Декларация за поверителност

00
Влизам

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В УЕБСАЙТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕНОВЕ 13 И 14 НА РЕГЛАМЕНТА НА ЕС ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ


ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ


Данни за отговорното лице

Фирма: Unitedprint.com SE

Законни представители: Holm Winkler, Fabian Frenzel, René Winkler

Адрес: Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul, Germany

Данни за контакт с длъжностното лице за защита на данните: [email protected]


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ


ЗАСЕГНАТИ ДАННИ:

Личните данни се събират само ако сте ни ги предоставили изрично с Ваше съгласие. Никакви друг лични данни не биват събирани. Всяко обработване на личните Ви данни, извън обхвата на задължителните разрешения, ще се извършва само на базата на Вашето изрично съгласие.

Цел на обработката: Изпълнение на договора

Категории получатели: Публичните власти в случай на първостепенни законови разпоредби. Външните доставчици на услуги или други изпълнители. Други външни органи, ако съответното физическо лице е дало съгласието си или предаване е допустимо по причини от висш интерес.

Трансфери към трети страни: Изпълнителите извън Европейския съюз също могат да участват в изпълнението на договора.

Продължителност на съхранението на данни: Продължителността на съхранението на данните зависи от законовите задължения за съхранение и обикновено е 10 години.


КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА


ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮЛЕТИНА


Когато се регистрирате за нашия бюлетин, Вие ни предоставяте Вашия имейл адрес и по желание допълнителни данни. Ние използваме тази информация изключително, за да Ви изпратим бюлетина. Вашите данни, въведени по време на регистрацията на бюлетина, ще останат съхранени, докато не се отпишете от нашия бюлетин. Можете да се отпишете по всяко време чрез връзката, предоставена в бюлетина, или като ни изпратите съответно съобщение. С отписването Вие възразявате срещу използването на Вашия имейл адрес.


Вашият имейл адрес, който ние получаваме във връзка с продажбата на стоки или услуги, ще се използва изключително за директна реклама под формата на нашия бюлетин за нашите собствени подобни стоки или услуги, като тези, поръчани от Вас, при условие, че не сте възразили на това използване. Можете да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес по всяко време, без да понасяте никакви разходи, различни от разходите за пренос съобразно основните тарифи. Вашето възражение (и по този начин анулирането на нашия бюлетин) може да бъде упражнено чрез изпращане на съответно съобщение на нашия имейл адрес (вижте Импринт).


ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE АНАЛИЗ


Този сайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ на Google Inc. ("Google"). Google Анализ използва "бисквитки", които са текстови файлове, поставени в компютъра, за да помогнат за анализиране как използвате сайта. Информацията, генерирана от бисквитката за това как използвате този сайт обикновено се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, ако IP анонимизирането се активира на този сайт, Google ще съкрати вашия IP адрес в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, или в други страни страна по Споразумението за европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава към сървър на Google в САЩ и съкратен там. От името на оператора на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на доклади за дейността на сайта и да се предоставят на оператора на уебсайта други услуги, свързани с уеб сайт и ползване на интернет. IP адресът, предаван от Вашия браузър в контекста на Google Анализ, не се обединява с други данни на Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този сайт. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и във връзка с ползването на сайта (включително IP адрес) и обработката на тези данни, като изтеглите и инсталирате плъгина за браузър на разположение на следния адрес. С оглед на дискусията за използването на инструменти за анализ с пълни IP адреси, ние бихме искали да подчертаем, че този сайт използва Google Анализ с разширение "_anonymizeIp()" и по тази причина IP адресите се обработват допълнително само в съкратен вид, за да се избегнат преките лични справки. За браузъри на мобилни устройства, по-специално, моля, кликнете върху тази връзка, за да предотвратите анонимно събиране от Google Анализ на този сайт за Вашия браузър с помощта на бисквитка "opt-out".


ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИИТЕ В GOOGLE ADWORDS


Този уебсайт използва Google за проследяване на реализациите в AdWords, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Проследяването на реализациите в Google AdWords също използва "бисквитки", които се съхраняват на компютъра Ви и дават възможност за анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този сайт ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценка на използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на сайт за оператори на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на сайта и използването на интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона или ако третите лица обработват тези данни от името на Google. При никакви обстоятелства Google няма да свърже данните с други данни на Google. Обикновено можете да се предотврати използването на бисквитки, ако се забрани съхраняването на бисквитки в браузъра Ви.


БУТОН ХАРЕСВАНЕ НА FACEBOOK


Този уебсайт използва плъгини за социалната мрежа Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ (по-нататък "Facebook"). Когато посещавате страници, които съдържат такава приставка, данни за посетителското Ви поведение се предават автоматично до сървърите на Facebook. Операторът на уебсайта не оказва никакво влияние върху вида и обхвата на данните, събрани и предадени на Facebook. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да свърже посещението Ви в профила Ви в услугата. За повече информация относно поверителността във Facebook, посетете http://www.facebook.com/policy.php.


БУТОН GOOGLE +1


Този уебсайт използва социални приставки от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (по-нататък "Google"). Когато посещавате страници, които съдържат такава приставка, данни за поведението Ви като посетител може автоматично да се предават на сървърите на Google. Операторът на уебсайта не оказва никакво влияние върху вида и обхвата на данните, събрани и предадени на Google. Ако сте влезли в


Google, Google може да свърже Вашето посещение с профила Ви в Google. За повече информация относно бутона +1 на Google и поверителността вижте http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


БУТОН TWITTER


Този уебсайт използва социални приставки от Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ (по-нататък "Twitter"). Когато влезете в страници, които съдържат такава приставка, данни за поведението Ви като посетители може автоматично да се предават на сървърите на Twitter. Операторът на уебсайта не оказва никакво влияние върху вида и обхвата на данните, събрани и предадени на Twitter. Ако сте влезли в Twitter, Twitter може да свърже посещението Ви с профила Ви в Twitter. За повече информация относно политиката за поверителност на Twitter, моля посетете https://twitter.com/privacy.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИ "БИСКВИТКИ"


Този сайт използва свои собствени "бисквитки", за увеличаване лекотата на употреба ("бисквитките" са записи на данни, които са изпратени от уеб сървър към браузъра на потребителя и се съхраняват там за бъдещи справки). Можете да предотвратите използването на "бисквитки", ако забраните съхраняването на "бисквитки" на Вашия браузър. Това обаче може да доведе до ограничения във функционалността.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДАННИ


СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДАВАНЕ

Засегнати данни: Данни за кандидатстване

Цел на обработката: Провеждане на процедурата за кандидатстване

Категории получатели: Публичните власти в случай на първостепенни законови разпоредби. Външните доставчици на услуги или други изпълнители, например за обработка на данни и хостинг. Други външни органи, ако съответното физическо лице е дало съгласието си или предаване е допустимо по причини от висш интерес, включително клиенти и заинтересовани страни в рамките на придобиване на поръчки.

Трансфери към трети страни: Изпълнителите извън Европейския съюз също могат да участват в изпълнението на договора.

Продължителност на съхранение на данни: Данните за кандидатстване обикновено ще бъдат изтрити в рамките на три месеца след нотифицирането на решението, освен ако не е било дадено съгласие за по-дълъг период на съхранение на данни в рамките на включване в пула на кандидатите.


СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ЗА КЛИЕНТИ/ДАННИ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


Засегнати данни: Данни, предоставени за изпълнение на договора; ако е необходимо, допълнителни данни за обработка въз основа на Вашето изрично съгласие.

Цел на обработката: Изпълнение на договори, включително оферти, поръчки, продажби и фактуриране, осигуряване на качеството

Категории получатели: Публични органи в случай на отмяна на законовите разпоредби. Външни доставчици на услуги или други изпълнители, например за обработка на данни и хостинг, за изпращане, транспорт и логистика, доставчици на услуги за печат и изпращане на информация. Други външни органи, ако субектът на данните е дал съгласието си или предаването е допустимо по причини от преобладаващ интерес, например за кредитна информация за покупки по сметка, за електронно изпращане на информация, с цел осигуряване на качеството.

Трансфери към трети страни: Изпълнителите извън Европейския съюз също могат да участват в изпълнението на договора.

Продължителност на съхранението на данни: Продължителността на съхранението на данните зависи от законовите задължения за съхранение и обикновено е 10 години.


СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ


Засегнати данни: Данни, предоставени за изпълнение на договора; ако е необходимо, допълнителни данни за обработка въз основа на Вашето изрично съгласие.

Цел на обработката: Изпълнение на договора в контекста на трудовото правоотношение

Категории получатели: Публични органи в случай на императивни законови разпоредби, например данъчна служба, застрахователни и социални агенции, професионалните дружества на работодателите. Външните доставчици на услуги или други изпълнители, например, за обработка на данни и хостинг, фактуриране, пътни разходи, застрахователни услуги, експлоатация на превозното средство. Други външни органи, ако субектът на данните е дал съгласието си или предаване е допустимо по причини от висш интерес, например за придобиване на поръчка, застрахователни обезщетения, и др.

Трансфери към трети страни: Изпълнителите извън Европейския съюз също могат да участват в изпълнението на договора.

Продължителност на съхранението на данни: Продължителността на съхранението на данните зависи от законовите задължения за съхранение и обикновено е 10 години.


СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Засегнати данни: Данни, предоставени за изпълнение на договора; ако е необходимо, допълнителни данни за обработка въз основа на Вашето изрично съгласие.

Цел на обработката: Изпълнение на договори, включително запитвания, покупки, осигуряване на качеството

Категории получатели: Публични органи в случай на императивни законови разпоредби, напр. данъчни служби, митници. Външни доставчици на услуги или други изпълнители, например за обработка на данни и хостинг, счетоводство, обработка на плащания. Други външни органи, ако субектът на данните е дал съгласието си или предаването е допустимо поради съображения от по-висш интерес.

Трансфери към трети страни: В рамките на изпълнението на договора, могат да се използват подизпълнители извън Европейския съюз, включително доставчици на електронна поща.

Продължителност на съхранението на данни: Продължителността на съхранението на данните зависи от законовите задължения за съхранение и обикновено е 10 години.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ


Освен това по всяко време можете да предявите своите претенции за информация, корекция или изтриване или за ограничаване на обработката или упражняването на Вашето право на възражение срещу обработката, както и правото на прехвърляне на данни. Тук можете да се свържете с нас по имейл или писмо. Освен това имате право да се свържете с надзорния орган за защита на данните в случай на жалби.