Klanteninformatie en Algemene voorwaarden en bepalingen van unitedprint.com Nederland B.V.

00
Aanmelden

A. Klanteninformatie


I. Informatie over de provider

unitedprint.com Nederland B.V..

Postadres: Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam

Handelsregister: 34253611


Communicatiegegevens:

ServiceCall : 020-4 99 03 18

Fax: 020-4 99 05 68

E-mail: [email protected]

Internet: infowerk.nl


BTW-nummer: NL 8161.55.963.B01

II. Informatie betreffende het recht op annulering

Consumenten hebben het volgende recht op annulering:

Juridische opmerking betreffende het recht op annulering

U hebt het recht om binnen 14 dagen en zonder opgave van enige reden de overeenkomst schriftelijk te annuleren (bijv. per brief, fax, e-mail) of, als de producten reeds aan u zijn geleverd, binnen deze periode de desbetreffende producten te retourneren. Deze periode start na het ontvangen van deze schriftelijke juridische kennisgeving, maar niet voordat de producten door de ontvanger zijn ontvangen (niet eerder dan de ontvangst van de eerste levering, als er sprake is van meerdere leveringen van producten van hetzelfde type) en niet eerder dan het voldoen van onze taak in het verstrekken van informatie overeenkomstig art. 7:46c van de Burgerlijk Wetboek (BW) en na implementatie van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten op 13 juni 2014 in navolging op art. 6:230m BW in samenhang met art. 6:230v BW.

De annuleringsperiode is vervuld als binnen de aangegeven periode de kennisgeving tot annulering wordt verstuurd of als de producten worden verzonden. De kennisgeving tot annulering moet worden verstuurd naar:

unitedprint.com Nederland B.V.

Keizersgracht 391 A

1016 EJ Amsterdam


Fax: 020-4 99 05 68

e-mail: [email protected]


Consequentie van annulering

Mocht de overeenkomst op geldige wijze worden geannuleerd, moeten beide partijen de respectievelijke contractuele prestatie die ieder heeft ontvangen retourneren en ieder moet enige verschuldigde voordelen aan de ander afkopen (bijv. rente). Als u niet in staat bent om de ontvangen contractuele prestatie alsmede enig gebruik hiervan (bijv. voordelen die voortvloeien uit het gebruik) kunt retourneren of slechts gedeeltelijk of in een verslechterde staat, bent u verplicht om ons te vergoeden voor de vermindering in waarde. U bent uitsluitend verplicht om de waarde te compenseren voor de verslechtering van het artikel en voor enig gebruik die u hiervan heeft gemaakt als dit gebruik of de verslechtering het gevolg is van het gebruik van het artikel op enige wijze die verdergaat dan het beoordelen van de kenmerken en het functioneren van het artikel. "Beoordeling van de kenmerken en het functioneren" betekent het testen en proberen van de desbetreffende producten op dezelfde wijze en als gebruikelijk is als in een winkel. Producten die met verpakking moeten worden geretourneerd, moeten worden geretourneerd op eigen risico. U betaalt de standaardkosten van het retourzending waarbij de geleverde producten conform de bestelling en de prijs van de te retourneren producten niet de 40 Euro overschrijden of, waar de prijs van de producten dit bedrag overschrijdt, als u de contractuele prijs nog niet heeft betaald of een gedeeltelijke betaling heeft uitgevoerd op het moment van de annulering. In overige gevallen zal de retourzending kosteloos kunnen worden geretourneerd. Producten die niet in een verpakking kunnen worden verzonden, zullen op uw adres worden opgehaald. Verplichtingen betreffende terugbetalingen moeten binnen 30 dagen worden uitgevoerd. De periode begint bij de verzending van uw verklaring tot annulering of het retour zenden van de producten. De periode die relevant voor ons is, begint met de ontvangst van hetzelfde.

Einde van de juridische kennisgeving tot annulering

Met betrekking tot de levering van gedrukte producten overeenkomstig de klantenspecificatie met uitsluiting van het consumentenrecht op annulering, art. 7:46d lid 4 BW, en na implementatie van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten op 13 juni 2014 in navolging op art. 6:230p lid b BW.

Het recht op annulering is niet van toepassing op ondernemers en openbare instellingen.


III. Informatie betreffende de technische procedure voor het afsluiten van het contract

Het contract tussen u en unitedprint.com Nederland B.V.. zal worden gesloten als u de website infowerk.nl bezoekt en afdrukbare producten selecteert en ontwerpt volgens de klantenspecificaties of afdrukbare materialen en afdrukbenodigdheden selecteert en de vereiste informatie voor de bestelling indient. Door op de desbetreffende knop te klikken, kunt u de productomschrijving bekijken en afdrukken. De prijzen van het geselecteerde product zal ook afzonderlijk worden aangegeven. Door op de desbetreffende knop te klikken, kunt u een vrijblijvende aanbieding afdrukken. De definitieve bestelpagina (pagina Besteloverzicht) wordt vervolgens weergegeven en hier kunt u opnieuw zorgvuldig de selecties en bijbehorende informatie controleren. Zodra u zorgvuldig alle details hebt gecontroleerd, kunt u de bindende bestelling indienen door te klikken op de knop "Kopen".

U kunt totdat u op de knop "Kopen" drukt, te allen tijde het venster sluiten om de bestelprocedure te beëindigen. Zodra de bestelling is ontvangen, ontvangt u direct van ons een e-mail ter bevestiging. Als de bestelling is geaccepteerd, vindt de bindende afsluiting van het contract plaats bij ontvangst van de bestelling door ons en onze bevestiging die per e-mail is verzonden.


IV. Informatie over het contract

De exclusieve taal van het contract is Nederlands. unitedprint.com Nederland B.V.. levert uitsluitend in Nederland. De details van de contractuele verplichtingen en de garantie worden uiteengezet in de Algemene voorwaarden en bepalingen van unitedprint.com Nederland B.V..


V. Informatie betreffende de technische procedure voor het afsluiten van het contract

Het contract tussen u en unitedprint.com Nederland B.V.. zal worden gesloten als u de website infowerk.nl bezoekt en afdrukbare producten selecteert en ontwerpt volgens de klantenspecificaties of afdrukbare materialen en afdrukbenodigdheden selecteert en de vereiste informatie voor de bestelling indient. De definitieve bestelpagina (pagina Besteloverzicht) wordt vervolgens weergegeven en hier kunt u opnieuw zorgvuldig de selecties en bijbehorende informatie controleren. Zodra u zorgvuldig alle details hebt gecontroleerd, kunt u de bindende bestelling indienen door te klikken op de knop "Kopen".

U kunt totdat u op de knop "Kopen" drukt, te allen tijde het venster sluiten om de bestelprocedure te beëindigen. Voordat u op de knop "Kopen" klikt, wordt de klant verzocht deze Kennisgeving inzake klanteninformatie en de Algemene voorwaarden en bepalingen te bevestigen van unitedprint.com Nederland B.V.. door op het selectievakje te klikken. U kunt deze Kennisgeving inzake klanteninformatie en de Algemene voorwaarden en bepalingen van . raadplegen totdat u op de knop "Kopen" hebt gedrukt. Vervolgens selecteert u de soort betaling en levering. Als u automatische incasso kiest, met name de automatische incasso rechtstreeks naar de bank, dient u de incasso-opdracht af te drukken, deze in te vullen en te ondertekenen en de originele kopie aan ons te retourneren. De producten worden pas verzonden op het moment dat we het volledig ingevulde formulier met uw handtekening hebben ontvangen.

Zodra de bestelling is ontvangen, ontvangt u direct van ons een e-mail ter bevestiging, zonder enige vertraging. Als de bestelling is geaccepteerd, vindt de bindende afsluiting van het contract plaats bij ontvangst van de bestelling door ons en onze bevestiging die per e-mail is verzonden.

Wij bewaren uw bestelinformatie en persoonlijke gegevens met als doeleinde de bestelling uit te voeren. Naast de bestelinformatie ontvangt u ook per e-mail informatie over de gegevens betreffende het sluiten en de prestatie van het contract, de bestelgegevens die wij ook hebben opgeslagen alsook deze Kennisgeving inzake klanteninformatie en de Algemene voorwaarden en bepalingen van unitedprint.com Nederland B.V.. U kunt deze e-mail op uw computer opslaan, zodat u deze informatie kunt oproepen zodra u het nodig mocht hebben. Daarnaast kunt u te allen tijde uw bestelinformatie en persoonlijke gegevens bekijken door naar de klantenomgeving van onze website te gaan. Dit is de volledige omvang waarin de inhoud van dit contract zal worden opgeslagen.


VI. Informatie over uw gegevens

De persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, betalingsgegevens) die door u worden verstrekt voor het bestellen van producten worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren en overeenkomstig het contract. Zodra uw bestelling is geaccepteerd, zal het worden verwerkt door ons moederbedrijf, unitedprint.com SE, Friedrich- List-Straße 3, 01445 Radebeul in Duitsland waarnaar wij uw gegevens die u hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling, zullen verzenden.

Uw adres en contactgegevens zullen worden gedeeld met enige vervoerder die wij gebruiken om de producten aan u te leveren. De desbetreffende vervoerder zal worden voorzien van uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is om de levering van de producten uit te kunnen voeren. Als u er voor hebt gekozen of anderszins hebt aangegeven dat u informatie op uw e-mailadres over nieuwe producten of andere nieuwe aspecten van onze service wenst te ontvangen en u wenst deze informatie niet meer te ontvangen in de toekomst, kunt u dit tijdens uw registratie aangeven door uw klantenprofiel te wijzigen of door aan te geven dat u uw abonnement wilt annuleren met de functionaliteit die voor dit doeleinde is opgenomen in elke e-mail die wij naar u versturen. U hebt bovendien de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de informatie die wij over u hebben opgeslagen, om deze te wijzigen of te verwijderen. Dit omvat geen aanvullende kosten anders dan de kosten die uw provider in rekening brengt voor het versturen van de e-mail. Als "data-onderwerp" binnen de definitie van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht om te weigeren dat uw gegevens worden gebruikt of worden verzonden voor reclamedoeleinden (blokindicator). Er is bovendien een recht op bekendmaking en een recht om, onder bepaalde omstandigheden, de aanpassing op te vragen, te blokkeren of om uw gegevens die zijn opgeslagen in één van onze bestanden, te verwijderen.

Mocht u enige vragen of kwesties hebben inzake de gegevensbeveiliging, verzoeken wij u contact op te nemen met onze Chef Databeveiliging, dhr. Dr. Sebastian Kraska.

unitedprint.com Nederland B.V..

Dhr. Dr. Sebastian Kraska

Keizersgracht 391 A

1016 EJ Amsterdam


ServiceCall 020-4 99 03 18

e-mail: [email protected]


VII. Interferentie

U kunt deze Kennisgeving inzake Klantenservice permanent en de Algemene voorwaarden en bepalingen van unitedprint.com Nederland B.V.. permanent opslaan en te allen tijden het bestand offline bekijken. Om het bestand te openen, dient u uitsluitend de beschikking te hebben over software dat tekstbestanden kan lezen.


B. Algemene voorwaarden en bepalingen


Sectie 1 Algemene informatie

(1) unitedprint.com Nederland B.V.., Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam (hierna Infowerk) heeft een website, infowerk.nl, waarmee het afdrukproducten op de markt brengt die zijn geproduceerd overeenkomstig de klantenspecificaties alsook afdrukmaterialen en afdrukbenodigdheden voor consumenten, bedrijfsentiteiten en rechtspersonen zoals onder publiekrechtelijke instellingen is vormgegeven.

(2) Deze Algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle contracten voor de productie van afgedrukt materiaal zoals opgenomen in de website infowerk.nl. Deze zijn van toepassing op de bedrijfstransacties met bedrijfsentiteiten en rechtspersonen die zijn vormgegeven onder publiekrechtelijke instellingen, nu en in de toekomst, ook als hier niet uitdrukkelijk naar wordt gerefereerd. Alternatieve voorwaarden en bepalingen van de klant of enige derde zijn niet van toepassing, ook als Infowerk de toepasbaarheid niet in een dergelijk specifiek geval heeft afgestemd. Mocht Infowerk refereren naar een schriftelijk document dat verwijst naar de algemene voorwaarden en bepalingen van een klant of een derde of deze inhoud bevat, vormt dit geen erkenning onzerzijds betreffende de geldigheid van deze voorwaarden en bepalingen.


Sectie 2 Definities

Voor wat betreft het beoogde doel van deze Algemene voorwaarden en bepalingen hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder omschreven

1. "Afdrukproducten die worden vervaardigd overeenkomstig de klantenspecificaties" - afdrukbare producten waarvan het ontwerp persoonlijk wordt bepaald door de klant met behulp van ontwerpopties die op de website van infowerk.nl worden verstrekt, voorbeelden van dergelijke producten zijn visitekaartjes, flyers,briefkaarten en posters;

2. "Afdrukmaterialen" - items die worden besteld door de klant met gebruik van een ontwerp die hiertoe wordt aangeboden;

3. "Afdrukbenodigdheden" - producten en artikelen die worden gebruikt voor het afdrukken, zoals papier, inkten en verven;v 4. "Consumenten" - enig natuurlijk persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat niet bijdraagt aan zijn handel, bedrijf of beroep;

5. "Bedrijfsentiteit" (entrepreneur) - enig natuurlijk of rechtspersoon of partnership berust op juridische capaciteit die een juridische transactie aangaat aangaande een handel, bedrijf of beroep; een partnership berust juridische capaciteit is een partnership die gebouwd is met de capaciteit om rechten te werven en verplichtingen aan te gaan;

6. "Juridische personen gevormd onder publiekrecht" - enig bedrijf, instelling of stichting die is gevestigd onder publiekrecht;

7. Een "service" - omvat alle soorten services, met name contractuele services en werkzaamheden alsook benodigdheden en benodigdheden voor werkzaamheden;

8. infowerk.nl - de totaliteit van de internetpagina's die Infowerk services aanbieden, met name de webpagina's die toegankelijk zijn via infowerk.nl;

9. "Registratie" - de registratie voor onbeperkt gebruik van infowerk.nl middels het aanmaken van een account;

10. "Aanmelden als gast" - de registratie voor het tijdelijk gebruik van infowerk.nl gedurende het plaatsen van een bestelling zonder dat een account moet worden aangemaakt;

11. "Wachtwoord" - een combinatie van cijfers en/of letters waardoor de gebruiker services kan bestellen via infowerk.nlna registratie of het aanmelden als gast, in combinatie met het e-mailadres; 12. "Account" - de gebruikersaccount van de klant. Toegang hiertoe wordt verstrekt na invoer van het e-mailadres en het wachtwoord;

13. "Scherm proof" - digitaal afdrukvoorbeeld van de gegevens die klaar zijn om te worden afgedrukt en klaar zijn voor het afdrukproces, wat een nauwkeurige simulatie geeft van de productkleur van het uiteindelijke afdrukresultaat;

14. "Papier proof" - voorbereid overeenkomstig de kwaliteitsstandaardnormen van DIN ISO 12647, een digitale afdruk van de gegevens die klaar zijn om te worden afgedrukt en klaar zijn voor het afdrukproces;

15. "Werkdagen" - maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen;

16. "Standaard kantooruren" - maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur.


Sectie 3 Registratie en aanmelden als gast

(1) Om services te ontvangen van Infowerk moet de klant zijn geregistreerd of zijn aangemeld bij infowerk.nl als gast. Registratie wordt uitgevoerd door het invoeren van de vereiste gegevens in een hiervoor aangewezen online formulier. Registratie wordt voltooid door te klikken op de knop "Registratie voltooien". Na het voltooien van het registratieproces, zal de klant een permanente account verkrijgen. De functionaliteit voor het aanmelden als gast geeft klanten de mogelijkheid om services te ontvangen van Infowerk zonder permanent te worden geregistreerd. Om als zichzelf als gast aan te melden, moet de klant een emailadres invoeren die geldig is voor de gehele duur van deze bestelling. Hernieuwde aanmeldingen als gast vereist van de gebruiker dat deze zijn klantengegevens opnieuw invoert.

(2) Infowerk is gerechtigd om een registratie of aanmelding als gast te weigeren zonder opgave van enige reden.


Sectie 4 Communicatie met de klant

(1) De communicatie tussen Infowerk en de klant in principe via e-mail uitgevoerd. De klant moet er daarom voor zorgen dat hij/zij deze e-mailberichten kan ontvangen. De klant moet uiterlijk, met name, zijn geldig e-mailadres bekend maken op het moment dat de bestelling wordt afgegeven en is vereist om de ontvangst van de emailberichten op dit e-mailbericht te controleren. De klant moet direct Infowerk op de hoogte stellen van enige wijzigingen in dit e-mailadres. Hij/zij mag geen instellingen aan zijn e-mailprogramma of zijn/haar inbox aanbrengen waardoor de ontvangst van de e-mailberichten wordt belemmerd of waardoor de e-mailberichten niet worden gemeld als zijnde ontvangen, bijv. omdat deze naar de spam-map worden verplaatst. E-mailberichten die worden verzonden naar de speciale inbox van het e-mailadres zullen worden beschouwd als zijnde ontvangen door de klant.

(2) Ongeacht het bovenstaande kan de communicatie in tekstvorm, schriftelijk of mondeling of telefonisch enz of door andere dergelijke middelen worden uitgevoerd.


Sectie 6 Uitsluiting van contract

(1) De klant selecteert eerst het op maat gemaakt product dat hij/zij wil bestellen. In het geval van afdrukbare producten die worden geproduceerd overeenkomstig de klantenspecificaties, bepaalt deze het ontwerp met behulp van de ontwerpopties op de infowerk.nl-website. Vervolgens moet het online formulier dat wordt weergegeven, worden ingevuld, controleer hierbij de uiteindelijke overzichtspagina teneinde te waarborgen dat de verstrekte informatie juist is en voltooi de bestelprocedure door op de knop "Kopen" te klikken. Door de aanbieding van de klant te voltooien, dient u een bindende bestelling in.

(2) De klant is gebonden aan de aanbieding tot het einde van de tweede werkdag na de datum van aanbieding. Als de bestelling met succes is verzonden, ontvangt de klant een ontvangstbevestiging van de bestelling per email door Infowerk, met daarin opgave van alle benodigde informatie betreffende de bestelling en het product. Deze bevestigingsmail vormt geen acceptatie van de bestelling die door de klant is geplaatst. Het contract wordt uitsluitend tot stand gebracht als Infowerk uitdrukkelijk de aanbieding van de klant accepteert door per e-mail een bestelbevestiging aan de klant te verzenden.

(3) De klant kan te allen tijde de bestelling annuleren door het browser-venster te sluiten. Met de overzichtspagina die verschijnt voor het voltooien van de bestelling kan de klant de ingevoerde gegevens op mogelijke fouten controleren, en deze eventueel nog corrigeren door op de knop "Bestelling wijzigen" te klikken.

(4) Contracten mogen uitsluitend worden opgesteld in het Nederlands. De bestelling zal worden opgeslagen door Infowerk, de klant ontvangt een bevestigingsmail en, mocht de documentatie verloren gaan, kan de klant, ten behoeve van de verplichting van het vergoeden van eventuele kosten, een schriftelijk verzoek indienen voor hard copies of voor hernieuwde toezending per e-mail.


Sectie 7 Rechten op annulering

(1) Consumenten hebben het volgende recht op annulering:


Juridische opmerking betreffende het recht op annulering


U hebt het recht om binnen 14 dagen en zonder opgave van enige reden de overeenkomst schriftelijk te annuleren (bijv. per brief, fax, e-mail) of, als de producten reeds aan u zijn geleverd, binnen deze periode de desbetreffende producten te retourneren. Deze periode start na het ontvangen van deze schriftelijke juridische kennisgeving, maar niet voordat de producten door de ontvanger zijn ontvangen (niet eerder dan de ontvangst van de eerste levering, als er sprake is van meerdere leveringen van producten van hetzelfde type) en niet eerder dan het voldoen van onze taak in het verstrekken van informatie overeenkomstig art. 7:46c van de Burgerlijk Wetboek (BW) en na implementatie van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten op 13 juni 2014 in navolging op art. 6:230m BW in samenhang met art. 6:230v BW.


De annuleringsperiode is vervuld als binnen de aangegeven periode de kennisgeving tot annulering wordt verstuurd of als de producten worden verzonden. De kennisgeving tot annulering moet worden verstuurd naar:


unitedprint.com Nederland B.V.

Keizersgracht 391 A

1016 EJ Amsterdam


Fax: 020-4 99 05 68

e-mail: [email protected]


Consequentie van annulering


Mocht de overeenkomst op geldige wijze worden geannuleerd, moeten beide partijen de respectievelijke contractuele prestatie die ieder heeft ontvangen retourneren en ieder moet enige verschuldigde voordelen aan de ander afkopen (bijv. rente). Als u niet in staat bent om de ontvangen contractuele prestatie alsmede enig gebruik hiervan (bijv. voordelen die voortvloeien uit het gebruik) kunt retourneren of slechts gedeeltelijk of in een verslechterde staat, bent u verplicht om ons te vergoeden voor de vermindering in waarde. U bent uitsluitend verplicht om de waarde te compenseren voor de verslechtering van het artikel en voor enig gebruik die u hiervan heeft gemaakt als dit gebruik of de verslechtering het gevolg is van het gebruik van het artikel op enige wijze die verdergaat dan het beoordelen van de kenmerken en het functioneren van het artikel. "Beoordeling van de kenmerken en het functioneren" betekent het testen en proberen van de desbetreffende producten op dezelfde wijze en als gebruikelijk is als in een winkel. Producten die met verpakking moeten worden geretourneerd, moeten worden geretourneerd op eigen risico. U betaalt de standaardkosten van het retourzending waarbij de geleverde producten conform de bestelling en de prijs van de te retourneren producten niet de 40 Euro overschrijden of, waar de prijs van de producten dit bedrag overschrijdt als u de contractuele prijs nog niet heeft betaald of een gedeeltelijke betaling heeft uitgevoerd op het moment van de annulering. In overige gevallen zal de retourzending kosteloos kunnen worden geretourneerd. Producten die niet in een verpakking kunnen worden verzonden, zullen op uw adres worden opgehaald. Verplichtingen betreffende terugbetalingen moeten binnen 30 dagen worden uitgevoerd. De periode begint bij de verzending van uw verklaring tot annulering of het retour zenden van de producten.De periode die relevant voor ons is, begint met de ontvangst van hetzelfde.


Einde van de juridische kennisgeving tot annulering


(2) Met betrekking tot de levering van gedrukte producten overeenkomstig de klantenspecificatie met uitsluiting van het consumentenrecht op annulering, art. 7:46d lid 4 BW, en na implementatie van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten op 13 juni 2014 in navolging op art. 6:230p lid b BW.

(3) Het recht op annulering is niet van toepassing op ondernemers en openbare instellingen.


Sectie 8 Services van Infowerk

(1) Het materiaal inhoud van de servies die door Infowerk moet worden geleverd, wordt gedefinieerd door de informatie verstrekt op de webpagina's van Infowerk, met name de besteloverzichtspagina voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de bestelbevestiging en, indien relevant, enige overeengekomen contractuele aanpassingen en aanvullingen. Enige aanpassing op de bevestigde bestelling is uitsluitend mogelijk, als hiertoe een aanpassingsovereenkomst wordt opgesteld. Een verzoek tot wijziging die door de klant wordt ingediend, vormt een aanbieding voor Infowerk om een aanpassingsovereenkomst aan te gaan. Infowerk is niet verplicht om de aanbieding van de klant te accepteren.

(2) Onderworpen aan een alternatieve overeenkomst die is overeengekomen in enig specifiek geval, op afdrukbare producten en afdrukmateriaal dat besteld is voor offset afdrukken moet worden vervaardigd overeenkomstig de standaardnormen voor offset afdrukken, met proceskleuren die zijn opgesteld door de [Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA - Standaardisatie instituut voor de grafische industrie) gezamenlijk met de Bundesverband für Druck und Medien (bvdm - Vereniging voor Duitse afdruk en media), zoals uiteengezet in DIN ISO 12647]. De volgende afwijkingen zijn goedgekeurd: 1 mm voor afval, 1 mm voor de vouw en 1 mm voor binden.

(3) Minimale kleur- en materiaalvariaties zijn mogelijk. Dit is ook van toepassing op kleur- en materiaalvariaties ten opzichte van vorige bestellingen. Variaties hiervan, die geen afwijking van de productomschrijving vormen en die binnen de overeengekomen kwaliteitsnormen, toleranties en kleurvariaties liggen, kunnen voortvloeien als gevolg van een wijziging van leverancier, materiaalverandering of wijzigingen in het productieproces en kunnen niet worden verworpen door de klant op basis van enige variatie ten opzichte van de vorige bestellingen.

(5) De serviceverplichtingen van Infowerk omvatten niet de transfer van de afdrukgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van de bestelling. Tenzij anderszins overeengekomen in het desbetreffende geval, maakt dit deel uit van de medewerking of taken van de klant.

(6) Voor afdrukbenodigdheden bestaat een gedetailleerde omschrijving van de productkenmerken en de kwaliteit van het product voor elk afzonderlijk product naast de procesverwerking en veiligheidsinformatie, waar relevant. Bij verkoop van het product maakt de inhoud van de respectievelijke productomschrijving deel uit van het contract. De productomschrijving kan direct worden bekeken naast de productaanbieding op de webpagina's van Infowerk alsook vanuit het winkelmandje. De productomschrijvingen zijn ook beschikbaar als eenvoudig afdrukbare PDF-bestanden op de webpagina's van Infowerk . De productomschrijvingen bevatten bovendien informatie betreffende de overeengekomen tolerantiestandaard binnen de industrie. In relatie tot papier, betreffende dit met name de hoeveelheid, het gewicht, de afmetingen en de snedes. Wat betreft mogelijke kleurtoleranties, de meetomstandigheden en gemeten waarden die zijn opgenomen in de relevante productomschrijving zijn van toepassing.

(7) Inkten en verven kunnen met name een beperkte levensduur hebben. De inkten en verven zijn dusdanig ontworpen dat ze geschikt zijn voor een overgroot deel van de reguliere afdruktaken. Als een klant wenst om ze te gebruiken voor speciale taken of onconventionele oppervlakken of voor ongebruikelijke taken, adviseren wij om eerst een aantal testen uit te voeren - door een kleine afdruktestrun uit te voeren, teneinde te garanderen dat het materiaal geschikt en adequaat is. Nadere gegevens kunnen worden gevonden in de relevante productomschrijving.


Sectie 9 Afdrukgegevens

(1) Infowerk voert alle afdrukbestellingen uit op basis van de afdrukgegevens die door de klant zijn aangeleverd. Deze gegevens moeten worden verstrekt in de indelingen overeenkomstig de specificaties, gespecificeerd in de Kennisgeving Klanteninformatie, met name onder de knop "Data afdrukken". Foutloos afdrukken kan niet worden gewaarborgd als alternatieve gegevensindelingen worden gebruikt of als overige specificaties worden ingediend. De klant moet waarborgen dat het kopieën van de afdrukgegevens bewaart, omdat Infowerk afdrukgegevens verwijdert na voltooiing van de afdrukrun.

(2) De klant zal Infowerk geen inhoud versturen dat pornografisch, extreem rechts of links van aard is, racistisch of discriminerend is, of inhoud bevat dat is gelieerd aan het corrumperen van jongeren, geweld aanmoedigt, lasterlijk is of inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins enig Nederlands recht schendt. Als de klant deze verplichting schendt, zal Infowerk gerechtigd zijn om het contract zonder kennisgeving te beëindigen. Overige rechten en aanspraak blijft onaangetast.

(3) De klant zal zorgvuldig de afdrukbare gegevens controleren voordat deze worden verzonden naar Infowerk, teneinde te waarborgen dat het geschikt is om af te drukken of hangende de prestatie ten aanzien van bovenvermelde vereisten. Als Infowerk een claim aanhangig krijgt van overige klanten, derden of openbare instellingen door een schending van hun rechten op wijze van illegale informatie die door de klant is verstrekt en/of gegevensmateriaal dat door Infowerk is voorbereid op basis van de informatie de door de klant is verstrekt, zal de klant stappen ondernemen om Infowerk schadeloos stellen ten opzichte van alle claims - ongeacht de juridische basis en tegen wie deze zijn gericht - en om de redelijke kosten te betalen die zijn opgetreden bij Infowerk op wijze van de claim en/of door het elimineren van enig onwetmatig aspect. Dit is met name van toepassing bij de schending van auteursrechten, concurrentierecht of handelsmerken/ industriële eigendomsrechten van derden en, met name, inclusief de redelijke kosten van Infowerk voor een juridische verdediging (vergoedingen van advocaten en gerechtskosten bij statutair tarief). De schadeloosstelling is ook van kracht - als een overeenkomst ten gunste van een derde - voor de verdeelde agentschappen die zijn aangesteld door Infowerk in relatie tot de prestatie van de bestelling. Infowerk's overige rechten op claims voor schade blijven hierbij onaangetast. De klant heeft het recht om aan te tonen dat Infowerk in feite geen kosten of een lager bedrag aan kosten heeft opgelopen. De hierbovenvermelde taken van de klant zijn niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor het schenden van de desbetreffende rechten.


Sectie 10 Controleren van afdrukgegevens door Infowerk

(1) Infowerk is verplicht om de afdrukgegevens uitsluitend te controleren tot de aangegeven omvang in de informatie, zoals verstrekt door Infowerk in het plaatsingsproces van de bestelling (de "datacontrole"). Infowerk zal de klant op de hoogte stellen als Infowerk enige tekortkomingen in de afdrukgegevens vindt. De klant is vervolgens verplicht om Infowerk toe te staan de gegevens te wijzigen en klaar te maken voor het afdrukken, om foutloze afdrukgegevens aan te leveren of om de defecte gegevens af te kunnen laten drukken.

(2) Infowerk zal geen aanvullende controles op de afdrukgegevens uitvoeren. Hierbij draagt de klant het risico op enige fouten die in de afdrukbare producten kunnen ontstaan als gevolg van de defecte afdrukgegevens.

(3) Infowerk is gerechtigd maar niet verplicht om de inhoud van de afdrukgegevens te controleren op enige schending van de geboden zoals opgenomen in artikel 9(2).


Sectie 11 Conversie, kleurmodus bij het gebruik van eigen afdrukgegevens, kleurmodus bij het gebruik van afdrukgegevens met vrij ontwerp

(1) Infowerk heeft geen taak om afdrukgegevens te converteren van enig indeling naar de overeengekomen indeling. Als de partijen desondanks een dergelijke conversie in een specifiek geval overeenkomen, zal dit worden uitgevoerd op het risico van de klant. Conversies worden blootgesteld aan het algemene risico dat gegevens verloren kunnen gaan als gevolg van het conversieproces of zal in een vorm zijn die afwijkt van het uitvoerformaat.

(2) Als eigendomsgegevens worden gebruikt om af te drukken, zal de verwerking van de afdrukgegevens in een CMYK-kleurenmodus anders dan die gespecificeerd voor het risico van de klant komen. Met name als RGBgegevens of ICC-kleurenprofielen worden verwerkt, kunnen er kleurafwijkingen optreden ten opzichte van het origineel.

(3) Als afdrukgegevens worden gebruikt die zijn aangemaakt met het online programma freedesign, zullen de afdrukgegevens worden verwerkt met het risico voor de klant als dit wordt verwerkt in een RGB-kleurenmodus die anders is dan vermeld in het bestelproces. Met name als CMYK-gegevens of ICC-kleurenprofielen worden verwerkt, kunnen er kleurafwijkingen optreden ten opzichte van het origineel.


Sectie 12 Proofs

(1) Tegen een aanvullende vergoeding, kan de klant een bestelling plaatsen van geselecteerde papierafdrukken en schermafdrukken (proofs). Door de verschillende afdruktechnologie, zal de afdruk van een papierafdruk dat vervaardigd is in digitaal afdrukken minder afwijkingen bevatten van het afgedrukte product dat moet worden geproduceerd dan de offset-afdrukken. Dit is bovendien van toepassing voor de schermafdrukken door de weergave op het scherm. Infowerk zal desondanks enige inspanning leveren teneinde te waarborgen dat de vervaardigde afdrukken zo exact mogelijk lijken op het origineel.

(2) Om enige vertraging in de levering te vermijden, en er geen redenen zijn tot bezwaren, moet de klant de proof voor afdrukken goedkeuren waarna de levering zal plaatsvinden. Door het geven van goedkeuring gaat de klant akkoord met de afdrukgegevens zoals opgenomen in de proof, overeenkomstig de overeengekomen kwaliteitsnormen, toleranties en kleurvariaties.

(3) Als de klant weigert om de proof goed te keuren, moet deze Infowerk voorzien van herziene afdrukgegevens (plicht op medewerking van de klant). In dit geval zal de leveringstijd die de klant heeft geselecteerd opnieuw ingaan na ontvangst van de herziene gegevens.

(4) Minimale afwijkingen die geen afwijking van de productomschrijving vormen en die binnen de overeengekomen kwaliteitsstandaard, toleranties en kleurafwijkingen vallen, kunnen optreden door wijziging van leverancier, materiaalwijziging of wijzigingen in het productieproces; er kunnen geen bezwaren hiertoe gemaakt door te vertrouwen op een papierafdruk, schermafdruk of voorgaande klantencontracten.


Sectie 13 Prijzen en verzendkosten

(1) De prijzen van de geleverde services door Infowerk zijn gebaseerd op de informatie die kan worden gevonden op de webpagina's van Infowerk en de overzichtspagina voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de bestelbevestiging en, indien relevant, de overeengekomen contractuele aanpassingen en aanvullingen en de referentieprijslijst die van toepassing is op het moment van de overeenkomst van de te leveren services.

(2) De vermelde prijzen omvatten verpakking en de statutaire btw, tenzij tegenstrijdige bepalingen op de overzichtspagina worden vermeld voorafgaand aan de voltooiing van de bestelling of de bevestiging of, indien relevant, zijn overeengekomen door contractuele aanpassingen en aanvullingen. De klant is verantwoordelijk voor de leveringskosten van gratis producten en voor leveringen buiten het vaste land (naar de eilanden).

(3) Infowerk levert uitsluitend binnen Nederland.


Sectie 14 Facturatie en betaling

(1) Infowerk verstuurt facturen uitsluitend per e-mail. Er bestaat geen verplichting om facturen in papiervorm te versturen.

(2) Als betaling is overeengekomen, moet de betaling binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelbevestiging plaatsvinden. Als aanvullende services optreden tijdens de service die wordt geleverd door Infowerk en deze worden niet vooraf betaald, zal de betaling plaatsvinden per bankoverschrijving na ontvangst van de factuur.

(3) Facturen zullen direct na ontvangst van de factuur netto opeisbaar zijn en binnen de betalingsperiode die hierin is opgenomen.

(4) Infowerk is gerechtigd om betalingen tegen oudere schulden te vereffenen en zal de klant van de aard van uitgevoerde set-off op de hoogte stellen. Als kosten en rente reeds zijn verschuldigd, is Infowerk gerechtigd om de betaling te gebruiken om eerst de kosten te vereffenen, vervolgens de verschuldigde rente en ten slotte de eigenlijke schuld. Kennisgevingen inzake tegenstrijdige betalingsdoeleinden zullen uitsluitend rekening houden met consumenten.

(5) Betaling zal worden beschouwd als voltooid zodra de relevante som is gecrediteerd op de account van Infowerk.

(6) Mocht een incasso worden gestorneerd, zal de klant vereist zijn om de kosten die in rekening zijn gebracht door de uitvoerende bank aan Infowerk te vergoeden, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de mislukte incasso.

(7) Bij te late betaling, zal € 5,- aanmaningskosten in rekening worden gebracht bij elke wettelijke herinnering die wordt verzonden.


Sectie 15 Prestatieperiode en te late levering

(1) De leveringstermijnen worden enkel en alleen toegepast op leveringen op Belgisch grondgebied. unitedprint informeert de klant dat alle informatie over de data of termijnen voor de levering van de dienst van de unitedprint zijn bij benadering. Ze wijzen elke binding of gegarandeerde levering, tenzij een andere regeling heeft schriftelijk met de klant is overeengekomen. Als unitedprint detecteert wanneer de verwerking van een order, die orde niet kan worden op de opgegeven tijd geleverd, zal de klant afzonderlijk worden geïnformeerd via e-mail. Prestaties tijden zijn uitsluitend berekend in werkdagen.

(2) Als de klant een bedrijfsentiteit of een openbare instelling is, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) Als de zending van een product is overeengekomen, verwijzen de leveringsperiodes en leveringsdatums naar het moment dat de producten zijn overgedragen aan de vervoerder, het transportbedrijf of enige andere persoon die met het vervoer is belast;

b) Infowerk zal niet aansprakelijk zijn voor enige vertragingen in de levering die veroorzaakt worden door force majeurs of overige gebeurtenissen die Infowerk beletten of benadelen, gedurende een periode die langer is dan slechts tijdelijk, in de levering van de services van Infowerk - dergelijke gebeurtenissen, met name enige industriële onderbreking, problemen bij de werving van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen, juridische uitval, overheidsbeslissingen of door nalatigheid van subleveranciers om te leveren of nauwkeurig te leveren op schema - en waarvoor Infowerk niet verantwoordelijk kan worden gesteld; in het geval dat de belemmering en de hinder een tijdelijke periode duurt, zal Infowerk gerechtigd zijn om de services gedurende deze periode plus een redelijke aanvullende voorlooptijd op te schorten; met belemmeringen die langer duren dan een tijdelijke periode is Infowerk gerechtigd om geheel of gedeeltelijk het contract te herroepen voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd; als de belemmering langer dan twee maanden duurt, is de klant gerechtigd om zich terug te trekken van dat deel van de overeenkomst dat nog niet is voldaan.

(3) Naleving door Infowerk met de gespecificeerde leveringsperiode is voorwaardelijk voor wat betreft de geplande,volledige en juiste uitvoering door de klant van zijn plicht om mee te werken, waaronder de overdracht van afdrukready afdrukgegevens en afdrukgoedkeuring door de klant alsook de ontvangst van de betaling of bij betaling per credit card, de goedkeuring van de betaling door het credit cardbedrijf, tenzij betaling na facturatie uitdrukkelijk is overeengekomen.

(4) Als Infowerk zijn taak verzuimt in het leveren van services, als er geen vaste leveringsdatum in het contract is overeengekomen, is de klant uitsluitend gerechtigd om betaling van schadevergoeding te eisen tot een maximumbedrag dat kenmerkend is voor dit type contract en bij het sluiten van het contract konden worden voorzien.


Sectie 16 Levering en risico van overdracht

(1) Als de klant een bedrijfsentiteit of een openbare instelling is, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) Het risico op onvoorzien verlies of het onvoorzien vernielen van producten gaat over op de klant na het overhandigen van de desbetreffende producten aan het vervoersbedrijf (waarbij het begin van laden dit tijdstip bepaalt). Dit is van toepassing ongeacht welke partij de kosten van verzenden draagt en ook als het transport wordt uitgevoerd door het eigen bedrijfspersoneel. Als de zending of de acceptatie wordt vertraagd als gevolg van redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal het risico worden overgedragen op de klant vanaf de dag dat de contractuele prestatie gereed is voor levering en Infowerk de klant hiervan op de hoogte stelt.

b) Als de klant dit niet later aangeeft dan bij het plaatsen van de bestelling, zal de zending voor zijn kosten worden verzekerd door Infowerk tegen verzekerbare schade.

c) Als de levering wordt geretourneerd als zijnde niet leverbaar, heeft Infowerk geen verplichting om namens de klant de zending te beveiligen, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de benadeling van de levering. Na het verifiëren van het niet kunnen leveren van de zending en nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld en na het verstrijken van enige redelijke periode om de producten op te halen, is Infowerk gerechtigd om de producten te vernietigen of anderszins deze te exploiteren. Infowerk's claim om te betalen blijft onaangetast tot de omvang dat de levering niet anderzijds kan worden geëxploiteerd. Tijdelijke opslag zal voor kosten en risico van de klant zijn.

d) De klant is verantwoordelijk voor alle opslagkosten als gevolg van het overdragen van dit risico. Als de producten worden opgeslagen door Infowerk, zullen de opslagkosten voor dergelijke items 0,25% van het gefactureerde bedrag van de relevante producten per week zijn, maar in geen geval minder dan de standaard lokale kosten van € 3,-/m2 per kalendermaand. Er is recht om het aantonen en claimen van hogere of lagere daadwerkelijke magazijnkosten.

(2) Als de klant een consument is, wordt het risico van onvoorzien verlies of onvoorziene vernietiging van de producten pas overgedragen als het item aan de klant wordt overgedragen. De overdracht wordt beschouwd als voltooid als de klant in verzuim is om te accepteren en als het item wordt afgeleverd op de overeengekomen plaats als de optie "Abstellgenehmigung" (goedkeuring om producten op de aangewezen plaats achter te laten) is geselecteerd.

(3) Als is overeengekomen dat de klant de producten bij Infowerk zal komen halen, zal Infowerk de zending gereed zetten voor ophalen op de aangewezen plaats en zal de klant op de hoogte stellen van de gereedheid van de zending. De klant moet de zending binnen een week na kennisgeving ophalen. Als de klant verzuimt om de zending op te halen, is Infowerk gerechtigd om de klant een redelijke extra periode te geven om de zending alsnog op te halen, na het verstrijken van deze periode, kan hij de producten naar de klant versturen waarbij de kosten voor de klant komen. Als een aanvullende periode voor ophalen wordt verleend, zal Infowerk de klant op de hoogte brengen van de consequenties als de zending na het verstrijken van deze periode nog niet is opgehaald. Dit zal geen invloed hebben op enige overige claims van Infowerk, bijv. om de opslagkosten te vergoeden.

(4) Infowerk is alleen gerechtigd om deelleveringen uit te voeren als de deellevering kan worden gebruikt door de klant gedurende de desbetreffende contractuele doeleinde, de levering van de resterende bestelde producten wordt gewaarborgd en deze overeenkomst behelst geen aanzienlijke aanvullende inspanning of extra kosten voor de klant (tenzij Infowerk de bereidheid verklaart om de aanvullende inspanning of de hiervoorvermelde extra kosten te veronderstellen). Als de klant een consument is, zal zin 1 hierboven van toepassing zijn op de bepaling dat Infowerk alle extra kosten volledig worden verondersteld (bijv. verzendkosten).


Sectie 17 Eigendomsvoorbehoud

(1) Als de klant een consument is, zal Infowerk het eigendom van de geleverde producten behouden totdat de prijs van de producten onder het bestaande contract volledig is voldaan.

(2) Als de klant een bedrijfsentiteit of een openbare instelling is, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

a) Geleverde producten blijven eigendom van Infowerk. Herverwerken of transformatie van de producten zal altijd worden uitgevoerd namens Infowerk als producent, maar zonder het recht op enige verplichting voor Infowerk om hiertoe enige betaling uit te voeren. Als het eigendom van Infowerk vervalt door enige combinatie van producten, wordt hier nu overeengekomen dat het eigendom van Infowerk van de gecombineerde producten proportioneel (factuurwaarde) zal worden toegewezen aan Infowerk. De klant zal waarborgen dat het eigendom van Infowerk kosteloos zal worden gehandhaafd.

b) Producten waarbij Infowerk het eigendom behoudt, worden hierna verwezen als producten die zijn onderworpen aan het eigedomsvoorbehoud. Mits er geen sprake is van verzuim, is de klant gerechtigd op het opnieuw verwerken en weggooien van de producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud zoals standaard bij bedrijfsonderhandelingen. Standaard bedrijfsonderhandelingen omvatten geen activiteiten die inbreuk maken op de overige rechten van Infowerk. De desbetreffende producten mogen niet worden gebruikt als collateraal of als pandrecht worden gebruikt. Uit voorzorg zal de klant aan Infowerk de ontvangsten uit wederverkoop of overige juridische basis (verzekering, onrechtmatige daag) toewijzen, in relatie tot de producten (waaronder het vereffenen van alle uitstaande huidige accountbalansen). Infowerk zal echter afzien van het incasseren van claims als de klant enige verplichting inzake betalingen heeft voldaan, geen betalingsverzuim heeft, en met name dat er geen applicatie loopt voor het aanvragen van insolventie en er geen dreiging is van een faillissement namens hem. Als dit echter het geval is, mag Infowerk eisen dat de klant Infowerk direct op de hoogte stelt van de toegewezen claims en de relevante schuldeisers, alle vereiste informatie verstrekt voor het incasseren, de relevante documentatie verstrekt voor eigen kosten en de schuldeisers (derden) op de hoogte stelt van deze toewijzing.

c) Infowerk geeft de klant het herroepbare vermogen om de aangewezen claims voor eigen account en in eigen naam te incasseren. De incasso-autorisatie mag alleen worden herroepen als de klant verzuimt om zijn betalingsverplichting uit te voeren.

d) Bij enige tussenkomst van een derde met de producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud, met name het vaststellen van pandrecht, zal de klant kenbaar maken dat het eigendom ligt bij Infowerk en zal Infowerk direct hiervan op de hoogte stellen dan Infowerk zijn recht op eigendom kan laten gelden. De klant zal aansprakelijk worden gesteld als de derde Infowerk de gerechtelijke kosten of buitengerechtelijke kosten die hierdoor optreden niet kan vergoeden.

e) Infowerk neemt het op zich om op verzoek van de klant de collaterale zekerheid waartoe Infowerk is gerechtigd, vrij te geven in de omvang dat de realiseerbare waarde van de collaterale veiligheid in claims overschrijdt met ruim 20%; de selectie van de zekerheden die worden vrijgegeven zijn naar eigen discretie van Infowerk.

f) Mocht enig gedrag een schending van het contract behelzen, met name bij een verzuimde betaling door de klant, heeft Infowerk het recht om het artikel opeisbaar te stellen. Hiermee eindigt het provisionele recht van de klant om het desbetreffende artikel te behouden. Bij enige twijfel, vormt dit geen annulering of ontbinding van het contract.


Sectie 18 Set-off, retentie en toewijzing

(1) De klant is uitsluitend gerechtigd om een set-off uit te voeren of een recht op retentie uit te oefenen voor wat betreft de claims buiten de status reciprocitatis, als de relevante counterclaims zijn bevestigd door een res judicata decision of niet tot het geschil behoren. Voor bedrijfsentiteiten en openbare instellingen is dit bovendien toepassing op claims die binnen de status reciprocitatis zijn vastgesteld.

(2) De klant mag uitsluitend zijn claims voortvloeiende uit dit contract aan derden toewijzen als Infowerk hiertoe voorafgaand schriftelijke goedkeuring heeft verleend.


Sectie 19 Garantie

(1) Claims op materiële schade zijn uitgesloten tot de omvang dat het defect aantoonbaar te wijten is aan de communicatie van defecte, onvolledige, of anderszins onjuiste afdrukgegevens door de klant.

(2) Leveringen of tekortkomingen in leveringen tot 5% van de bestelde producten moeten worden geaccepteerd. Dit omvat ook afval, make-ready-sheets die na de run niet zijn uitgefilterd, set-up voorbeelden van de verwerkingsmachines, productiegerelateerde snedes aan de boven- en onderzijde van de vellen die niet door de afdrukrun zijn gefilterd.

(3) Als de klant een consument is, zal overeenkomstig de statutaire garantiebepalingen van kracht zijn. Overige claims van schade door de klant, gebaseerd op duidelijke defecten in de geleverde producten zijn uitgesloten als de klant deze niet binnen 14 dagen na ontvangst van de producten heeft gemeld bij Infowerk. Aan deze vastgestelde periode wordt voldaan als de kennisgeving wordt verzonden voordat deze periode is verstreken. De foutmelding kan schriftelijk, per e-mail of per fax worden verzonden.

(4) Als de klant een bedrijfsentiteit of een openbare instelling is, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) Er zijn geen claims van schade mogelijk betreffende minimale afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit en als slechts sprake is van een minimale aantasting van de bruikbaarheid. Voor afdrukmaterialen en met name afdrukbenodigdheden, zal de tolerantiestandaard binnen de industrie en de uiteenzetting van de productomschrijvingen van toepassing zijn

b) Dit heeft geen invloed op de verplichting van de klant om een directe controle uit te voeren en een directe foutmelding af te geven. Paragraaf (2) zin 3 is overeenkomstig van toepassing hier.

c) In combinatie met de vervolgprestatie, heeft Infowerk het recht om vervolgens afdrukmaterialen en afdrukbenodigdheden te verbeteren of om een vervangende levering uit te voeren. De keuze is naar eigen goeddunken.


Sectie 20 Aansprakelijkheid/disclaimer

(1) Infowerk zal enige schade compenseren of bij onbruikbaarheid tot vergoeding overgaan, ongeacht de wettelijke basis (bijv. gebaseerd op contactuele of quasi-contractuele verplichtingen, schendingen of onrechtmatige daad), tot de volledige omvang:

a) Er is een onbeperkte aansprakelijkheid voor opzettelijke schending en claims die worden vastgesteld onder de garantie.

b) Met betrekking tot grove nalatigheid is Infowerk aansprakelijk bij bedrijfsentiteiten en openbare instellingen voor verliezen die kenmerkend zijn voor het type contract en konden worden voorzien bij het afsluiten van het contract.Infowerk's aansprakelijkheid tot consumenten is onbeperkt.

c) Aansprakelijkheid voor standaard verwaarlozing vis-à-vis bedrijfsentiteiten en openbare instellingen is uitgesloten. Voor de schending van een contractuele verplichting, is de uitvoering hiervan onvermijdelijk voor de juiste prestatielevering van de overeenkomst en de naleving waarmee de contractuele partner normaliter met recht op kan vertrouwen (voornaamste verplichting), zal Infowerk aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen die bij afsluiting van het contract konden worden voorzien. Infowerk's aansprakelijkheid tot consumenten is onbeperkt.

d) Als Infowerk in verzuim is met de prestatie, zal Infowerk aansprakelijk worden gesteld zonder enige beperking op deze prestatie, tenzij de schade ook had opgetreden als de levering op tijd was uitgevoerd.

(2) Als de aansprakelijkheid van Infowerk wordt uitgesloten of beperkt, is dit ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers of verdeelde agentschappen van Infowerk.

(3) De statutaire bepalingen zijn van toepassing voor wat betreft verwijtbare schuldigheid waardoor dodelijk of lichamelijk letsel is veroorzaakt en in combinatie met claims die zijn vastgesteld conform artikel 3, sectie 3 van boek 6 BW.

(4) Infowerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit het onrechtmatig gebruik van afdrukproducten die zijn geproduceerd conform de klantenspecificaties, afdrukmaterialen en/of afdrukbenodigdheden.


Sectie 21 Aansprakelijkheidstermijn

(1) Als de klant een consument is, zullen de claims worden onderhevig zijn aan de statutaire aansprakelijkheidstermijnen. Anderzijds als de klant een bedrijfsentiteit of een openbare instelling is, wordt het aansprakelijkheidstermijn gedefinieerd in de onderstaande paragrafen.

(2) De aansprakelijkheidsperiode is

a) een jaar voor claims voor terugbetaling van de vergoeding, gebaseerd op ontbinding of verkorting, maar niet minder dan drie maanden na het indienen van de effectieve verklaring van ontbinding of verkorting;

b) de statutaire aansprakelijkheidstermijn(en) voor alle overige claims die gebaseerd zijn op materiaaldefecten;

c) de statutaire aansprakelijkheidstermijn(en) voor wat betreft claims die gebaseerd zijn op gebrekkige juridische titel als deze niet berust bij het exclusieve recht bij hoofde van een derde die inlevering of vernietiging eist van de artikelen die aan de klant zijn geleverd.

d) de statutaire aansprakelijkheidstermijn(en) voor wat betreft alle overige claims van schade of de vergoeding bij onbruikbaarheid.

(3) Onderworpen aan enige tegenstrijdige specifieke contractuele bepaling, begint de aansprakelijkheidstermijn in de gevallen zoals omschreven in paragraaf (2) a) t/m c) overeenkomstig de statutaire bepalingen van de geldende wetgeving op garantie. In het geval zoals uiteengezet in d) begint de termijn op het moment dat de klant zich bewust wordt van de omstandigheden die de claim vaststelt of het tijdstip dat de klant dit zou hebben moeten doen, maar omwille van grove nalatigheid.

(4) De aansprakelijkheidstermijn begint niet later dan na het vervallen van de maximale vastgestelde termijnen.

(5) De statutaire aansprakelijkheidstermijnen zullen echter altijd van toepassing zijn voor wat betreft schade en vergoeding zoals vastgesteld bij hoofde van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, garantie, verraderlijkheid en de gevallen zoals vermeld in sectie 20 (3).


Sectie 22 Forfaitaire claims tegen de klant

(1) In de hieronder vermelde claims, gaan de partijen akkoord met een forfaitair schadebedrag of boete (forfaitaire claim):

a) Infowerk annuleert de overeenkomst met de klant in navolging van een aanvullende termijn betreffende de in gebreke blijvende klant inzake het vervullen van enige medewerking, met name wat betreft het indienen van foutloze gegevens;

b) Infowerk ontbindt het contract als gevolg van een aanvullende termijn voor wat betreft het verzuim van de klant om tot betaling over te gaan;

c) Infowerk annuleert de overeenkomst met de klant zonder kennisgeving door een culpabele schending van sectie 9 (2);

d) Infowerk annuleert de overeenkomst met de klant om enige andere aantoonbare reden waarvoor de klant verantwoordelijk is;

e) de klant annuleert het contract, zonder dat er enig handelen namens Infowerk plaatsvond, precipiterend deze annulering en zonder het vaststellen van enige aantoonbare reden om dit te doen.

(2) De forfaitaire claim bedraagt € 5,- als de bruto bestelwaarde ligt tussen € 15,- en € 25,-, € 15,- als dit ligt tussen de € 25,- en € 500,- en € 25,- als dit hoger is dan € 500,01. Als in het geval de afdrukproducten zijn vervaardigd overeenkomstig de klantenspecificaties, de afdruktaak reeds is uitgevoerd of is geïnitieerd in die mate dat het niet langer mogelijk is om de geautomatiseerde afdrukhandeling te stoppen, zal de forfaitaire claim de netto bestelwaarde omvatten (m.a.w. de bestelwaarde excl. de btw).

(3) De klant heeft het recht om aan te tonen dat Infowerk geen enkele schade heeft geleden of een lager schadebedrag of kosten heeft opgelopen of dat de vergoeding onredelijk hoog is of dat de producten anderszins commercieel zijn geëxploiteerd.

(4) Infowerk is gerechtigd om aan te tonen dat Infowerk een hoger schadebedrag of kosten heeft opgelopen of dat de redelijke vergoeding een groter bedrag bedraagt.


Sectie 23 Eigendom van afdrukmedia, archivering, auteursrecht

(1) Infowerk behoudt het exclusieve eigendom, auteursrecht en enige overig aanvullend auteursrecht op de vervaardigde afdrukmedia en opgesteld door Infowerk om de afdrukmaterialen te produceren.

(2) Proof afdrukken en proof kopieën zullen na zes maanden worden vernietigd als op dat tijdstip geen bezwaar is ontvangen. De gecommuniceerde afdrukgegevens zullen worden vernietigd zodra de productie van het afgedrukte materiaal is voltooid. Infowerk is gerechtigd maar niet verplicht om deze desbetreffende vernietiging en verwijdering uit te voeren.

(3) De klant moet waarborgen dat het alle rechten bezit om de gecommuniceerde gegevens te gebruiken, te verstrekken en te publiceren in relatie tot tekst en grafisch materiaal. Het verleent Infowerk een gebruiksrecht (licentie) tot de omvang die vereist is om het contract uit te voeren. Infowerk is in dit opzicht gerechtigd om enige reproductie uit te voeren met als doel tussentijdse opslag en dataverwerking. In het specifieke geval zal de klant Infowerk aanvullende gebruiksrechten verstrekken overeenkomstig een afzonderlijke overeenkomst.

(4) De klant zal vereist zijn om Infowerk schadeloos te stellen voor schade die ontstaat uit claims van derden, gebaseerd op schending van enige industriële eigendomsrechten en overige rechten, tenzij, de klant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor een dergelijke schending. De klant zal Infowerk schadeloos stellen voor enig verlies enz. die Infowerk draagt als gevolg van claims van derden, gebaseerd op lasterlijk handelen waarvoor de klant verantwoordelijk is.


Sectie 24 Vertrouwelijkheid

(1) De partijen moeten zich onthouden van enige bekendmaking aan derden voor wat betreft de bedrijfs- en handelsgeheimen alsook enige overige vertrouwelijke informatie voortvloeiend uit de bedrijfsovereenkomst en afkomstig van de respectievelijke andere partij. Dit is ook van toepassing in navolging op het sluiten van de contractuele overeenkomst.

(2) Persberichten, aankondigingen en dergelijke waarin de contractuele partij refereert naar de andere partij zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring (per e-mail, fax, brief). Ongeacht hiervan, mag Infowerk de naam van de klant noemen als referentieklant en de werkzaamheden die zijn uitgevoerd als onderdeel van zijn eigen marketingactiviteiten herproduceren en distribueren en deze toegankelijk maken voor het publiek, tenzij de klant uitdrukkelijk een tegenstrijdig juridisch belang hierin vaststelt.


Sectie 25 Conclusie

De overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving met uitsluiting van de bepalingen in het verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten betreffende de internationale verkoop van goederen. De plaats van uitvoering van de contracten die worden opgesteld met personen handelend op een commerciële basis, rechtspersonen onder publiekrecht of statutaire speciale fondsen is Rotterdam, Nederland. Geschillen die voortvloeien uit of in samenhang met dergelijke contract zullen worden onderzocht door een bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland.

Amsterdam, 27.11.2015

Klanteninformatie en Algemene voorwaarden en bepalingen van unitedprint.com Nederland B.V.