ÜLDISED UNITEDPRINT.COM UK LTD TINGIMUSED

ÜLDISED UNITEDPRINT.COM UK LTD TINGIMUSED

00
Logi sisse

ÜLDISED UNITEDPRINT.COM UK LTD TINGIMUSED


A. ÜLDISED TINGIMUSED


Artikkel 1 - Üldine


(1) Unitedprint.com UK Ltd., 16 Great Queen Street, London WC2B 5AH, mis on asutatud ja registreeritud Inglismaal ning Wales'is registreerimisnumbri 5831720 all (siit edasi kui Unitedprint) spetsialiseerub trükimaterjalide (lendlehed, postkaardid, postrid jne) tootmises. Unitedprint pakub oma veebilehel (defineeritud allpool) lisaks erinevaid tooteid.

(2) Üldised tingimused kehtivad kõikide trükimaterjali lepingute korral, mis on välja toodud Unitedprint kodulehel ja kõikide teiste lepingute korral, mis seonduvad mitte kohandatavate toodetega, mis on välja toodud Unitedprint kodulehel.

(3) UnitedprinT ei vastuta käesoleva lepingu alusel viivituste eest, mis on põhjustatud vääramatust jõust, mis takistab Unitedprinti materiaalselt või vähendab jõudlust rohkem kui ajutiselt k.a igasugused rikked, raskused materjalide- või energiavarude kättesaamisel, transpordi viivitused, streigid, seaduslikud sulgemised, ametlikud direktiivid või tarnijate võimetus tarnida, tarnida õigeaegselt või korrektselt ("Vääramatu jõu sündmused"). Juhul kui vääramatu jõud on ajutine, siis Unitedprintil on õigus vääramatu jõu ajaperioodi jooksul peatada oma teenuste pakkumine koos mõistliku taasalustamise ajaga. Juhul kui vääramatu jõud on pikaajaline, jätab Unitedprint endale õiguse taganeda lepingu täitmata osast osaliselt või täielikult. Kui vääramatu jõud kestab rohkem kui kaks kuud on kliendil õigus taganeda lepingu täitmata osast mõistliku etteteatamisajaga.(4) Sellekes, et Unitedprint saaks täita tootmisgraafikuid, on klient kohustatud täitma endapoolseid kohustusi õigeaegselt, täpselt ning nõuetekohaselt s.h korrektsete trükiste andmete saatmine, trükiste kinnitamine ning ettemaks kas täielikult või vastavalt arvel kokkulepitud erandina. Kui trükiste andmed ja/või trükiste kinnitus jõuab Unitedprinti pärast kella 12,00 alustatakse tootmist järgmisel tööpäeval.


Artikkel 2 - Mõisted


Üldiste tingimuste kontekstis on allpool lahti sõnastatud järgmised mõisted.

1. "Konto": kliendi veebikasutaja, kuhu klienti saab ligipääsu pärast meiliaadressi ja salasõna sisestamist;

2. "Äriklient": iga isik, kes tegutseb kaubandusliku, ärilise, käsitoo või erialase eesmärgiga, kas isiklikult või ettevõtte nimel;

3. "Tarbija": iga isik, kes tegutseb osaliselt või täielikult väljapool kaubandust, äri, käsitööd või ettevõtlust;

4. "Tarbija(d)": kas äri- või eraklient, kes kasutab Unitedprint teenust läbi Infowerk.ee;

5. "Kohandatavad tooted": tooted, mis on vastavalt kliendi soovidele kohandatud;

6. "Külaliskasutaja": registreerimine ja luba ajutiselt kasutada Infowerk.ee teenust, mis on piiratud ühe ostukorraga;

7. "Tellimus": kliendi poolt toote tellimine, mille tulemusel sõlmitakse kliendi ja Unitedprint vahel leping;

8. "Tellimuse kinnitus": Unitedprint poolt kliendile saadetud e-mail, mis kinnitab tellimuse vastuvõttu Underprint'i poolt kooskõlas Artikliga 6(5);

9. "Esmane paberkoopia": digitaalne trükis, mille andmed on ümber töödeldud trükiprotsessiks vastavalt DIN ISO 12647 kvaliteedistandartitele;

10. "Salasõna": arvude ja/või tähtede kombinatsioon, mis võimaldab kliendile pärast registreerimist ligipääsu Infowerk.ee kodulehele. Sisse logides kombineeritakse meiliaadress ja salasõna;

11. "Trükiste andmed": kliendi poolt sisestatud andmed ja informatsioon trükiste kohandamiseks;

12. "Tooted": trükitooted või teised kaubad, mida müüakse või on kättesaadavad tänu Unitedprint'ile;

13. "Registreerimine": esilagne registreerimine ja luba kasutada Infowerk.ee kodulehte;

14. "Teenus": igasugune Unitedprinti tegevus k.a toodete varustamine;

15. "Ekraanitõestus": digitrüki eelvaade valmisolevatest andmetest, mis on teisendatud trükiarvudeks andes värvilise simulatsiooni järgnevale trükkimise tulemusele;

16. "Lahtioleku ajad": esmaspäevast reedeni, kella 8-18;

17. "Koduleht": kõik veebilehed, kus Unitedprint pakub oma teenuseid. Eelkõige veebilehed, mis on ligipääsetavad läbi Infowerk.ee;

18. "Tööpäevad": esmaspäevast reedeni v.a avalikud pühad;


Artikkel 3 - Registreerimine ja külaliskasutaja


(1) Unitedprint teenuste kasutamine on võimalik ainult püsikasutaja või külaliskasutajaga läbi Infowerk.ee kodulehe. Registreerimiseks tuleb sisestada veebivormi vajaminev informatsioon. Registreerimine on lõplik vajutades nupule "Registreeri." Pärast registreerimisprotsessi läbimist loob klient endale püsikasutaja.

Kliendil on võimalik külaliskasutajaga kasutada Unitedprint teenuseid ilma registreerimata. Külaliskasutajana sisestab klient meiliaadressi, mis on kehtiv kuni ostu sooritamiseni. Järjepidev külaliskasutajaga sisselogimine nõuab iga kord kliendi andmete uuesti sisestamist.

(2) Underprint jätab endale õiguse tagasi lükata registreerimistaotlusi või külaliskasutajad enda äranägemise järgi;


Artikkel 4 - Kliendikommunikatsioon


Kliendikommunikatsioon toimub peamiselt e-posti teel. Klient peab tagama e-mailide kättesaadavuse. Klient peab tagama kehtiva meiliaadressi enne või ostu sooritamise käigus ning teavitama Unitedprinti koheselt meiliaadressi muutumise korral. Unitedprint ei vastuta ebaõnnestunud kommunikatsiooni pärast juhul kui kliendi meiliaadress on muutunud või elektroonilise postkasti tarkvara seadistused ei toeta Unitedprinti e-maile, näiteks kirjade rämpsposti sattumine.


Artikkel 5 - Krediidikontroll


Uniteprint jätab endale õiguse koguda ja edastada informatsiooni (k.a isiklik informatsioon) krediidi võimalust pakkuvatele ettevõtetele kliendi krediidivõimekuse tuvastamise ja lepingust tingitud maksejõuetuse raporteerimise eesmärgil. Krediidivõimalust pakkuvad ettevõtted võivad hoiustada taustauuringu käigus välja tulnud andmeid.


Artikkel 6 - Lepingu kokkuvõte


(1) Tellimuse tegemiseks valib klient esmalt toote, täidab ilmunud veebivormi ja lisab valitud tooted ostukorvi. Pärast kõikide toodete ostukorvi lisamist valib klient "Vormistama," et algatada ostuprotsess ning samal ajal kontrollides, et sisestatud informatsioon on korrektne ja lõpetab ostuprotsessi aktiveerides nupp "Vormista tellimus".

(2) "Vormista tellimus" nupule vajutades kinnitab klient, et on lugenud, mõistab ja nõustub eelnevalt loetud üldtingimustega.

(3) KUI TEGEMIST ON ÄRIKLIENDIGA: tellimuse sooritamiseks teeb äriklient Unitedprintile kohustusliku pakkumise, mida ei ole ärikliendi poolt võimalik tagasi võtta, et tasuda tellitud teenuste eest. Äriklient on pakkumisega seotud tellimuse sisseandmise pävast alates kuni kolm tööpäeva.

(4) KUI TEGEMIST ON ERAKLIENDIGA: klient on meelemuutuse korral kohustatud tellimust tühistama. Erakliendi tellimuse tühistamise reeglid ja kliendi õigused on kirjas Artiklis 7.

(5) Kui tellimus on jõudnud Unitedprinti saab klient kinnitava e-maili, kus on tellimust teadvustav kviitung ning tellimuse ja toote informatsioon. Kinnitusmeilis on teave tellimuse tühistamise ning kliendi õiguste kohta. Kinnitusmeilis ei ole tellimuse aktsepteerimise infot. Leping sõlmitakse ainult siis, kui Unitedprint aktsepteerib kliendi tellimuse saates kliendile tellimust kinnitava meili.

(6) Klient saab katkestada tellimuse tegemist igal ajal enne "Vormista tellimus" nupule vajutamist sulgedes brauseriaken. Enne tellimuse lõpetamist on kliendil võimalik üle vaadata kogu informatsioon ja parandada võimalikud vead enne "Vormista tellimus" aktiveerimist. Unitedprint hoiustab tellimust turvaliselt ning saadab kliendile ülevaate kinnitusmeilis. Tellimuse kinnituse kaudmise korral saab klient teha kirjaliku avalduse dokumentide uuesti saamiseks ning Unitedprint jätab endale õiguse nõuda selle tarbeks mõistlike kulude hüvitamist kliendi poolt.


Artikkel 7 - Tühistamisõigus - Kliendi õigus tellimust tühistada


Pane tähele, et Artikkel 7 kehtib ainult klientidele, kes on tellinud Unitedprinti kohandamata tooteid. Vastavalt kliendi vajadustele kohandatud toodete tellimisel tühistamise õigus ei kehti. Edasiseks infirmatsiooniks loe Artikkel 22.

(1) Tühistamisõigus

Kliendil on õigus tellimust tühistada alates kuupäevast, millal tellimus on Unitedprint poolt kinnitatud (kuupäevast, millal klient saab tellimuse aktsepteerimise kinnitusmeili ning sellega sõlmitakse kliendi ning Unitedprint vahel leping) ning tühistamise viimaseks kuupäevaks on 14 kalendripäeva pärast tellimuse kättesaamist. Juhul kui klient on tellinud mitu toodet või toote mitmes osas on tühistamise viimaseks kuupäevaks 14 kalendripäeva pärast viimase toote või viimase osa tootest kättesaamist. 14-päevane periood on "rahunemise" aeg. Näiteks kui tellimuse aktsepteerimine toimub 1. juuli ja toode jõuab kliendini 10. juulil, siis kliendil on õigus tühistada oma tellimus alates 1. juulist kuni 24. juuli päeva lõpuni.

Tellimuse tühistamiseks saab kasutada käesolevate tingimusete lõpus olevat avaldust, et anda tellimuse tühistamise taotlus sisse ("Tühistusvorm"). Alternatiivina on tellimuse tühistamise avaldust võimalik saata kas kirjateel (s.h kiri, faks või e-post) või saata tellitud toode tagasi Unitedprinti (juhul kui toode on jõudnud kliendini). Tellimuse tühistamist ei ole vaja põhjendada. Posti- või meiliteel tühistades palun lisada tellimusenumber, et tellimust oleks võimalik tuvastada. Meili- või postiteel tellimust tühistades jõustub avaldus alates päevast, millal klient paneb avalduse teele. Näiteks on arvestatav e-mail või post, mis on saadetud viimase tühistamispäeva õhtul.

Tühistamisavalduse saab saata järgmisele aadressile:

Aadress:


unitedprint.com UK Ltd.

16 Great Queen Street

London WC2B 5AH


Telefoninumber:  

Faks:

e-post: [email protected]


(2) Tühistamise tagajärjel

Unitedprint:

a) hüvitab kõik tellitud tooted või juhul kui ainult osa tellimusest on tühistatud, siis hüvitatakse ainult tühistatud osa eest. Unitedprintil on seadusega lubatud vähendada hüvitise suurust juhul kui tooted on kliendipoolse käsitlemise ajal saanud kahjustada viisil, mis ei ole poereeglitega kooskõlas.

b) hüvitab igasugused saatekulud, kuid vastavalt seadusele hüvitatakse saatekulud Unitedprint poolt pakutava kõige madalama saatekulu ulatuses (arvestades, et tegemist on tavalise ja üldiselt aktsepteeritava meetodiga).

c) hüvitis makstakse välja 14 päeva pärast tagasisaadetud toodete kättesaamist või päeval, millal klient esitab tõestusmaterjalid, et tooted on Unitedprinti juurde tagasi saadetud. Hüvitis makstakse tagasi deebet- või krediitkaardile, mida kasutati algse maksemeetodina.

Juhul kui toode on vigane või ei vastanud tootekirjeldusele, katab tagasisaatmise kulud Unitedprint. Teisel juhul katab tagasisaatmise kulud klient.

Tühistamisavalduse korral on klient kohustatud terve tühistatud tellimuse tagasi saatma. Juhul kui ainult osa tellimusest on tühistamisel, siis on klient kohustatud tagastama ainult tühistatud osa tellimusest.

Klient on kohustatud hoolitsema tema valduses olevate toodete eest.

Kliendi õiguste kohta saab nõu kodanike nõustamisbüroodest või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametist.


Artikkel 8 - Unitedprint teenused


(1) Unitedprint poolt pakutavad tähtajalised teenused on kirjas kliendi tellimuse kinnituses või lepingu muudatusettepanekutes ja täiendustes. Eritingimused ilmnevad ainult juhul kui:

a) tasapinnale trükkimiseks tellitud tooted valmistatakse vastavalt tasapinnale trükkimise standarditele, mille käigus arendatakse värvid välja Forschungsinstitut der Gafischen Industrie (FOGRA) poolt koostöös Bundesverband für Druck und Medien (BVDM), vastavalt DIN ISO 12647 kvaliteedistandartile.

b) The following tolerances will apply: 1 mm for waste, 1 mm for folding and 1 mm for binding.

c) Minor colour variations may occur between sample and order and between orders.

d) From time to time unitedprint switches its own suppliers. The resulting minor variations of the products shall not be regarded as defects.

(2) The purchase order may be changed only by concluding an amendment agreement or a supplementary agreement in writing. unitedprint shall not be obliged to accept any changes required by the Customer.

(3) Unitedprint ei ole lepinguliselt kohustatud kliendile saatma trükiste andmeid tellimuse lõpetamiseks. Klient on kohustatud tegema Uniterprintiga koostööd kui konkreetsel juhul ei ole kokku lepitus teisiti.


Artikkel 9 - Trükiste andmed


(1) Unitedprint täidab eksklusiivselt kõik trükiste tellimused vastavalt trükiste andmetele. Trükiste andmed peavad olema esitatud vastavalt tellimisprotsessis esitatud formaadile, eriti "Trükiste andmed" väljal. Juhul kui kasutatakse erinevaid formaate või täpsustusi ei saa Unitedprint tagada vigadevabad trükised. Klient peab tagama trükiste andmete koopiate säilitamise pärast trükiarvude täitmist.

(2) Klient ei tohi saata Unitedprintile sisu, mis on pornograafiline, parem- ja vasakäärmuslik, rassistlik, diskrimineeriv või sisu, mis ei ole noortele sobilik nagu vägivalda õhutav, laimav, kolmandate isikute õigusi riivav või sisu, mis on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega.

(3) Klienti peab enne trükiste andmete saatmist Unitedprinti need korralikult üle kontrollima, et need oleks trükkimiseks sobilikud ning kooskõlas eelpool väljatooduga.


Artikkel 10 - Trükiste andmete kontrollimine Unitedprint poolt


(1) Unitedprint on kohustatud kliendi poolt esitatud trükiste andmeid kontrollima ainult vastavalt tellimisprotsessis viidatud "Andmete kontrollimine" väljale. Unitedprint võtab kliendiga ühendust ainult sellisel juhul kui kontrolli käigus on tuvastatud vigased andmed. Sellises olukorras klient kas a) tagab uued ja parandatud trükiste andmed või b) juhendab Unitedprinti trükkima kasutades vigaseid andmeid. Juhul kui klient ei toimi vastavalt eelpool mainitule jätab Unitedprint endale õiguse (aga mitte kohustuse) teha trükiste andmetes vastavad muudatused, et need oleks sobivad ning jätkab trükiprotsessiga.

(2) Unitedprint ei ole kohustatud kontrollima muid trükiste andmeid. Klient teadvustab risk, mis võib vigaste trükiste andmetega kaasneda ning Unitedprint ei vastuta selle eest.

(3) Unitedprint võib, kuid ei ole kohustatud, kontrollida trükiste andmete sisu, et tuvastata rikkumisi Artikkel 9, klausel 2 vastu.


Artikkel 11 - Ümberarvestamine, värvirežiim kasutades enda trükiste andmeid, värvirežiim kasutades FreeDesign trükiste andmeid


(1) Unitedprint ei ole kohustatud ümber töötlema trükiste andmeid, mis ei ole esitatud kokkulepitud formaadis. Kui osapooled lepivad kokku erandlike andmete ümbertöötlemises, siis vaatamata sellele toimub see kliendi enda vastutusel. Klient mõistab, et ümbertöötlemisega võib kaasneda andmete kadumine või algsest formaadist erinevalt esinemine.

(2) Unitedprint saab ümber töödelda andmeid, mis ei ole esitatud CMKY viisil, kuid see toimub kliendi enda vastutusel. RGB andmete ja ICC värviprofiilide ümbertöötlemise tulemus on originaalvärvist erinev ning see toimub ainult kliendi enda vastutusel.

(3) Trükiste andmeid, mis on loodud veebiprogrammiga FreeDesign® ning töödeldud RGB värvirežiimiga, mis erineb ostuprotsessis nõutavast, töödeltakse ümber kliendi enda vastutusel. Võrreldes originaaliga võib eriti esineda värvierinevusi CMYK ja ICC värviprofiilide töötlemisel.


Artikkel 12 - Esmane koopia


(1) Klient saab valida lisatasu eest kas esmase paber- või ekraanikoopia. Esmane digitrüki paberkoopia sisaldab endas väikeseid erinevusi võrreldes trükimaterjalidega tänu tasapinnale trükkimise tehnoloogiale. Erinevused on veelgi suuremad ekraanikoopia korral tänu kuvarile. Vaatamata sellele üritab Unitedprint luua esmaseid koopiad võimalikult originaali sarnaselt.

(2) Kohaletoomis aegade viibimise vältimiseks on klient kohustatud pärast esmase koopia kättesaamist koheselt selle kinnitama v.a juhul kui koopia sisaldab endas eksimusi. Kinnitades annab klient enda nõusoleku koopiaga kaasnevas avalduses kvaliteedile, tolerantsile ja värvierinevusele.

(3) Juhul kui klient lükkab esmase koopia tagasi, peab ta saatma Unitedprintile muudetud trükise andmed (kliendikoostöö). Sellisel juhul alustatakse tootmist uuesti taasesitatud andmete põhjal.


Artikkel 13 - Mitte kohandatavad tooted: tootekirjeldused


(1) Iga Unitedprint poolt pakutaval mitte kohandataval tootel on selle olemuse ja omaduste kohta detailne kirjeldus koos kasutus- ja ohutusjuhendiga, mis on leitav kodulehelt.Vajaminevad tootekirjeldused lisatakse kliendi ja Unitedprint vahelisse lepingusse, mis sõlmitakse pärast tellimuse sooritamist.

(2) Pane tähele, et tintidel ja lakkidel on kindel säilivusaeg. Unitedprint poolt pakutavad tindid ja lakid on sobilikud tavalisteks trükitöödeks. Kui klient soovib neid kasutada ebatavalistel substraatidel või rakendada eriviisil, siis soovitame viia läbi eeluuringu, kas tooted on sobilikud ja piisavad soovitud sihtotstarbeks.

(3) Tootekirjeldused sisaldavad endas informatsiooni tööstuses esinevate tavaliste tolerantside kohta. See kehtib eriti paberi kvantiteedi, raskuse, dimensioonide, lõikamise, värvitolerantside, mõõtmistingimuste ja mõõtmise kohta.


Artikkel 14 - Hinnastamine


(1) Unitedprint poolt pakutavate teenused on nähtaval Infowerk.ee kodulehel v.a olukorras, kus on tehtud silmnähtav viga ja hind kinnitatkse tellimuse kinnitusmeilis koos kokkulepitud ettepanekute ja tellimuse täiendustega.

(2) Unitedprint jätab endale õiguse aega ajalt muuta hindasid, kuid see ei puuduta tellimusi, mis on Unitedprint poolt juba kinnitatud.

(3) Juhul kui ei ole teistmoodi kokkulepitud, sisaldavad hinnad endas pakendit, käibemaksu, kuid ei sisalda endas kohaletoomise tasu (ei sise- ega välisriiklikut), makse, fiskaalkulusid ja rahvusvaheliste tellimuste tollimaksu. Lisatasu rakendub järgmistele piirkondadele: Šoti mägismaa ja saared, Scilly saared, Mani saar ja Kanalisaared.

(4) Saatmiskulu on nähtav enne "Vormista tellimus" nupu aktiveerimist. Kõik kulutused arvutatakse kliendi tellimisprotsessi käigus Infowerk.ee kodulehel.

(5) Kliendil on kohustus hüvitada kõik hilisemad kulutused, mis tekivad trükiste andmete muutmisel.


Artikkel 15 - Arved ja maksemeetodid


(1) Kui arve tasumine on Unitedprint ja kliendi vahel kokku lepitud kirjalikul teel, siis teisel juhul peab tellimuse eest olema makse teostatud mitte hiljem kui seitse päeva pärast tellimuse kinnitusmeili. Arve mitte õigeaegsel tasumisel jätab Unitedprint endale õiguse tühistada tellimuse(d) ning nõuda vastavalt Artiklis 22 välja toodud kahjutasu.

(2) Makse peab olema teostatud pangaülekandena või kasutades kas deebet- ja krediitkaarti.

(3) Unitedprint väljastab arveid elektroonilisel moel kliendi antud e-mailile ning ei ole kohustatud väljastama arveid paberkandjal.

(4) Arveid on võimalik tasuda koheselt pärast kättesaamist.

(5) Unitedprintil on õigus kasutada vaatamata kliendipoolsetest korraldustest makseid esmalt varasemate võlgade katteks klienti sellest teavitades. Kui võlale on tekkinud kulutused ja intress on Unitedprintil õigus katta tehtud maksega esmalt kulutused, siis interss ning viimasena peamine võlg.

(6) Makse ei ole kehtiv enne kui rahalised vahendid ei ole Unitedprinti jaoks kättesaadavad.

(7) Tagasimaksete korral peab klient hüvitama igasugsed Unitedprinti poolsed pangakulutused välja arvatud juhul, kui tagasimakse ei ole tingitud kliendipoolsest tegevusest.


Artikkel 16 - Tootmisgraafik ja kohaletoomise rikkumine


(1) Igasugune Unitedprinti poolne informatsioon tähtaegade ja ajaliste piirangute kohta on viitav. See ei ole siduv ega luba kindlaid kohaletoimetamise kuupäevi välja arvatud juhul kui vastupidine on kirjalikul teel kliendiga kokku lepitud. Kui Unitedprint leiab tootmise käigus, et tellimust ei ole võimalik eeldatavaks kuupäevaks täita, siis teavitab klienti sellest eraldi e-posti vahendusel. Tootmisgraafikuid arvutatakse tööpäevadena. [ERAKLIENDILE TOIMETATAKSE TELLIMUS KOHALE 30 PÄEVA JOOKSUL].

(2) Kui toote tarnimine lepiti kokku vastavalt tellimuse kohaletoimetamise tähtaegadele ja kohaletoimetamise kuupäevad viitavad üleandmise kuupäevale ekspedeerijale, vedajale või muule veo korraldamiseks kolmandale isikule.

(3) unitedprint will not be liable under this contract where it suffers delays due to force majeure and to events that materially impede or frustrate performance by unitedprint other than merely just temporarily, including in particular all kinds of breakdown, difficulty in procuring materials or energy, transport delays, strikes, legal lockout, official directives or failure by suppliers to supply, supply correctly or supply on time (“Force Majeure Event(s)”), for which unitedprint is not responsible, unitedprint. Insofar as the Force Majeure Event is of temporary duration, unitedprint shall be entitled to delay provision of the Service by the duration of the Force Majeure Event plus a reasonable start-up time. In the event of any Force Majeure Event that are more than temporary, unitedprint shall be entitled to withdraw from the contract in whole or in part in respect of the part that has not yet been performed. If the Force Majeure Event lasts longer than two months, the Customer shall be entitled to withdraw from the contract in respect of the part that has not yet been completed, subject to a reasonable period of grace.

(4) For unitedprint to meet its production schedule, the Customer must provide timely, complete and due performance of its obligations, including sending correct Printing Data, providing printing approval, and advance payment in full or, unless payment on invoice has been agreed by way of exception. If the Printing Data and/or printing approval are received after 11:00 a.m. (UK time), the production schedule shall commence only on the following working day.


Artikkel 17 - Kohaletoomine ja riski edasikandumine


(1) Ärikliendile rakenduvad järgmised sätted:

a) Toote ulatamisel kullerfirmale langeb toote risk kliendile (siinkohal arvestatakse seda kui laadimisprotsessi alguseks). See kehtib vaatamata sellele, mis osapool katab transpordikulusid ning isegi siis, kui tooteid toob kohale Unitedprinti enda töötajad. Juhul kui toote kättesaamine viibib tänu kliendile, siis kandub risk edasi kliendile alates päevast, millal Unitedprint teavitab klienti kohaletoodud toote kättesaamisest.

b) Kliendi kirjaliku avalduse ja lisatasu alusel saab saadetist Unitedprint kaudu kindlustada.

c) Juhul kui klient ei võta tellimust vastu ei ole Unitedprint kohustatud tooteid hoiustama v.a juhul kui viivitus on põhjustatud vääramatust jõust või Unitedprint poolt kohustuste rikkumisel. Kliendi poolt tellimuse mitte vastuvõtmisel on Unitedprintil õigus pärast saadetise nõuetekohasuse kontrolli ning mõistliku pakkile järeletulemise aega see hävitada saates kliendile sellest teavitus. See ei mõjuta Unitedprinti maksenõuet toodete eest. Ajutine tellimuse hoiustamine toimub kliendi enda vastutusel.

d) Pärast riski edasikandumist kliendile katab klient tellimuse hoiustamiskulud. Uniteprinti poolne hoiustamise tasu on 0,25% tellimuse kogumaksumusest nädalas ning Unitedprintil on õigus tõestada ja põhjendada tekkinud ladustamiskulutusi.


(2) ERAKLIENDI KORRAL KANDUB TOOTERISK EDASI AINULT JUHUL KUI TOODE ON KOHALETOIMETATUD TELLIMUSES ANTUD AADRESSILE.


(3) Juhul kui era- või äriklient on Unitedprintiga kokku leppinud toodetele ise järgitulemise, siis Unitedprint annab kliendile selleks vajamineva aadressi ning teavitab klienti kui toote on valmis kättesaamiseks. Klient on kohustatud toodetele järgi tulema pärast teavituse kättesaamist seitsme päeva jooksul. Juhul kui klient ei tule toodetele ettenähtud aja jooksul järgi on Unitedprintil õigus seada uus kättesaamise tähtaeg, mille aegumisel saadab Unitedprint tellimuse kliendi antud aadressile. Kohaletoimetamise kulutused katab klient. See ei anna kliendile lisaõiguseid nõuda Unitedprintilt hüvitist nagu näiteks hoistamistasude tagasimaksmist.


(4) Unitedprintil on õigus tooted kohale toimetada mitmes osas ainult juhul kui see on tellitud toote puhul võimalik ning kliendile kasumlik. Erakliendi korral katab Unitedprint kõik lisa transpordikulud.


Artikkel 18 - Omandiõigus


(1) ERAKLIENDI KORRAL KUULUB TELLITUD TOODETE OMANDIÕIGUS UNITEDPRINTILE SENI KUNI LEPINGUS OLEV TELLIMUSETASU EI OLE MAKSTUD.


(2) Ärikliendi korral kehtivad järgmised toodete sätted:

a) Toodete omandiõigus kuulub Unitedprintile seni kuni nende eest ei ole täismahus tasutud kas sularahas või ülekandena.

b) Enne kui toodete valdus- ja omandiõigus ei ole Unitedprintilt kliendile edasi kandunud on äriklient kohustatud:

i) hoidma tooteid usaldusväärselt kui Unitedprint poolt volitatud isikuna;

ii) hoiustama tooteid (ärikliendi kulutusel) teistest toodetest või kolmandatest osapooltest eraldi viisil, kus tooted on kergesti tuvastatavad kui Unitedprinti vara;

iii) mitte hävitama, rüvetama ega varjama tuvastavaid märkeid või informatsiooni toote kohta;

iv) hoiustama tooteid kirjaliku avalduse alusel Eestimaa pinnal ning tagama pöördumatu sisenemisloa Unitedprintile ja selle töötajatele ning agentidele asukohta, kus tooteid hoiustatakse, tavalise tööaja jooksul selleks, et Unitedprint saaks kontrollida ärikliendi käesolevast klauslist kinni pidamist 18(2).

c) Ärikliendil on õigus kasutada ja müüa tooteid kolmandale osapoolele enne valdus- ja omandiõiguse edasikandumist juhul kui:

i) mis tahes müük toimub ärikliendi tavapärase äritegevuse käigus turuväärtuse ulatuses;

ii) mis tahes Unitedprinti vara müük toimub ärikliendi enda poolt ning vastutusel.

d) Vastavalt klauslile (c) ei tohi äriklient tooteid müüa, ära anda, pantida, laenata, üürida, nende eest tasu nõuda või muud moodi tooteid eraldama enne kui klausel (a) ei ole täidetud.

e) Toodete omanikuna (ilma, et see piiraks teisi õigusi, mis võivad selle tingimuse alla kuuluda) on Unitedprintil õigus igal ajal nõuda toodete koheset tagastamist ning ärikliendil on kohustus nõudele alluda ja seal hulgas katta igasugused transpordikulud.

f) Juhul kui äriklient ei tagasta nõutud tooteid klausli (e) kohaselt annab klient Unitedprintile, selle töötajatele ning agentidele pöördumatu loa siseneda ärikliendi valdustesse, kus nõutavaid tooteid hoiustatakse, tavapärase tööaja jooksul eesmärgiga tooted eemaldada, (tegevuse kulutused on ärikliendi katta) et tooteid käsitleda või edasi müüa.

g) Hoolimata käesolevast klauslist võib Unitedprint toodete summa ulatuses ärikliendi kohtusse kaevata.

h) Äriklient on kohustatud viivitamatult teatama Unitedprinti kirjalikult, kui keegi ähvardab ärikliendi suhtes algatada maksejõuetusmenetlust või soovib ärikliendi vara suhtes määrata vastutavaks kas halduri, administratiivse vastuvõtja või juhi ning teavitama Unitedprinti enne sellise menetluse algatamist või vabatahtliku kokkuleppe sõlmimist võlausaldajaga.

i) Unitedprintil on õigus endale suunata või määrata igasugused tooted ja summad, mille üle on Unitedprintil valdus- või interssiõigus mis tahes ärikliendiga sõlmitud kokkuleppe alusel ning teavitada äriklienti igast sellisest otsusest.

j) Enne kui toodete eest ei ole täismahus tasutud on äriklient kohustatud tooteid kaitsma s.h kindlustama neid tavariskide eest Unitedprintiga kooskõlastatud kindlustuspakkujaga, mis tagab vajadusel toodete väärtuse täiemahulise asendamise. Kindlustuslepingu sõlmimise korral tagab äriklient Unitedprint huvide esindamise ning on kohustatud saatma pärast kindlustuspoliisi sõlmimist Unitedprintile koopia.

k) Juhul kui lisatingimuse osa on või muutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või võimetuks mis tahes seadustiku alusel, ei mõjuta ega kahjusta see:

i) kokkuleppe teiste osade seaduslikust, kehtivust ega täidetavust vastavalt seadusele; või

ii) kokkuleppe teiste osade seaduslikust, kehtivust ega täidetavust mis tahes seaduse alusel.


Artikkel 19 - Taasarvestamine ja omistamine


(1) Vastavalt Artiklile 15 (4) peab käesolevas leppe alusel tasuma vastavalt seadusele kõik summad täisulatuses ilma igasuguse mahaarvestuse või kinnipidamiseta ning kummalgi osapoolel ei ole õigust krediidile, taasarvelduslepingule või vastunõudele teise osapoole suhtes, et õigustada osaliselt või täielikult kinnipeetud summat.


(2) Unitedprint võib igal ajal määrata, üle kanda, tasustada, alltöövõtta või tegeleda mis tahes lepinguliste õiguste ja kohustustega omal valitud viisil. Klient ei tohi määrata, üle kanda, tasustada, alltöövõtta ega tegeleda mis tahes lepinguliste õiguste ja kohustustega enda ennenägemise kohaselt ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta Unitedprint käest.


Artikkel 20 - Garantii


(1) Ärikliendi korral:

a) Unitedprint garanteerib, et kohaletoimetamise ajal ning kolm kuud pärast seda on tooted:

i) materiaalsete vigastusteta;

ii) vastavad tellimuse kinnituses olevale tootekirjeldusele. Antud garantii ei kehti olukordades, mis on kirjeldatud lisatingimuses (b):

b) Lisatingimuses (a) kirjeldatud garantii ei laiene tootedefektidele, mis on tekkinud:

i) õiglase kulumise tagajärjel;

ii) kliendi või kolmanda osapoole tahtlikul kahjustamisel, tavapäratul hoiustamisel või kasutustingimustel, õnnetuse tagajärjel või hooletusse jätmisel;

iii) toodete tavapäratu kasutamine, mis ei ole kasutusjuhendiga kooskõlas;

iv) mis tahes toodete muutmine kliendi või kolmandate osapoolte poolt; või

v) kliendi või kolmandate osapoolte ebakorrektsete juhiste tagajärjel s.h trükiste ebakorrektsed andmed.

c) Juhul kui tegemist on ärikliendiga ning ülevalolevat garantiid on rikutud, siis:

i) annab klient garantiiperioodi jooksul Unitedprintile kirjaliku teavituse, et osad või kõik tooted ei vasta garantiinõuetele lisatingimuses (a);

ii) klient (kui palutud) tagastab kõik tooted Unitedprintile kattes transpordikulud;

iii) Unitedprintile antakse mõistlik ajaperiood toodete uurimiseks.

d) Garantiinõude rahuldamise korral parandab või vahetab Unitedprint vigase toote välja või hüvitab kliendile toote koguväärtuse ning mõistlikud transpordikulud.

e) Lisatingimuses (c) välja toodu on kliendi ainus õiguskaitsevahend lisatingimuse (a) rikkumise korral.


(2) ERAKLIENDIL ON SEOSES VIGASE VÕI VÄÄRKIRJELDATUD TOOTEGA VASTAVAD SEADUSLIKUD ÕIGUSED.


Artikkel 21 - Vastutus


(1) Ärikliendi korral:

a) Unitedprint tarnib tooteid ainult ettevõtte siseseks kasutamiseks ning klient nõustub tooteid mitte edasi müüma.

b) Unitedprint ei piira ega välista enda vastutust järgmistes olukordades:

i) Unitedprinti poolse hooletuse tagajärjel isiklik kahju või surm;

ii) pettus või petlike andmete esitamine;

iii) sektsioonis 12 esitatud Sales of Good Acts 1979 (omandiõigus ja vaikimisi valdamine) reeglite rikkumine; või

iv) vigased tooted vastavalt tarbijakaitseseadusele.

c) Vastavalt lisatingimusele (1) (b) ei ole Unitedprint mitte mingites tingimustes kohustatud vastutama kliendi ees k.a lepingu, õigusrikkumise (k.a hooletus), seadusejärgsete kohustuste rikkumise või muu korral lepingust tuleneva korral:

i) kasumi, müügi, äritegevuse või kulu kaotus;

ii) andmete, informatsiooni ja tarkvara kadumine või rikkumine;

iii) ärivõimaluste kaotus;iv) eeldatava kokkuhoiu kaotusv) hea tahte kaotus; või

vi) mis tahes otsene või kaudne kaotus.

d) Lisatingimuse (1) (b) ja (c) valguses ei tohi Unitedprinti täieliku vastutuse summa lepingulise kliendi ees, kas lepingu, õiguserikkumise (s.h hooletus), seadusejärgsete kohustuste rikkumise või muu korral, ületada kogu teenuse summat.

e) Juhul kui tingimustes ei ole selgelt vastupidi sõnastatud, ei anna Unitedprint mingeid kinnitusi, garantiisid ega kohustusi seoses teenustega (k.a tooted). Mis tahes kinnitused, garantiid ja kohustused, mida käesolevad tingimused sisaldavad või on lisatud seadusega, tavaõigusega või muul viisil on seadusega lubatud täiel määral. Eelkõige ei vastuta Unitedprint selle eest, et kõik tooted sobivad kliendi eesmärgiga.


(2) ERAKLIENDI KORRAL:

a) juhul kui Unitedprint ei järgi käesolevaid tingimusi, siis Unitedprint vastutab kliendile tehtud kahju või kaotuse eest, mis on eeldatavalt tingitud käesolevate tingimuste rikkumisest või hooletusest. Unitedprint ei vastuta ettenägematute kahjude eest. Ettenägelik kaotus või kahju esineb juhul kui tegemist on ilmselge tingimuste rikkumisega Unitedprinti poolt või lepingu sõlmimise ajal tehtud mõttelise rikkumisega.

b) Unitedprint tarnib tooteid ainult kodu- ja erakasutuseks. Klient nõustub tooteid mitte kasutama reklaami, ärilisel või edasimüügi eesmärgil. Unitedprint ei vastuta kliendi kasumi- ja ärikaotuse eest, ärikatkestuse või ärivõimaluste kaotamise eest.

c) Unitedprint ei piira ega välista enda vastutust järgmistes olukordades:

i) Unitedprinti poolse hooletuse tagajärjel isiklik kahju või surm;

ii) pettus või petlike andmete esitamine;

iii) sektsioonis 12 esitatud Sale of Good Acts 1979 (omandiõigus ja vaikimisi valdamine) reeglite rikkumine;

iv) sektsioonis 12 kuni 15 esitatud Sale of Good Acts 1979 (kirjeldus, rahuldav kvaliteet, eesmärgipärasus ja näidised); ja

v) vigased tooted vastavalt tarbijakaitseseadusele.


Artikkel 22 - Kompensatsioon tühistatud ja katkestatud kohandatavate toodete korral


(1) Juhul kui klient tühistab või katkestab tellimuse mis iganes põhjusel (v.a Unitedprint poolt kohustuste mitte täitmisel) maksab klient Unitedprintile järgmist hüvitist:

a) juhul kui kohandatava toote tellimus tühistatakse enne kui Unitedprint asetab tellimuse trükiplaadile ("Printerite võrgustikku") hüvitab klient tellimuse netoväärtuse (tellimuse väärtus, mis sisaldab endas käibemaksu, kuid ei sisalda endas transpordikulusid) ning kompenseerib (EUR) summades 4,4 EUR kuni 470,8 EUR või rohkem.

b) juhul kui tellimus tühistatakse pärast trükki hüvitab klient tellimuse netoväärtuse täies mahus.

(2) Klient nõustub, et käsoleva Artikli 22 kohaselt makstav hüvitis on õiglane ja mõistlik ning esindab tegelike kulude eelhinnangut, mis tekib tellimuse tühistamise või katkestamise korral.


Artikkel 23 - Trükimeedia omandiõigus, arhiveerimine ja autoriõigused


(1) Unitedprintil on ainuõigus toodetud trükimeedia omandi- ja autoriõigusele ning sellega kaasnevatele õigustele.

(2) Kinnitatud trükised ning nende koopiad hävitatakse kuue kuu möödumisel kui selleks ajaks pole esitatud vastuväiteid. Saadetud trükiandmed hävitatakse koheselt pärast trükiste valmistamist.

(3) Klient tagab, et tal on igasugused õigused edastatud andmete kasutamiseks, levitamiseks ja avaldamiseks, eelkõige seoses teksti sisu ja graafilise materjaliga.

(4) Klient hüvitab Unitedprintile igasuguse kahju, mis tuleneb kolmandate osapoolte väidetest seoses tööstusomandi või teiste õigustega, mis tekib kliendi esitatud täpsustustest (esitatud tekst ja pildid). Klient hüvitab Unitedprintile kolmandate osapoolte kaebuste korral igasugused vastutuskahjud olenemata kaebuse edust või ebaedust.


Artikkel 24 - Konfidentsiaalsus


Mõlemad osapooled ei tohi kolmandatele osapooltele avalikustada koostöö tulemusel tekkinud äri- või kaubandussaladusi. Käesolev keeld jääb kehtima ka pärast lepingu lõppemist.


Artikkel 25 - Lõppsätted


Käesolevad sätted ja muud viidatud dokumendid või materjalid (s.h jaotis B) on koostatud vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele. Juhul kui klient on äriklient, siis käesolevatest sätetest tulenevate vaidluste lahendamises osas on ainupädevaks Inglismaa ja Walesi kohtud.B. KLIENDI INFORMATSIOON


Allpool on toodud teave lepingu sõlmimise ja selle täitmise kohta ning selle rakendamine ostutellimuste ja nende elluviimise korral.

Esitatud teave on osa kliendi ja Unitedprint vahelisest lepingust. Käesolevad tingimused on kirjas trükiste tootmise üldtingimuste seas (ÜT). Pärast ostutellimuse esitamist saab klient e-posti teel koos tellimuse kinnitusega uue eksemplari kliendiandmetest ning ÜT pdf formaadis.

Seega on käesolev teave pärast lepingu sõlmimist kliendile igal ajal kättesaadav.

I. Müüja informatsioon

Infowerk.ee kodulehel toodete ja teenuste müüja on


unitedprint.com UK Ltd.

Aadress:16 Great Queen Street,

London WC2B 5AH

Registreeritud: Inglismaa & Wales, reg. number 5831720

VAT: GB 135 5722 17

Kontakt:

Telefoninumber:  

Faks:

E-mail: [email protected]

Koduleht: Infowerk.ee


II. Tühistamisõigus

Unitedprint müüb vastavalt kliendi vajadusele loodud trükimaterjale. Seetõttu ei ole kliendil õigus tühistada vastavalt kliendi soovidele kohandatud tooteid.

III. Garantiiõigus

Lisateavet garantii kohta leiab ÜT-st. Tooteid tuleb koheselt pärast kättesaamist kontrollida defektide tuvastamiseks. Mis tahes leitud defekti kohta tuleb Unitedprinti koheselt teavitada e-postile [email protected]. Pakutavate toodete või teenuste osas ei pakuta seaduses nõutavaid kvaliteedikohustusi ületavaid garantiisid.

IV. Muu lepingu informatsioon

Üldised tingimused

Kehtib Unitedprinti praegune ÜT versioon.

Tootekirjeldus

Kehtib Unitedprinti praegune ÜT versioon.

Maksemeetodid, teostus, kohaletoimetamine

Klient saab organiseerida maksemeetodi, tootmisviisi ning kohaletoomise valides sobiva makse- ja kullermeetodi.

Valides automaatne deebet otsekorraldus, peab selle jaoks välja printima volituse lehe, selle täitma ning allkirjastama ja saatma originaali Unitedprinti. Mitte ühtegi tellimust ei saadeta välja enne allkirjastatud originaali kohalejõudmist Unitedprinti.

Kohaletoimetamise kuupäev on suhteline ning sõltub Unitedprinti hetkelisest töökoormusest. Tegemist on viitava kohaletoimetamise kuupäevaga ning see ei ole kohustuslik.

V. Lepingu sõlmimise protsess

Kliendi ja Unitedprinti vaheline leping sõlmitakse pärast kliendi poolt kodulehelt toote valimist ning tellimuse sooritamist (pärast tellimuse hoolikat kontrollimist). Juhul kui tellimuses on viga, siis tellimuse esitamise käigus on võimalik toote disaini muuta. Sellele viidatakse veelkord tellimuse tegemise lõpus enne "Vormista tellimus" nupule vajutamist.

Ostutellimuse kättesaamine kinnitatakse koheselt pärast selle tegemist. Vaatamata sellele ei sõlmita leping enne kui Unitedprint ei kinnita tellimuse aktsepteerimist e-posti teel.

Juhul kui eritellimust ei ole võimalik trükkida jätab Unitedprint endale õiguse tellimus tagasi lükata ning teha vastupakkumine tehniliselt teostatavas versioonis. Kliendil on õigus vastupakkumisest loobuda, mille tulemusel tellimus tühistatakse. Sellisel juhul sõlmitakse leping ainult juhul kui klient aktsepteerib vastupakkumise. Kliendil on õigus vastupakkumine tagasi lükata, mille tulemusel terve tellimus tühistatakse ning Unitedprint teostab mis tahes ettemaksu summas kliendile tagasimakse.

VI. Lepingusätete kättesaadavus

Unitedprint säilitab kliendi tellimuse ja isiklikud andmed lepingu sõlmimise eesmärgil. Lepingu vormistamise ja täitmisega seonduv teave, salvestatud tellimuse andmed ning üldtingimuste koopia saadetakse kliendile koos tellimuse kinnitusega e-posti teel. Informatsiooni igal ajal kättesaamiseks soovitame e-maili salvestada. Tellimuse üksikasju ja isikliku informatsiooni on samuti võimalik vaadata logides sisse Unitedprint kliendikeskkonda.

VII. Isikuandmete kaitse

Unitedprint kasutab antud isikuandmeid (s.h nimi, aadress, maksemeetod) ainult toodete tellimiseks ja lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ning töötlemiseks. Pärast tellimuse esitamist töödeldakse andmeid emaettevõttes unitedprint.com SE, Friedrich- List-Straße 3, 01445 Radebeul, asutatud ning registreeritud kohalikus Dresden kohtus (Saksamaa), HRB 19128. Tellimuse vormistamiseks saadetakse kliendi andmed unitedprint.com SE-le. Kliendi aadressi ja kontaktandmeid jagatakse mis tahes kullerfirmaga tellimuse kohaletoimetamiseks. Samuti on Unitedprintil õigus jagada kliendi andmeid mis tahes krediidiasutuse ettevõttega (v.t ÜT Artikkel 5). Juhul kui klient ei soovi teavitusi Unitedprinti uutest toodetest ja teistest uuendustest, saab seda sätestada registreerimise käigus või muutes kliendiprofiili. Samuti on kliendil võimalus igal ajal oma andmetele ligi pääseda, muuta või kustutada. Sellega ei kaasne lisatasusid v.a teenusepakkuja poolsed tasud e-kirja saatmisel. 1988. aasta andmekaitseseaduse kohaselt on kliendil õigus vastu vaielda enda andmete edasi kasutamist või kandmist reklaami eesmärgil (blokeerimisnäitaja). Samuti on kliendil õigus avaldada ning teatud tingimustel muuta, blokeerida ja kustutada Unitedprint dokumentides sisalduvaid kliendiandmeid.

Andmekaitse küsimustes palun pöörduda meie andmekaitseametniku Mr. Sebastian Kraska poole.


unitedprint.com UK Ltd.

Dr. Sebastian Kraska

16 Great Queen Street

London WC2B 5AH

telefoninumber:  

E-mail: [email protected]


VIII. Käesoleva informatsiooni hoiustamine

Käesoleva informatsiooni püsiv hoiustamine on lubatud igal ajal informatsiooni kättesaamise eesmärgil. Faili avamiseks on vajalik ainult teksti lugemise tarkvara.

IX. Üldiste tingimustega nõustumine

Olen lugenud ja mõistan üldiseid tingimusi ning annan nende rakendamiseks enda nõusoleku.


Viimati muudetud: 25. jaanuar 2016

TühistusavaldusSaaja: unitedprint.com UK Ltd.


Aadress: 16 Great Queen Street

London WC2B 5AH


e-post: [email protected]


Käesolevaga annan mina/meie[*] teada, et mina/meie[*] tühistan minu/meie[*] lepingu järgmiste


toodete eestjärgmiste teenuste eest [*](Tellimuse üksikasjad):
Tellitud/kohaletoimetatud [*]:Kliendi nimi [*]:Kliendi aadress [*]:Kliendi allkiri(juhul kui avaldus on paberkandjal)Kuupäev:[*] Kohustuslikud väljad