Προστασία δεδομένων

00
Σύνδεση

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών ιστοτόπων και συγχρόνως ενημέρωση των θιγόμενων σύμφωνα με το άρθρο 13 και άρθρο 14 του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων τής ΕΕ

Γενικές πληροφορίες

Στοιχεία του υπεύθυνου φορέα

Επιχείρηση: unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.

Νόμιμοι αντιπρόσωποι: Ali Bazooband

Διεύθυνση: Καλλιρόης 37, ΤΚ 117 43 Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας του επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: [email protected]


Γενικές πληροφορίες επεξεργασίας δεδομένων

Θιγόμενα δεδομένα:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο όταν αυτά μας γνωστοποιηθούν από σας. Κατά τ' άλλα δεν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μια επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υπερβαίνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη έκταση, πραγματοποιείται μόνο με βάση τη ρητή σας συναίνεση.

Σκοπός επεξεργασίας: Εκτέλεση συμβάσεως.

Κατηγορίες παραληπτών: Δημόσιες αρχές κατά την ύπαρξη πρωταρχικών, νομικών διατάξεων.

Ξένοι πάροχοι υπηρεσιών ή άλλοι εντολοδόχοι

Λοιπές, ξένες υπηρεσίες εφόσον χορηγήσει ο θιγόμενος τη συγκατάθεσή του ή επιτρέπεται η διαβίβαση για λόγους υπέρτερου συμφέροντος.

Διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης συμβάσεως μπορεί να επεξεργάζονται την παραγγελία και συνεργάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων: Η διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων προσανατολίζεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και ανέρχεται κατά κανόνα σε 10 έτη.


Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με το διαδικτυακό ιστότοπο

Χρησιμοποίηση ενός ενημερωτικού δελτίου (Newsletters)

Στο πλαίσιο της εγγραφής για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου, μας παραχωρείτε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και προαιρετικά περαιτέρω δεδομένα. Αυτά τα στοιχείου χρησιμοποιούμε μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού σας δελτίου. Τα καταχωρημένα κατά την εγγραφή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου δεδομένα παραμένουν απομνημονευμένα έως την εκ μέρους σας διαγραφή τους από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικού δελτίου. Μια διαγραφή είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή στην προς τούτο προβλεπόμενη διασύνδεση στο ενημερωτικό δελτίο ή με σχετική γνωστοποίηση σε μας. Με τη διαγραφή δηλώνετε την αντίθεσή σας ως προς τη χρήση τής διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, που παραλάβαμε στο πλαίσιο μιας πώλησης εμπορεύματος ή υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε κατά τ' άλλα μόνο για απευθείας διαφήμιση, υπό μορφήν του ενημερωτικού μας δελτίου, δικών μας, παρόμοιων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, όπως αυτά/ες που παραγγείλατε, εφόσον δεν δηλώσετε την αντίθεσή σας ως προς τη χρήση αυτή. Μπορείτε να δηλώσετε την αντίθεσή σας ως προς τη χρήση τής διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή, δίχως να προκύψουν άλλα έξοδα, εκτός των εξόδων μεταβίβασης σύμφωνα με τις βασικές τους τιμές. Η ανακοπή σας (κι έτσι η ακύρωση της παραγγελίας του ενημερωτικού μας δελτίου) μπορεί να ασκείται και μέσω ενός σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (βλέπε στοιχεία εκδότη).


Χρήση του Google Analytics

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης Google Analytics της εταιρείας Google, Inc. («Google»). Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «Cookies», αρχεία κειμένου που απομνημονεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου από σας. Οι παραγόμενες από τα Cookie πληροφορίες περί της χρήσης αυτού του διαδικτυακού ιστοτόπου από σας, μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν κεντρικό υπολογιστή τής Google στις ΗΠΑ κι εκεί απομνημονεύονται. Εάν ενεργοποιήσετε την ανωνυμοποίηση διευθύνσεως IP σ' αυτό το διαδικτυακό ιστότοπο, τότε περικόπτονται προηγουμένως από την Google οι διευθύνσεις IP εντός των κρατών μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταβιβάζεται η πλήρη διεύθυνση IP σε έναν κεντρικό υπολογιστή τής Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Κατ' εντολήν του φορέα εκμετάλλευσης αυτού του διαδικτυακού ιστοτόπου χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από την Google για την αξιολόγηση της χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου από σας, την παράθεση εκθέσεων αναφοράς τής επισκεψιμότητας ιστοθέσεων και την παροχή σχετικών με τη χρήση διαδικτυακών ιστοτόπων και του διαδικτύου υπηρεσιών στο φορέα εκμετάλλευσης του διαδικτυακού ιστοτόπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το διαφυλλιστή σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας ανάλυσης Google Analytics, δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα τής εταιρείας Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την απομνημόνευση των Cookies μέσω μιας σχετικής ρύθμισης στο λογισμικό τού διαφυλλιστή σας· εντούτοις, να λαμβάνετε υπόψη σας, ότι σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του διαδικτυακού ιστοτόπου. Εκτός αυτού μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή των παραγόμενων από το Cookie και των αναφερόμενων στη χρήση τού διαδικτυακού ιστοτόπου δεδομένων (συμπ. της διεύθυνσής σας IP), καθώς επίσης την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το διαθέσιμο Plugin διαφυλλιστή στην ακόλουθη Διασύνδεση. Λαμβανομένης υπόψη της συζήτησης περί της χρήσης εργαλείων ανάλυσης με πλήρη διεύθυνση IP υποδεικνύουμε ότι αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί το λογισμικό ανάλυσης Google Analytics με την επέκταση «_anonymizeIp()» κι επομένως επεξεργάζεται η διεύθυνση IP μόνο περικομμένη, ώστε να αποκλείεται μια απευθείας συσχέτιση με άτομα. Ειδικά για διαφυλλιστές κινητών συσκευών παρακαλείστε να κάνετε κλικ σε αυτή τη Διασύνδεση, ώστε το λογισμικό ανάλυσης Google Analytics, μέσω ενός επικαλούμενου «Opt-Out-Cookie», να μην πραγματοποιεί μελλοντικά ανώνυμη καταγραφή σ' αυτό το διαδικτυακό ιστότοπο.


Google AdWords Conversion Tracking

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης Google AdWords Conversion Tracking, μια υπηρεσία ανάλυσης της εταιρείας Google Inc. («Google»). Google AdWords Conversion Tracking χρησιμοποιεί επίσης «Cookies» που απομνημονεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου από σας. Οι παραγόμενες από το Cookie πληροφορίες περί της χρήσης αυτού του διαδικτυακού ιστοτόπου από σας, μεταβιβάζονται σε έναν κεντρικό υπολογιστή τής Google στις ΗΠΑ κι εκεί απομνημονεύονται. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου, την παράθεση εκθέσεων αναφοράς για τους φορείς εκμετάλλευσης του ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και τη χρήση του διαδικτύου. Εφόσον είναι ανάγκη, η Google μεταβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο ή επεξεργάζονται αυτοί τα δεδομένα αυτά κατ' εντολήν τής Google. Σε καμία περίπτωση δεν θα συνδυάζει η Google τα δεδομένα με άλλα δεδομένα τής Google. Η χρήση των Cookies μπορεί να αποτρέπεται γενικά, απαγορεύοντας την απομνημόνευση των Cookies στο διαφυλλιστή σας.


Κομβίο Facebook Like

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί κοινωνικά Plugins της εταιρείας Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (στο εξής «Facebook»). Όταν καλέσετε ιστοθέσεις που περιέχουν τέτοιο Plugin, τότε διαβιβάζονται αυτόματα δεδομένα περί της συμπεριφοράς τού επισκέπτη στον κεντρικό υπολογιστή τής Facebook. Ο φορέας εκμετάλλευσης του διαδικτυακού ιστοτόπου δεν έχει καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των καταγραμμένων και διαβιβασμένων στην Facebook δεδομένων. Εάν συνδεθείτε με την Facebook, τότε η Facebook μπορεί να ταξινομήσει την επίσκεψη του λογαριασμού σας στην Facebook. Περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Facebook θα βρείτε στον ιστότοπο http://www.facebook.com/policy.php.


Κομβίο Google +1

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί κοινωνικά Plugins της εταιρείας Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (στο εξής «Google»). Όταν καλέσετε ιστοθέσεις που περιέχουν τέτοιο Plugin, τότε διαβιβάζονται αυτόματα δεδομένα περί της συμπεριφοράς τού επισκέπτη στον κεντρικό υπολογιστή τής Google. Ο φορέας εκμετάλλευσης του διαδικτυακού ιστοτόπου δεν έχει καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των καταγραμμένων και διαβιβασμένων στην Google δεδομένων. Εάν συνδεθείτε με την Google, τότε η Google μπορεί να ταξινομήσει την επίσκεψη του λογαριασμού σας στην Google. Περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κομβίο Google +1 θα βρείτε στον ιστότοπο http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Κομβίο Twitter

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί κοινωνικά Plugins της εταιρείας Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (στο εξής «Twitter»). Όταν καλέσετε ιστοθέσεις που περιέχουν τέτοιο Plugin, τότε διαβιβάζονται αυτόματα δεδομένα περί της συμπεριφοράς τού επισκέπτη στον κεντρικό υπολογιστή τής Twitter. Ο φορέας εκμετάλλευσης του διαδικτυακού ιστοτόπου δεν έχει καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των καταγραμμένων και διαβιβασμένων στην Twitter δεδομένων. Εάν συνδεθείτε με την Twitter, τότε η Twitter μπορεί να ταξινομήσει την επίσκεψη του λογαριασμού σας στην Twitter. Περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Twitter θα βρείτε στον ιστότοπο https://twitter.com/privacy.


Χρήση δικών μας «Cookies»

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος χρησιμοποιεί δικά του «Cookies» για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του (τα «Cookies» είναι εγγραφές δεδομένων που αποστέλλονται στο διαφυλλιστή του χρήστη από τον κεντρικό υπολογιστή και απομνημονεύονται εκεί για αργότερη μετάκληση). Η χρήση των Cookies μπορεί να αποτρέπεται γενικά, απαγορεύοντας την απομνημόνευση των Cookies στο διαφυλλιστή σας. Αυτό, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς τής λειτουργικότητας.


Πληροφορίες για λοιπές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων

Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Θιγόμενα δεδομένα: Στοιχεία υποβολής υποψηφιότητας

Σκοπός επεξεργασίας: Διενέργεια διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητας

Κατηγορίες παραληπτών: Δημόσιες αρχές κατά την ύπαρξη πρωταρχικών, νομικών διατάξεων.

Ξένοι πάροχοι υπηρεσιών ή άλλοι εντολοδόχοι, μεταξύ άλλων για την επεξεργασία και φιλοξενία δεδομένων.

Λοιποί, ξένοι φορείς, εφόσον έχει παραχωρήσει ο θιγόμενος τη συγκατάθεσή του ή επιτρέπεται η διαβίβαση λόγω υπέρτερου συμφέροντος, μεταξύ άλλων πελάτες και ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της εύρεσης νέων παραγγελιών.

Διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης συμβάσεως μπορεί να επεξεργάζονται την παραγγελία και συνεργάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων: Δεδομένα υποψηφιότητας διαγράφονται κατά κανόνα εντός τριών μηνών μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης, εφόσον δεν υπάρχει η συναίνεση για μιαν πιο μακροπρόθεσμη απομνημόνευση δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής στην ομάδα των υποψηφίων.


Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων πελάτη/ενδιαφερομένου

Θιγόμενα δεδομένα: Για την εκτέλεση συμβάσεως γνωστοποιημένα δεδομένα· εφ' όσον είναι ανάγκη και με βάση τη ρητή σας συγκατάθεση, επιπλέον δεδομένα για την επεξεργασία.

Σκοπός επεξεργασίας: Εκτέλεση συμβάσεως, μεταξύ άλλων προσφορές, παραγγελίες, πώληση, τιμολόγηση και εξασφάλιση ποιότητας

Κατηγορίες παραληπτών: Δημόσιες αρχές κατά την ύπαρξη πρωταρχικών, νομικών διατάξεων.

Ξένοι πάροχοι υπηρεσιών ή άλλοι εντολοδόχοι, μεταξύ άλλων για την επεξεργασία και φιλοξενία δεδομένων, την αποστολή, μεταφορά και διαχείριση διακίνησης εμπορευμάτων, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής πληροφοριών.

Λοιπές, ξένες υπηρεσίες εφόσον χορηγήσει ο θιγόμενος τη συγκατάθεσή του ή επιτρέπεται η διαβίβαση για λόγους υπέρτερου συμφέροντος, μεταξύ άλλων για την ενημέρωση της πιστοληπτικής ικανόνητας κατά την καταβολή της αξίας των αγαθών έναντι τιμολογίου, την ηλεκτρονική αποστολή πληροφοριών, για σκοπούς εξασφάλισης ποιότητας.

Διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης συμβάσεως μπορεί να επεξεργάζονται την παραγγελία και συνεργάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων: Η διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων προσανατολίζεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και ανέρχεται κατά κανόνα σε 10 έτη.


Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων

Θιγόμενα δεδομένα: Για την εκτέλεση συμβάσεως γνωστοποιημένα δεδομένα· εφ' όσον είναι ανάγκη και με βάση τη ρητή σας συγκατάθεση, επιπλέον δεδομένα για την επεξεργασία.

Σκοπός επεξεργασίας: Εκτέλεση συμβάσεως στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας

Κατηγορίες παραληπτών: Δημόσιες αρχές κατά την ύπαρξη πρωταρχικών νομικών διατάξεων, μεταξύ άλλων εφορεία, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επαγγελματική ένωση

Ξένοι πάροχοι υπηρεσιών ή άλλοι εντολοδόχοι, μεταξύ άλλων για την επεξεργασία και φιλοξενία δεδομένων, το μισθολόγιο, το λογαριασμό ταξιδιωτικών εξόδων, ασφαλιστικές παροχές, τη χρήση οχήματος.

Λοιποί, ξένοι φορείς, εφόσον έχει παραχωρήσει ο θιγόμενος τη συγκατάθεσή του ή επιτρέπεται η διαβίβαση λόγω υπέρτερου συμφέροντος, μεταξύ άλλων για την εύρεση νέων παραγγελιών, ασφαλιστικές παροχές,

Διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης συμβάσεως μπορεί να επεξεργάζονται την παραγγελία και συνεργάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων: Η διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων προσανατολίζεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και ανέρχεται κατά κανόνα σε 10 έτη.


Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προμηθευτών

Θιγόμενα δεδομένα: Για την εκτέλεση συμβάσεως γνωστοποιημένα δεδομένα· εφ' όσον είναι ανάγκη και με βάση τη ρητή σας συγκατάθεση, επιπλέον δεδομένα για την επεξεργασία.

Σκοπός επεξεργασίας: Εκτέλεση συμβάσεως, μεταξύ άλλων υποβολή ερώτησης, αγορά, εξασφάλιση ποιότητας

Κατηγορίες παραληπτών: Δημόσιες αρχές κατά την ύπαρξη πρωταρχικών νομικών διατάξεων, μεταξύ άλλων εφορεία, τελωνείο

Ξένοι πάροχοι υπηρεσιών ή λοιποί εντολοδόχοι, μεταξύ άλλων για την επεξεργασία και φιλοξενία δεδομένων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, τη διεκπεραίωση πληρωμών

Λοιπές, ξένες υπηρεσίες εφόσον χορηγήσει ο θιγόμενος τη συγκατάθεσή του ή επιτρέπεται η διαβίβαση για λόγους υπέρτερου συμφέροντος.

Διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης συμβάσεως μπορεί να επεξεργάζονται την παραγγελία και συνεργάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων: Η διάρκεια απομνημόνευσης δεδομένων προσανατολίζεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και ανέρχεται κατά κανόνα σε 10 έτη.


Λοιπές πληροφορίες και επαφές

Εκτός αυτού μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό τής επεξεργασίας, ή το δικαίωμά σας αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, καθώς επίσης φορητότητας των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή επιστολή. Σε περίπτωση παραπόνων έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνεστε στην εποπτεύουσα αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία δεδομένων