персонализирани продукти, правото на отказ не се отнася за Вас. Моля, вижте член 22 за допълнителна информация.

(1) Право на отказ

Вашето законно право да анулирате поръчка започва от датата на потвърждението на поръчката (датата, на която Ви изпращаме имейл, за да потвърдим приемането на Вашата поръчка и която е датата, на която е сформиран договорът между нас), а крайната дата е края на 14 календарни дни след деня, в който получавате Продуктите. Ако сте поръчали множество продукти или когато Продуктите се доставят на партиди, крайната дата е 14 дни след деня, в който получавате последната партида от Продуктите или последния от отделно поръчаните Продукти. Този 14-дневен период е известен като Вашия период на „размисъл“. Например, ако Ви предоставим потвърждение на поръчката на 1 юли и получите поръчката на 10 юли, можете да прекратите договора между нас по всяко време между 1 юли и края на деня на 24 юли.


Можете да използвате формуляра за известие за анулиране в края на тези условия, за да подадете заявката си за анулиране на поръчката („Искане за анулиране“). Като алтернатива, искането за анулиране може да ни бъде изпратено или в писмена форма (напр. с писмо, факс или имейл), или чрез връщане на артикула до нас (ако артикулът вече Ви е доставен). Не е необходимо да ни предоставяте каквато и да е причина за анулирането. Ако ни изпращате имейл или ни пишете, моля, включете подробности за Вашата поръчка, за да ни помогнете да я идентифицираме. Ако ни изпратите известието си за анулиране по имейл или по пощата, анулирането влиза в сила от датата, на която ни изпратите имейла или писмото. Например, ще ни уведомите навреме, стига изходящото клеймо на писмото ви е от последния ден от периода за анулиране или ни изпратите имейл преди полунощ на този ден.

Можете да отправите Искането си за анулиране до:

Адрес::


unitedprint.com UK Ltd.

16 Great Queen Street

London WC2B 5AH


ServiceCall  

Fax:

e-mail: [email protected]


(2) Последици от анулирането


Ние ще:

а) Ви възстановим пълната цена, която сте платили за Продуктите, или когато само част от Поръчката е анулирана, ще Ви възстановим суми само за засегнатите Продукти. По закон ни е разрешено да намалим възстановяването с цел отразяване на всяко намаляване на стойността на Продуктите, ако това е причинено от това, че работите с тях по начин, който не би бил разрешен в магазин.

б) Ви възстановим всички разходи за доставка, които сте платили, въпреки че, както е позволено от закона, максималното възстановяване ще бъде разходите за доставка по най-евтиния метод за доставка, който предлагаме (при условие, че това е често срещан и общоприемлив метод).

в) извършим възстановяване на средствата 14 дни след деня, в който получим обратно продуктите от Вас, или, ако е по-рано, деня, в който ни предоставите доказателства, че сте ни изпратили продуктите обратно. Ние ще Ви възстановим сумата по кредитната или дебитната карта, използвана от Вас за плащане.

Освен ако Продуктът е дефектен или не съответства на описанието, Вие ще носите отговорност за разходите по връщането на Продуктите към нас.

В случай че ни изпратите Искане за анулиране, трябва да ни върнете съдържанието на Поръчката в пълен размер. Когато само част от Поръчката е предмет на искане за анулиране, трябва да ни върнете съответната част.

От Вас се изисква да полагате разумни грижи за Продуктите, докато те са във Ваше притежание.

Съвети относно Вашето законно право можете да получите от местното бюро за граждански съвети или офис за търговски стандарти.


Член 8 - Услуги на unitedprint


(1) Описанието на Услугите, дължими от unitedprint на Клиента, е посочено в Потвърждението на поръчката и във всички договорени изменения или допълнения към договора. При условие че е налице противоречаща разпоредба в конкретен случай:

а) всички артикули, поръчани за офсетов печат, се произвеждат съгласно стандартизацията за офсетов печат с технологични цветове, разработена от Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA) съвместно с Bundesverband für Druck und Medien (bvdm), посочена в DIN ISO 12647.

б) Прилагат се следните допустими отклонения: 1 mm за отпадъци, 1 mm за сгъване и 1 mm за свързване.

в) Незначителни цветови вариации могат да възникнат между проба и поръчка и между поръчки.

г) От време на време unitedprint сменя собствените си доставчици. Получените незначителни вариации на продуктите не се считат за дефекти.

(2) Поръчката за покупка може да бъде променена само чрез сключване на споразумение за изменение или допълнително споразумение в писмена форма. unitedprint не е длъжен да приема промени, изисквани от Клиента.

(3) unitedprint не е задължен по договор да изпраща данните за печат, необходими за завършване на поръчката. Това е задължение за сътрудничество на Клиента, при липса на споразумение за противното в конкретен случай.


Член 9 - Отпечатване на данни


(1) unitedprint изпълнява всички поръчки за печат изключително въз основа на данните за печат. Данните за печат трябва да бъдат предоставени във форматите и в съответствие със спецификациите, посочени в процеса на поръчка, по-специално в полето „Данни за печат“. Ако се използват различни формати на данни или спецификации, няма гаранция за печат без грешки. Клиентът гарантира, че съхранява копия на данните за печат, тъй като unitedprint изтрива данните за печат след завършване на тиража.

(2) Клиентът се задължава да не изпраща на unitedprint съдържание, което е порнографско, дясно или ляво екстремистко, расистко, дискриминационно или съдържание, което може да покварява младите, прославя насилието, клеветата, нарушава правата на трети страни или по друг начин е нарушение на законите на Обединеното кралство. Ако Клиентът наруши това задължение, unitedprint има право да прекрати договора в кратък срок без предизвестие. Гореизложеното се прилага, без да се засягат други права и средства за защита на unitedprint.

(3) Клиентът внимателно проверява Данните за печат, преди да ги изпрати на unitedprint, за да се увери, че са подходящи за изпълнение на поръчката за печат, и че отговарят на горните изисквания.


Член 10 - Проверка на данните за печат Unitedprint


(1) unitedprint е длъжен да проверява Данните за печат само до степента, посочена в информацията, предоставена от unitedprint в процеса на подаване на поръчка („проверка на данните“), и само до тази степен unitedprint уведомява Клиента за всички недостатъци, открити в Данните за печат. Освен ако Клиентът незабавно след такова известие или (а) предостави коригирани коректни Данни за печат или (б) инструктира unitedprint да продължи да печата с дефектните Данни за печат, unitedprint може (но не е длъжен) да направи такива незначителни промени, за да коригира недостатъка, доколкото счита за необходимо и след това продължи с печатането.

(2) unitedprint не поема никаква друга проверка на данните за печат. Клиентът признава, че носи риск от дефекти в печатания материал поради грешки в Данните за печат и unitedprint няма да носи отговорност по отношение на същите.

(3) unitedprint може, но няма да бъде задължен да проверява съдържанието на Данните за печат, за да открие нарушение на забраната, посочена в член 9, точка 2.


Член 11 - Преобразуване, цветен режим при използване на собствени данни за печат, цветен режим при използване на данни за печат с безплатен дизайн


(1) unitedprint няма задължение да конвертира Данните за печат от друг формат, различен от договорените формати. Ако страните във всеки отделен случай въпреки това се съгласят относно такова конвертиране, конвертирането се извършва на риск на Клиента. Клиентът признава, че конвертирането поражда риск данните да бъдат загубени в резултат на процеса на конвертиране или да бъдат представени по различен начин от оригиналния формат.

(2) unitedprint може да конвертира данни за печат, които не са изпратени в режим CMYK, но такова преобразуване ще бъде на риск на Клиента. Преобразуването на RGB данни или цветни профили на ICC естествено ще доведе до отклонения в цвета от оригинала и отново отговорността за тези отклонения ще бъде само на Клиента.

(3) Когато се използват данни за печат, създадени с онлайн програмата freedesign®, данните за печат се обработват на риск на клиента, ако се обработват в RGB цветен режим, различен от посочения в процеса на поръчка. По-специално, когато се обработват CMYK данни или цветни профили на ICC, може да има присъщи цветови вариации от оригинала.


Член 12 - Доказателства


(1) Клиентът може да избере доказателства на хартия и доказателства на екрана (доказателства), които да бъдат създадени срещу допълнително заплащане. Отпечатаното изображение на хартиен носител, приготвено в дигитален печат, съдържа незначителни отклонения от печатния материал, който ще бъде произведен при офсетов печат, поради различната технология на печат. Това важи още повече за доказателствата на екрана, заради екранния дисплей. Въпреки това unitedprint се стреми да създава доказателства, максимално близки до оригинала.

(2) За да се избегне забавяне на доставката, Клиентът трябва да потвърди одобрението за печат веднага щом е доставено доказателството, освен ако няма грешки. Като дава одобрение, Клиентът потвърждава Данните за печат във формата, включена в доказателството, при спазване на договорения стандарт за качество, допуски и цветови вариации.

(3) Ако клиентът отхвърли доказателството, той трябва да изпрати ревизирани данни за печат на unitedprint (сътрудничество с клиента). В този случай производственият график започва отново от получаване на ревизираните данни.


Член 13 - Само за продукти, които не са персонализирани: Описание на продукта


(1) Всеки неперсонализиран продукт, предлаган от unitedprint, има подробно описание на неговото естество и свойства, заедно с инструкции за употреба и инструкции за безопасност (където е приложимо), които могат да бъдат намерени на уебсайта.Съответните описания на продуктите трябва да бъдат включени в договора между unitedprint и Клиента при сключване на Поръчката.

(2) Моля, имайте предвид, че мастилата и лаковете имат ограничен срок на съхранение. Мастилата и лаковете, предлагани от unitedprint, са проектирани да бъдат подходящи за повечето рутинни печатни дейности. Ако обаче клиентът желае да ги използва върху необичайни подложки за печат или за необичайно приложение, е силно препоръчително да се проведат предварителни опити, за да се провери дали те са подходящи и адекватни за предвидената цел.

(3) Описанията на продуктите също съдържат информация за договорените допустими отклонения, обичайни в индустрията. Те се отнасят особено за хартията с количеството, теглото, размерите, обрязването, толерансите на цвета, условията на измерване и измерванията.


Член 14 - Цени


(1) Цените на Услугите, предоставяни от unitedprint, ще бъдат посочени в Infowerk.bg, освен в случаите на очевидна грешка, и ще бъдат потвърдени в Потвърждението на поръчката, заедно с всички договорени изменения и допълнения към Поръчката.

(2) unitedprint си запазва правото да променя цената си от време на време, но това няма да повлияе на поръчки, по отношение на които unitedprint е издал Потвърждение на поръчката.

(3) Освен ако не е уговорено друго, посочените цени включват опаковка и данък върху добавената стойност по приложимата ставка, но не включват такси за доставка (независимо дали са във или извън Обединеното кралство), данъци, фискални такси и мита в случай на доставки извън Великобритания. Допълнителни такси за доставка се прилагат за шотландските планини и острови, островите Сили, Ман и островите Канал.

(4) Таксата за доставка ще Ви бъде предоставена преди да активирате бутона „Завършване на поръчката“. Всички тези такси ще бъдат изчислени на уебсайта Infowerk.bg в момента, в който Клиентът изпълни поръчката си.

(5) Всички разходи, възникнали от последващи промени в Данните за печат, причинени от Клиента, се заплащат допълнително от Клиента.


Член 15 - Фактуриране и плащане


(1) Освен ако плащане след фактура не е уговорено писмено от unitedprint за Клиент, плащането трябва да бъде извършено изцяло не по-късно от седем календарни дни след получаване на потвърждението на поръчката. Ако плащането не бъде извършено в срок, unitedprint си запазва правото да отмени съответната поръчка(и) и да претендира за Обезщетения за загуби в съответствие с член 22.

(2) Плащането трябва да се извърши чрез [дебитна карта, кредитна карта или чрез банков превод].

(3) unitedprint ще издава фактури само в електронна форма по електронна поща и няма задължение да предоставя фактура на хартиен носител.

(4) Фактурите са дължими веднага към момента на получаване на фактурата.

(5) unitedprint има право първо да разпредели плащания към по-старите дългове на Клиента, независимо от разпоредбите на Клиента за противното, и ще информира Клиента за естеството на извършеното прихващане. Ако разходите и лихвите вече са направени, unitedprint има право да приложи плащането първо към разходите, след това към лихвите и накрая към основния дълг.

(6) Плащането не влиза в сила, докато изчистените средства не бъдат предоставени на unitedprint.

(7) В случай на върнати директни дебити или възстановявания на плащания, Клиентът възстановява всички банкови такси, понесени от unitedprint, освен ако това не се дължи на действието или бездействието на Клиента.


Член 16 - График на производство и неизпълнение на доставката


(1) Цялата информация относно сроковете за предоставяне на услугата от unitedprint е само ориентировъчна. Това не са обвързващи или гарантирани дати за доставка, освен ако те не са уговорени писмено с Клиента. Ако unitedprint открие при обработката на Поръчката, че Поръчката не може да бъде доставена до посочения час, Клиентът ще бъде уведомен за това специално по имейл. Графиците за производство се изчисляват в работни дни. [АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ, ЩЕ ВИ ДОСТАВИМ ПРОДУКТИТЕ В РАМКИТЕ НА [30 ДНИ].]

(2) Ако доставката на продукта е договорена съгласно границите на сроковете за доставка и датите за доставка се отнасят до датата на предаване на спедитора, превозвача или друга трета страна, инструктирана да осигури транспорта.

(3) unitedprint няма да носи отговорност по този договор, когато претърпява забавяния поради непреодолима сила и поради събития, които съществено възпрепятстват или нарушават представянето на unitedprint, различни от само временно, включително по-специално всички видове повреда, трудности при набавянето на материали или енергия, закъснения в транспорта, стачки, законно блокиране, официални директиви или неуспех от страна на доставчиците да доставят правилно или навреме („Форсмажорни събития“), за които unitedprint не носи отговорност. Доколкото форсмажорното събитие е с временна продължителност, unitedprint има право да забави предоставянето на услугата с продължителността на форсмажорното събитие плюс разумно време за стартиране. В случай на непреодолима сила, която е повече от временна, unitedprint има право да се откаже от договора изцяло или частично по отношение на частта, която все още не е изпълнена. Ако форсмажорното събитие продължи повече от два месеца, клиентът има право да се откаже от договора по отношение на частта, която все още не е завършена, при разумен гратисен период.

(4) За да може unitedprint да изпълни производствения си график, Клиентът трябва да осигури своевременно, пълно и надлежно изпълнение на задълженията си, включително изпращане на коректни Данни за печат, предоставяне на одобрение за печат и авансово плащане изцяло, освен ако плащането по фактура не е уговорено като изключение. Ако Данните за печат и/или одобрението за печат са получени след 11:00 ч. (Британско време), производственият график ще започне едва на следващия работен ден.


Член 17 - Доставка и предаване на риска


(1) Ако клиентът е Бизнес клиент, се прилагат следните разпоредби:

а) Доставката ще бъде завършена и рискът за Продуктите ще се прехвърли към Клиента при предаване на Продукта на изпълнителя на транспорта (и в тази връзка това се приема като начало на процеса на товарене). Това се прилага независимо от това кой поема разходите за доставка и дори ако Продуктите се транспортират от собствените служители на unitedprint. Ако доставката се забави по причини, за които Клиентът носи отговорност, рискът преминава към Клиента от датата, на която unitedprint е уведомил Клиента, че Продуктите, които трябва да бъдат доставени, са готови за изпращане.

б) По писмено искане и на разноски на Клиента пратката може да се застрахова срещу застрахователни загуби от unitedprint.

в) Ако Клиентът не успее да получи Продуктите, unitedprint не е длъжен да съхранява Продуктите безопасно за Клиента, освен ако забавянето е причинено от форсмажорно събитие или нарушение от unitedprint на неговите задължения. unitedprint има право на унищожи доставката след проверка, че изпращането е извършено правилно, след уведомяване на Клиента и след изтичане на разумен срок за вземане, без да се засяга искането на unitedprint за плащане на цената за такива Продукти. За временното съхранение цената и рискът са за сметка на клиента.

г) Разходите за съхранение след предаване на риска се поемат от Клиента. Когато артикулите се съхраняват от unitedprint, разходите за съхранение са 0,25% от сумата на фактурата за продуктите, които трябва да се съхраняват на седмица или частично, при условие че unitedprint има право да утвърждава и обосновава по-големи или по-ниски действително направени разходи за съхранение.


(2) АКО КЛИЕНТЪТ Е ПОТРЕБИТЕЛ, РИСКЪТ ЗА ПРОДУКТИТЕ СЕ ПРЕДАВА КЪМ КЛИЕНТА САМО ПРИ ДОСТАВЯНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО НА АДРЕСА ЗА ДОСТАВКА, ПОСОЧЕН В ПОТВЪРЖДЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.


(3) Ако в случай на договореност Клиентът (Бизнес клиент или Потребител) да прибере продуктите от unitedprint, unitedprint представя продуктите за получаване на договорения адрес и уведомява клиента, че продуктите са готови за взимане. Клиентът прибира продуктите в рамките на една седмица след уведомяването. Ако Клиентът забави взимането на пратката, unitedprint има право да определи на Клиента разумен гратисен период и да изпрати Продуктите на Клиента за сметка на Клиента, когато този срок изтече. При определяне на гратисния период, Unitedprint уведомява Клиента за правните последици от изтичането на срока. Това не засяга никакви допълнителни права и средства за защита на unitedprint, като например искания за възстановяване на разходите за съхранение.

(4) unitedprint има право да извършва частични доставки само ако частичната доставка е от полза за Клиента предвид предвидената цел на Продуктите. Ако Клиентът е Потребител, unitedprint поема всички допълнителни разходи за доставка.


Член 18 - Запазване на собствеността


(1) АКО КЛИЕНТЪТ Е ПОТРЕБИТЕЛ, UNITEDPRINT ЩЕ ЗАПАЗИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДОСТАВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ДОКАТО ДОГОВОРЕНАТА ЦЕНА НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ БЪДЕ ПЛАТЕНА НАПЪЛНО.


(2) Ако Клиентът е Бизнес клиент, по отношение на Продуктите се прилагат следните разпоредби:

а) unitedprint ще запази правото на собственост върху Продуктите, докато unitedprint не получи изцяло цената на Продуктите в брой или дължимото плащане.

б) Докато правото на собственост и собствеността върху Продуктите не премине към Клиента от unitedprint, Бизнес клиентът трябва да:

i) предостави Продуктите на доверителна основа като обезпечение на unitedprint;

ii) съхранява Продуктите (за сметка на Бизнес клиента) отделно от всички други продукти на Бизнес клиента или на която и да е трета страна по такъв начин, че да останат лесно разпознаваеми като собственост на unitedprint;

iii) да не унищожава, изкривява или скрива какъвто и да било идентификационен знак или опаковка върху или във връзка с Продуктите;

iv) да съхранява Продуктите на места в Обединеното кралство, разкрити в писмен вид на unitedprint и да предоставя неотменим лиценз на unitedprint, неговите служители и агенти да влизат във всяко помещение, където се намират Продуктите, по време на обичайното работно време с цел гарантиране, че Бизнесът Клиентът спазва разпоредбите на тази точка 18(2).

в) Бизнес клиентът може да използва или препродаде Продуктите, преди собствеността да е преминала към него, при условие че:

i) всяка продажба се извършва в обичайния ход на бизнеса на Бизнес клиента на пълна пазарна стойност;

ii) всяка такава продажба ще бъде продажба на собственост на unitedprint от името на Бизнес клиента и Бизнес клиентът ще действа като главен при извършване на такава продажба

г) Освен според съдържанието на клауза (в), Бизнес клиентът няма право да продава, дава, залага, дава под наем, наема, зарежда или по друг начин се разпорежда с Продуктите, докато Бизнес клиентът не изпълни условията на клауза (а).

д) unitedprint може, докато е собственик на Продуктите, (и без да се засягат други права, които може да има съгласно или по силата на тези условия) да поиска незабавно връщане на Продуктите по всяко време и Бизнес клиентът незабавно се съобрази с такова искане и поеме разходите за такова връщане.

е) Ако Бизнес клиентът не успее да върне Продуктите, изисквани от unitedprint съгласно клауза (д), Бизнес клиентът дава неотменим лиценз на unitedprint, неговите служители и агенти за влизане във всяко помещение, където се намират Продуктите през нормалното работно време с цел премахване на Продуктите (разходите за извършване на което се поемат от Бизнес клиента) за продажба или по друг начин боравене с Продуктите.

ж) Независимо от разпоредбите на тази клауза, unitedprint може да заведе съдебен иск за цената на Продуктите.

з) Бизнес клиентът незабавно уведомява unitedprint в писмена форма, ако някой заплаши да издаде някаква форма на производство по несъстоятелност срещу Бизнес клиента или се стреми да назначи синдик, администратор, административен синдик или управител над някое от имуществата на Бизнес клиента, и уведомява unitedprint в писмена форма, преди да започне такова производство или да сключи доброволно споразумение с кредиторите си.

i) unitedprint има право да прехвърли цялото или някое от правата си на собственост и интерес във всяко споразумение между Бизнес клиента и unitedprint, Продуктите и всички дължими суми по отношение на Продуктите и ще уведоми Бизнес Клиента за всяко такова прехвърляне.

й) До извършване на пълното плащане, Бизнес клиентът ще предприеме всички необходими мерки за защита на Продуктите, включително тяхната застраховка срещу всички обичайни рискове със застрахователна компания, одобрена от unitedprint, за пълната заместваща стойност на Продуктите. Бизнес клиентът ще осигури интересът на unitedprint да се отбележи при всяка такава застрахователна полица и ще предостави копие от полицата на unitedprint при нейното създаване.

к) Ако някоя част от тази клауза е или стане незаконна, невалидна или неприложима съгласно законодателството на която и да е юрисдикция, това няма да засегне или накърни:

i) законността, валидността или приложимостта в тази юрисдикция на която и да е друга част от настоящото споразумение; или

ii) законността, валидността или изпълняемостта съгласно законодателството на която и да е друга юрисдикция на това или която и да е друга част от настоящото споразумение


Член 19 - Прихващане и възлагане


(1) При спазване на член 15, параграф 4, всички дължими суми по настоящото споразумение се изплащат изцяло, без да се приспадат или удържат различни от изискванията на закона и никоя от страните няма право да иска кредит, прихващане или насрещен иск срещу другата, за да оправдае изцяло или частично удържане на плащането на такава сума.

(2) unitedprint може по всяко време да възлага, прехвърля, таксува, подизпълнява или сключва сделки по какъвто и да е друг начин с всички или с някое от своите права или задължения по договора. Клиентът не може да възлага, прехвърля, таксува, подизпълнява или сключва сделки по какъвто и да е друг начин с всички или някои от неговите права или задължения по договора, без предварителното писмено съгласие на unitedprint.


Член 20 - Гаранция


(1) Когато клиентът е Бизнес клиент:а) unitedprint гарантира, че при доставка и за период от 3 месеца от доставката, продуктите трябва:i) да нямат материални дефектиii) да съответстват на описанието, посочено в потвърждението на поръчката. Тази гаранция обаче не се прилага при обстоятелствата, описани в клауза (б);

б) Гаранцията в клауза (а) не се прилага за дефекти в Продуктите, произтичащи от:

i) справедливо износване;

ii) умишлена повреда, необичайни условия на съхранение или работа, злополука, небрежност от страна на Клиента или от трета страна;

iii) експлоатация или използване на Продуктите, различни от тези в съответствие с инструкциите за потребителя;

iv) всяка промяна на Продуктите от Клиента или от трета страна; или

v) всякакви спецификации или инструкции, предоставени от Клиента, включително Данните за печат.

в) Когато клиентът е Бизнес клиент и има нарушение на горната гаранция, ако:

i) Клиентът уведоми писмено unitedprint по време на гаранционния период в разумен срок от откриването, че някои или всички Продукти не отговарят на гаранцията, посочена в клауза (а);

ii) Клиентът (ако бъде помолен да направи това от unitedprint) върне такива Стоки до бизнес адреса на unitedprint за сметка на Клиента и

iii) на unitedprint бъде предоставена разумна възможност за разглеждане на такива продукти;

г) unitedprint ще, ако се убеди, че има такова нарушение, по свой избор поправи или замени дефектните Стоки или ще възстанови изцяло цената на дефектните Продукти, заедно с разумни разходи за доставка, направени от Клиента.

д) спазването от unitedprint на тази клауза (в) ще бъде изключителното средство за защита на Клиента за нарушаване на гаранцията в клауза (а).


(2) АКО КЛИЕНТЪТ Е ПОТРЕБИТЕЛ, КЛИЕНТЪТ ИМА ЗАКОННИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИ, КОИТО СА НЕИЗПРАВНИ ИЛИ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ОПИСАНИЕТО.


Член 21 - Отговорност


(1) Ако клиентът е Бизнес клиент:

а) unitedprint доставя Продуктите само за вътрешна употреба от бизнеса на Клиента и Клиентът се съгласява да не използва Продуктите за каквито и да било цели за препродажба.

б) нищо в тези условия не ограничава или изключва отговорността на unitedprint за:

i) смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност;

ii) измама или измамно представяне;

iii) нарушение на условията, посочени в раздел 12 от Закона за продажба на стоки от 1979 г. (право на собственост и тихо притежание); или

iv) дефектни продукти съгласно Закона за защита на потребителите от 1987 г.

в) При спазване на клауза (1) (б) unitedprint при никакви обстоятелства не носи отговорност към Клиента, независимо дали по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, произтичащи от или във връзка с Договора за:

i) всяка загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;

ii) загуба или повреда на данни, информация или софтуер;iii) загуба на бизнес възможност;

iii) загуба на бизнес възможност;

iv) загуба на очакваните спестявания;

v) загуба на репутация; или

vi) всяка непряка или последваща загуба.

г) При спазване на клауза (1) (б) и (в), пълната отговорност на unitedprint към Клиента по отношение на всички други загуби, възникнали по или във връзка с Договора, независимо дали в договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законовите мита или по друг начин, в никакъв случай не трябва да надвишава сума, равна на цената на Услугите.

д) Освен както е изрично посочено в тези условия, unitedprint не дава никакви представителства или гаранции във връзка с Услугите (включително Продуктите). Всяко представяне, условие или гаранция, които могат да бъдат подразбирани или включени в настоящите Условия чрез закон, обичайно право или по друг начин, се изключват в най-пълната степен, разрешена от закона. По-специално, unitedprint не носи отговорност за гарантиране, че Продуктите са подходящи за целите на клиента. (2) АКО КЛИЕНТЪТ Е ПОТРЕБИТЕЛ:

а) ако unitedprint не спази настоящите Условия, unitedprint носи отговорност за загуба или вреда, която Клиентът претърпява като предвидим резултат от нарушаването на настоящите Условия или небрежност от страна на unitedprint, но unitedprint не носи отговорност за загуби или щети, които не са предвидими. Загуба или повреда е предвидима, ако те са били очевидна последица от нарушението на unitedprint или ако са били предвидени от Клиента и unitedprint по време на сключването на Договора.

б) unitedprint доставя Продуктите само за битови и частни нужди. Клиентът се съгласява да не използва Продукта за каквито и да е търговски, бизнес или цели за препродажба, а unitedprint не носи отговорност към Клиента за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност.

в) unitedprint по никакъв начин не изключва или ограничава отговорността си за:

i) смърт или телесна повреда, причинени от небрежност на unitedprint;

ii) измама или измамно представяне;

iii) всяко нарушение на условията, посочени в раздел 12 от Закона за продажба на стоки от 1979 г. (право на собственост и тихо притежание);

iv) всяко нарушение на условията, посочени в членове 13 до 15 от Закона за продажба на стоки от 1979 г. (описание, задоволително качество, годност за предназначение и проби); и

v) дефектни продукти съгласно Закона за защита на потребителите от 1987 г.


Член 22 - Компенсация за анулирани или прекратени поръчки, свързани с персонализирани продукти


(1) ако поръчка бъде отменена или прекратена от която и да е страна по каквато и да е причина (различна от дължимата по подразбиране или unitedprint), тогава Клиентът ще плати следното обезщетение на unitedprint:

а) ако поръчката на персонализиран продукт е прекратена преди точката, в която unitedprint задава поръчката към печатащата плоча („Обединяване“)


Нетна стойност на поръчката (цена на поръчката с ДДС, но

без разходите за доставка) Компенсация (GBP) до GBP 20 GBP 4 GBP 20,01 до GBP 425 GBP 12 GBP 425,01 и повече GBP 20 b) ако поръчката бъде прекратена след Обединяване, пълната нетна стойност на поръчката.

(2) Клиентът се съгласява, че обезщетението, платимо по този член 22, е справедливо и разумно и представлява истинска предварителна оценка на разходите, които unitedprint ще има в случай на анулиране или прекратяване на поръчка.


Член 23 - Собственост върху печатни медии, архивиране, авторски права


(1) unitedprint има изключително право на собственост, авторско право и всички други спомагателни права върху печатните медии, произведени и използвани за производството на печатни материали.

(2) Пробни отпечатъци и пробни копия се унищожават след шест месеца, ако дотогава не е получено възражение. Изпратените данни за печат се унищожават, след като производството на печатния материал е завършено.

(3) Клиентът гарантира, че има всички права да използва, разпространява и публикува прехвърлените данни, особено по отношение на текстови и графични материали.(4) Клиентът носи отговорност за всяка загуба на unitedprint, произтичаща от претенции на трети страни за нарушаване на права на индустриална собственост и други права, произтичащи от предоставените от клиента спецификации, текст или изображения. Клиентът обезщетява unitedprint за всички отговорности и разходи, направени от unitedprint в резултат на такива искове (независимо дали успешни или не) от трети страни.


Член 24 - Поверителност


Страните не могат да предоставят на трети страни бизнес или търговска тайна или друга поверителна информация, произтичаща от търговските отношения или предоставена на другата страна. Тази забрана остава в сила след прекратяване на договора.


Article 25 - Concluding provisionsЧлен 25 - Заключителни разпоредби


Това споразумение и всички други посочени документи или материали (включително раздел Б) ще се уреждат от законите на Англия и Уелс. Когато клиентът е бизнес клиент, съдилищата на Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички спорове, произтичащи от този договор.Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА


По-долу е изложена информация за обстоятелства, свързани с формирането на договора и неговото изпълнение въз основа на поръчки за покупка и тяхното изпълнение.Информацията е част от нашия договор с Вас. Условията за това се съдържат в Общите условия и Условията за производство на печатни материали (ОУППМ). Ще получите още едно копие от ОУППМ отново по имейл, след като направите своята Поръчка за покупка, под формата на прикачен файл във формат .pdf с потвърждение на поръчката.По този начин тази информация е достъпна за Вас офлайн по всяко време след сключване на договор.I. Информация за продавачаДоставчикът на продукти на Infowerk.bg е


unitedprint.com UK Ltd. Пощенски адрес:

16 Great Queen Street,

London WC2B 5AH

Търговски регистър: Англия и Уелс, Фирмен № 5831720

ДДС номер: GB 135 5722 17

Информация за връзка:

ServiceCall:  

Факс:

Имейл: [email protected]

Интернет: Infowerk.bg


II. Информация за правото на отказ

unitedprint продава персонализирани печатни материали, произведени по спецификация на клиента. Следователно няма право да анулирате поръчка във връзка с персонализирани продукти.

III. Информация относно гаранционните права

За подробности относно гаранцията, моля, вижте Общите условия. Продуктите трябва да бъдат проверени за явни дефекти веднага след доставката. Всички такива дефекти трябва незабавно да бъдат докладвани на unitedprint; за тази цел е достатъчно имейл на [email protected]. По отношение на предлаганите Продукти или услуги не се предоставят гаранции над изискванията за качество, изисквани от закона.

IV. Друга информация по договора

Общи условия

Прилага се актуалната версия на нашите ОУ.

Описание на продукта

Можете да прегледате и разпечатате описание на продукта, като използвате бутона „Преглед на флаера“ за продукта, който сте посочили. Цените се показват и индивидуално за избрания продукт. Можете да отпечатате ориентировъчна оферта, като използвате бутона „Печат на офертата“.

Плащане, изпълнение, доставка

Можете сами да определите условията за плащане, доставка и изпълнение, като изберете вида на плащането и вида на изпращането.

Ако изберете процедурата за автоматично прехвърляне на дебит, а по-специално процедурата за директен дебит, трябва да разпечатате страницата със съгласията за директен дебит, да я попълните и подпишете и да ни изпратите обратно оригинала. Никакви продукти няма да бъдат изпратени, докато не получим оригинала на попълнения формуляр с Вашия подпис.

Датата за доставка, посочена в офертата или в потвърждението на поръчката, отразява нашето текущо натоварване. Това е ориентировъчна дата на доставка, която не е обвързваща. Доставяме само във Великобритания.

V. Процес на сключване на договор

Договорът между Вас и unitedprint се формира от това, че Вие ​​проектирате продукт според Вашите изисквания на уебсайта и ни изпращате поръчка за покупка (след внимателна проверка на Вашата поръчка). Ако забележите някакви грешки, имате възможност да промените дизайна, когато завършите поръчката си. Това Ви се посочва изрично, когато потвърждавате поръчката за покупка, като кликнете върху бутона „Завършване на поръчката за покупка“.

Нашето потвърждение на поръчката за покупка ще Ви бъде изпратено веднага след като я направите. Договорът обаче не се сключва, докато не приемем поръчката за покупка и не Ви изпратим потвърждение за поръчката по имейл.

Ако поръчаният специален формат технически не е осъществим за отпечатване, unitedprint може да откаже приемането на Вашата оферта и да представи насрещно предложение с технически осъществима версия на Вашата поръчка за покупка. В този случай договорът ще бъде сключен само след приемане на нашата контра оферта. Можете да откажете тази контра оферта, в този случай поръчката Ви ще бъде анулирана и ще получите възстановяване на предварително заплатената цена.

VI. Информация за достъпност на договорните разпоредби

Ние съхраняваме информацията за Вашата поръчка и личните данни за целите на обработката на договора. Информация по всички въпроси, свързани с формирането на договора и неговото изпълнение, данните за Вашата поръчка, съхранявани от нас, и копие от нашите общи условия ще Ви бъдат изпратени отново по имейл с Вашето потвърждение на поръчката. Можете да запазите този имейл на Вашия компютър, за да имате данните на разположение по всяко време. Можете също така да видите данните за Вашата поръчка и Вашите лични данни по всяко време, като влезете в нашата зона за клиенти.

VII. Информация за Вашите данни

Ние използваме предоставените от Вас лични данни за целите на поръчка на Продуктите (например име, адрес, данни за плащане) само за изпълнение и обработка на договора. Когато поръчката е направена, тя се обработва чрез нашата компания майка, unitedprint.com SE, Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul, включена и регистрирана в търговския регистър при местния съд Дрезден (Германия) с HRB 19128, и ние следователно изпращаме данните, предоставени по време на подаване на поръчка, на unitedprint.com SE за тази цел. Вашият адрес и информация за контакт ще бъдат споделени с всяка куриерска компания, която използваме, за да Ви доставим Продуктите. Можем също да предоставим информация за Вас на агенции за кредитни справки (вж. Член 5 от ОУ). Ако не желаете да бъдете информирани в бъдеще за нови продукти и други иновации в нашата продуктова гама, можете да посочите това по време на регистрацията или когато промените потребителския си профил. Също така имате възможност да получите достъп до информацията, която съхраняваме за Вас, да я измените или да я изтриете. Това не води до допълнителни разходи извън разходите на Вашия доставчик за изпращане на имейла. Като субект на данни съгласно Закона за защита на данните от 1998 г. имате право да възразите срещу това, че Вашите данни се използват или предават за рекламни цели (индикатор за блокиране). Има и право на разкриване и при определени обстоятелства право на изменение, блокиране и изтриване на Вашите данни, съхранявани в един от нашите файлове.

Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните г-н Себастиан Краска.


unitedprint.com UK Ltd.

Д-р Себастиан Краска16

Great Queen StreetLondon WC2B 5AH

ServiceCall:  

Имейл: Infowerk.bg


VIII. Съхраняване на тази информация за клиента

Можете да съхраните тази информация за клиента за постоянно и да преглеждате файла офлайн по всяко време. За да отворите файла, Ви е необходим само софтуер, който може да чете текстови файлове.

Можете да съхраните тази информация за клиента за постоянно и да преглеждате файла офлайн по всяко време. За да отворите файла, Ви е необходим само софтуер, който може да чете текстови файлове.

IX. Съгласие с Общите условия

Прочетох и разбрах Общите условия и съм съгласен с тяхното прилагане.


Последно изменено: 25. януари 2016 г.

Формуляр за анулиране


До: unitedprint.com UK Ltd.

Пощенски адрес: 16 Great Queen Street

London WC2B 5AH


Имейл адрес: Infowerk.bg


Аз/Ние [*] с настоящото уведомяваме, че аз/ние [*] отменям/е моя/нашия [*] договор за продажба на следните

стоки/за

доставка на следната услуга [*],


(Подробности за поръчката:)


Поръчана на/получена на [*]:


Име на потребител(и):


Адрес на потребител(и):


Подпис на потребителите


(само ако този формуляр е изпратен на хартия)


Дата:


[*] Изтрийте според случая