Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

00
Logi sisse

VEEBILEHE ANDMEKAITSEPOLIITIKA NING TEAVE ISIKUANDMETE KOHTA, KES ON PUUDUTAUD EU ANDMEKAITSE REGULATSIOONI ISIKUANDMETE KAITSE ARTIKLITEST 13 JA 14.


ÜLDINE INFORMATSIOON

Vastutava osapoole detailid

Ettevõte: Unitedprint.com SE

Juriidiline esindaja: Holm Winkler, Fabian Frenzel, Frank Winkler

Aadress: Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul, Germany

Andmekaitseametniku kontakt: [email protected]


ANDMEANALÜÜSI ÜLDINE INFORMATSIOON

ASJAOMASED ANDMED:

Isiklike andmeid korjatakse ainult juhul kui need antakse vabal tahtel. Teisi isiklike andmeid ei salvestata. Isikuandmete igasugune töötlemine väljapool seadust toimub ainult selgesõnalise nõusoleku alusel.

Töötlemise eesmärk: lepingu täitmine

Vastuvõtja kategooriad: avaliku sektori asutused ülekaalukate õigusnormide korral. Välised teenusepakkujad või muud töövõtjad. Muud välised asutused, kui andmeobjekt on selleks nõusoleku andnud või edastamine on ülekaaluka huvi tõttu lubatud.

Kolmandate riikide kaasamine: lepingu täitmisse võib kaasata ka väljapool Euroopa Liitu tegutsevaid töövõtjaid.

Andmete hoiustamise periood: andmete hoiustamise periood sõltub seaduses sätestatud tingimustest ning on tavaliselt 10 aastat.


VEEBILEHE SPETSIIFILINE INFORMATSIOON


UUDISKIRJA KASUTAMINE

Uudiskirja saamiseks registreerides annad meile oma meiliaadressi ja valikul edasise informatsiooni. Informatsiooni kasutatakse eksklusiivselt uudiskirja saatmiseks. Uudiskirja registreerimiseks sisestatud informatsiooni säilitatakse kuni uudiskirjast loobumiseni. Uudiskirja saamisest on võimalik loobuda igal ajal kasutades selleks uudiskirjas ettenähtud linki või meile otse kirjutades. Uudiskirjast loobudes taganed nõusolekust ja loast, mille alusel kasutatakse sinu meiliaadressi.


Meiliaadressi, mis sisestatakse toote või teenuse ostu korral, kasutatakse ainult otseturunduseks uudiskirja näol, et turundada sarnaseid tooteid ainult juhul kui selleks on antud vastav luba. Meiliaadressi kasutamist on võimalik igal ajal keelata ilma ühegi tasuta v.a edasikanduv tasu vastavalt tavalisele määrale. Vastuväidet (ja seega meie uudiskirja tühistamist) saab rakendada saates vastav e-mail meie postiaadressile (v.t jäljendist).


GOOGLE ANALYTICS KASUTAMINE


Veebileht kasutab Google Analytics tööriista, mis on Google Inc. ("Google") veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab "küpsiseid," mis on kasutaja arvutisse paigaldatud tekstifailid, mis uurivad kasutaja veebikasutust. Küpsise poolt genereeritud informatsioon edastatakse ja hoiustatakse Google serveris USA-s. Kui veebilehel on aktiveeritud anonüümne IP aadress, siis Google lühendab IP aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide või teiste Euroopa majanduspiirkonna riikide seas. Ainult erandjuhtude korral lühendatakse täispikka IP aadressi USA-s ning edastatakse Google serverisse. Veebilehe operaatori nimel kasutab Google informatsiooni, et analüüsida veebilehe kasutust, koostada raporteid veebilehe aktiivsuse kohta ning võimaldada veebilehe operaatorile teenuseid seoses veebilehe ja internetikasutusega. Veebilehitseja poolt edastatud IP aadress Google Analytics kontekstis ei ole seotud ülejäänud Google informatsiooniga. Küpsiste kasutusest on võimalik keelduda valides vastavad veebilehe seadistused, kuid pidades silmas, et valides küpsiste mitte kasutuse ei ole võimalik veebilehte täies ulatuses kasutada. Samuti on võimalik piirata Google-i küpsiste loodud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete kogumist (s.h IP aadress) ning nende andmete töötlemist, laadides alla ja installides järgneva lingi all oleva brauseri programmi. Arvestades täielike IP aadressidega analüüsivahendite kasutamist kästlevat arutelu, juhime tähelepanu sellele, et veebisait kasutab Google Analytics laiendit "_anonymizeIp()" ja seetõttu töödeldakse IP aadresse edaspidi ainult lühendatult otsese isikliku viite välistamiseks. Eelkõige mobiiliseadmetes olevate brauserite jaoks klõpsake sellel lingil, et vältida Google Analytics-i anonüümset veebisaidil andmete kogumist kasutades selleks loobumisküpsist.


GOOGLE ADWORDS CONVERSION-ITE JÄLGIMINE


Käesolev veebileht kasutab Google AdWords Coversion Tracking tööriista, mis on Google Inc. ("Google") veebianalüüsi tööriist. Google AdWords Conversion Tracking kasutab samuti "küpsiseid," mida hoiustatakse kasutaja arvutis ning mis võimaldavad veebilehe kasutuse analüüsimist. Küpsise poolt genereeritud kasutaja veebilehe kasutuse andmed saadetakse ning hoiustatakse Google serverites USA-s. Google kasutab andmeid veebilehe kasutuse analüüsimiseks, veebikasutuse raportite koostamiseks veebisaidi operaatorile ning teiste teenuste pakkumiseks seoses veebilehe aktiivsuse ja internetikasutusega. Google võib informatsiooni edasi anda kolmandatele osapooltele juhul kui see on seadusega nõutud või kolmandad osapooled töötlevad andmeid Google heaks. Google ei seosta andmeid teiste Google andmetega. Küpsiste kasutamist on võimalik piirata keelates küpsiste hoiustamise oma brauseris.


FACEBOOK-I MEELDIB NUPP


Veebileht kasutab Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (siit edasi "Facebook") sotsiaalmeedia plugin-e. Külastades veebilehte, mis sisaldab plugin-e, kanduvad automaatselt külastaja veebilehe kasutuse andmed Facebooki serverisse. Veebilehe operaatoril ei ole korjatavate andmete tüübi ja ulatuse üle kontrolli, mis kanduvad Facebooki. Kui külastaja on Facebooki sisse logitud, siis Facebookil on õigus siduda külastus külastaja Facebooki kontoga. Lisainformatsiooni Facebooki privaatsuspoliitika kohta leiab aadressil http://www.facebook.com/policy.php.


GOOGLE +1 NUPP


Antud veebileht kasutab Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (siit edasi "Google") sotsiaalmeedia plugin-e. Külastades veebilehte, mis sisaldab plugin-e, kanduvad automaatselt külastaja veebilehe kasutuse andmed Google-i serverisse. Veebilehe operaatoril ei ole korjatavate andmete tüübi ja ulatuse üle kontrolli, mis kanduvad Google-isse. Kui külastaja on


Google kontosse sisse logitud, saab Google külastaja külastust siduda tema Google kontoga. Lisainformatsiooni saamiseks Google +1 nupu kohta külasta aadressi http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


TWITTERI NUPP


Veebileht kasutab Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (siit edasi "Twitter") sotsiaalmeedia plugin-e. Külastades veebilehte, mis sisaldab plugin-e, kanduvad automaatselt külastaja veebilehe kasutuse andmed Twitteri serverisse. Veebilehe operaatoril ei ole korjatavate andmete tüübi ja ulatuse üle kontrolli, mis kanduvad Twitter-isse. Kui külastaja on Twitterisse sisse logitud, siis Twitteril on õigus siduda külastus külastaja Twitteri kontoga. Lisainformatsiooni Twitteri privaatsuspoliitika kohta leiab aadressil https://twitter.com/privacy.


ISIKLIKE "KÜPSISTE" KASUTAMINE


Veebileht kasutab oma isiklike "küpsiseid," et tõsta kasutajasõbralikust ("küpsised" on andmete dokumentatsioon, mida saadetakse veebiserverist kasutaja brauserisse ja hoiustatakse seal hilisemaks kasutamiseks). "Küpsiste" kasutamist saab piirata keelustades "küpsiste" hoiustamise oma brauseris. Seda silmas pidades võib esineda veebilehe funktsionaalsuses piiranguid.


INFORMATSIOON TEISTE ANDMETÖÖTLUS MEETODITE KOHTA


SPETSIIFILINE INFORMATSIOON TAOTLUSE PROTSESSI KOHTA

Asjaomased andmed: taotluse detailid

Töötlemise eesmärk: taotluse protsessi teostamine

Saajate kategooriad: avaliku sektori asutused ülekaalukate õigusnormide korral. Välised teenusepakkujad või muud töövõtjad on s.h andmetöötlus ja võõrustamine. Teised välised asutused juhul kui andmesubjekt on andnud oma nõusoleku või andmesubjekt on edastatud või edastamine on lubatud ülekaaluka huvi tõttu s.h kliendid või huvitatud isikud tellimuste hankimise raames.

Kolmandatesse riikidesse kandumine: töövõtjad väljapool Euroopa Liitu võivad olla seotud lepingu täitmisega.

Andmete hoiustamise periood: taotluse andmed kustutatakse tavaliselt kolme kuu jooksul pärast otsuse teavitamist v.a juhul kui on antud nõusolek pikemaajaliseks andmete hoiustamiseks taotlejate kogumisse kaasamise raames.


SPETSIIFILINE INFORMATSIOON KLIENDIANDMETE/HUVITATUD OSAPOOLTE ANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Asjaomased andmed: lepingu sõlmimiseks antud andmed; vajadusel lisaandmete töötlemine selgesõnalise nõusoleku alusel.

Töötlemise eesmärk: lepingute koostamine k.a pakkumised, tellimused, müük ja arved, garantii.

Saajate kategooriad: riigiasutused ülekaalukate õigusnormide korral. Välised teenusepakkujad või muud töövõtjad s.h andmete töötlemine, võõrustamine, lähetus, transport ja logistika, teenusepakkujad andmete trükkimiseks ja edastamiseks. Teised välised asutused juhul kui andmesubjekt on selleks nõusoleku andnud või edastamine on ülekaaluka huvi tõttu lubatud s.h krediitkaardi informatsioon konto ostmiseks, teabe elektrooniliseks edastamiseks kvaliteedi tagamise eesmärgil.

Kolmandatesse riikidesse kandumine: töövõtjad väljapool Euroopa Liitu võivad olla seotud lepingu täitmisega.

Andmete hoiustamise periood: andmete hoiustamise periood sõltub seaduses sätestatud hoiustamise nõuetest ning on tavaliselt 10 aastat.


SPETSIIFILINE INFORMATSIOON TÖÖTAJATE ANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Asjaomased andmed: lepingu sõlmimiseks antud andmed; vajadusel lisaandmete töötlemine selgesõnalise nõusoleku alusel.

Töötlemise eesmärk: lepingu täitmine tööandja ja töötaja suhte kontekstis.

Saajate kategooriad: riigiasutused ülekaalukate õigusnormide korral s.h Maksuamet, Sotsiaalkindlustusamet, Töökaitseamet. Välised teenusepakkujad või muud töövõtjad s.h andmete töötlemiseks ja võõrustamiseks, arvete esitamiseks, sõidukuludeks, kindlustusteenusteks, sõidukite kasutamiseks. Muud välised asutused juhul kui andmesubjekt on selleks nõusoleku andnud või edastamine on lubatud ülekaaluka huvi tõttu s.h tellimuste saamine, kindlustushüvitis.

Kolmandatesse riikidesse kandumine: töövõtjad väljapool Euroopa Liitu võivad olla seotud lepingu täitmisega.

Andmete hoiustamise periood: andmete hoiustamise periood sõltub seaduses sätestatud hoiustamise nõuetest ning on tavaliselt 10 aastat.


SPETSIIFILINE INFORMATSIOON TARNIJATE ANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Asjaomased andmed: lepingu sõlmimiseks antud andmed; vajadusel lisaandmete töötlemine selgesõnalise nõusoleku alusel.

Töötlemise eesmärk: lepingute täitmine k.a päringud, ostmine, kvaliteedi tagamine.

Saajate kategooriad: riigiasutused ülekaalukate õigusnormide korral s.h Maksu- ja Tolliamet. Välised teenusepakkujad või muud töövõtjad s.h andmete töötlemiseks ja võõrustamiseks, raamatupidamiseks, arvete esitamiseks. Muud välised asutused juhul kui andmesubjekt on selleks nõusoleku andnud või edastamine on lubatud ülekaaluka huvi tõttu s.h tellimuste saamine, kindlustushüvitis.

Kolmandatesse riikidesse kandumine: lepingu täitmise raamistikus töövõtjad väljapool Euroopa Liitu võivad olla seotud lepingu täitmisega k.a elektroonilise posti pakkujad.

Andmete hoiustamise periood: andmete hoiustamise periood sõltub seaduses sätestatud hoiustamise nõuetest ning on tavaliselt 10 aastat.


LISAINFORMATSIOON JA KONTAKTID

Veelgi enam on võimalik igal ajal nõuda teavet, selle parandamist ja kustutamist, töötlemise piiramist või töötlemise vastu vastuväite esitamise õigust ja õigsust andmete ülekandmisele. Siin saab meiega ühendust võtta e-posti või kirja teel. Lisaks on kaebuste korral õigus pöörduda andmekaitse järelvalveasutuse poole.