Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

00
Log på

A. Kundeoplysninger


I. Information om udbyderen

unitedprint.com Danmark ApS (“UP”)

Haderslevvej 6

DK-6200 Aabenraa

Danmark

CVR-nummer: 29974136

Datakommunikation:

Telefon +45: 78 76 31 35

Fax: 78 76 31 38

E-mail: [email protected]

Internet: infowerk.dk

Merværdiafgift identifikationsnummer: 29974136


II. Oplysninger om forbrugernes fortrydelsesret

Juridisk meddelelse om forbrugernes ret til at trække sig tilbage fra købet


Som kunde har du ret til, inden for 14 dage efter den fysiske modtagelse af varer, der er købt på infowerk.dk og skal sendes til forbrugeren af UP (modtagelsen af den første levering, hvis levering af varer af samme type gentages), at trække sig fra købet og uden at blive forpligtet til at angive nogen begrundelse.


I henhold til den danske lov om forbrugeraftaler, er en forbruger berettiget til at modtage visse oplysninger om retten til at trække sig tilbage fra købet. Tilbageholdelsesperioden starter ikke, før kunden har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller e-mail). Disse oplysninger vil følge af din ordrebekræftelse og fra disse vilkår og betingelser.


Fortrydelsesfristen vil dog udløbe senest 12 måneder efter den dag, hvor kunden har modtaget varen. Kunden skal have sendt en meddelelse til UP, at kunden ønsker at trække sig tilbage fra købet, og kunden skal have leveret varerne til UP, senest 14 dage efter meddelelsen om tilbagetrækning er givet.


Når kunden returnerer varen, vil kunden få anskaffelsesprisen refunderet så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter UP har haft mulighed for at undersøge de returnerede varer. Kunden skal betale for tilbagelevering af varerne.


Hvis du ikke kan returnere den kontraktmæssige ydelse, samt enhver brug af det (f.eks fordele ved brugen), eller kan kun gøre det delvist eller i forringet tilstand, vil du være ansvarlig for at tilbagebetale os for værdiforringelse. Du må kun godtgøre værdien for forværringen af artiklen og for enhver brug af det, hvis denne brug eller forværringen er resultatet af brug af produktet til et bredere omfang end, hvad der er nødvendigt for at afgøre, hvorvidt det er det rigtige produkt, og hvis det virker.


Ret til at udtræde gælder ikke i de tilfælde, hvor kunden kun modtager varerne i en digital kopi (fx som en PDF-fil, e-mail eller Word-dokument)


I henhold til sektion 18 (1) nr. 3 i den danske lov om forbrugeraftaler, gælder retten til at udtræde ikke for køb af varer, hvor varerne er blevet tilpasset kundens individuelle behov og specifikationer (f.eks trykte produkter fremstillet i overensstemmelse med kundernes specifikationer).


Meddelelsen om fortrydelsesretten skal sendes til:


unitedprint.com Danmark ApS

Haderslevvej 6

DK-6200 Aabenraa

Danmark

Fax: 78 76 31 38

E-mail: [email protected]


Slut på den juridiske meddelelse om tilbagetrækning for forbrugerne.

Fortrydelsesretten gælder ikke for andre kunder, såsom entreprenører og offentlige selskaber. III. Oplysninger om den tekniske fremgangsmåde for indgåelse af kontrakten

Kontrakten mellem dig og UP vil blive indgået, hvis du besøger infowerk.dk hjemmeside og vælger og designer trykte produkter efter kundens specifikationer eller vælger trykte materialer og forsyninger, og indsender de nødvendige oplysninger for ordren. Ved at klikke på den anviste knap, kan du se og udskrive varebeskrivelsen. Priserne for det valgte produkt vil også være individuelt angivet. Ved at klikke på den anviste knappen, kan du udskrive et uforpligtende tilbud. Den endelige bestillingssiden (oversigtsside), vil så blive vist, og her kan man omhyggeligt kontrollere de valg og oplysninger, der er indeholdt der. Når du omhyggeligt har tjekket disse oplysninger, kan du indsende den bindende bestilling ved at klikke på knappen "Køb". Du kan lukke vinduet for at afslutte ordreproceduren til enhver tid indtil du klikker på knappen "Køb".


Før du klikker på knappen "Køb", vil kunden blive bedt om at bekræfte denne kundeinformation og de generelle vilkår og betingelser for UP ved at klikke på afkrydsningsfeltet. Du kan gemme kundeoplysninger og de generelle vilkår og betingelser for UP indtil det tidspunkt, du klikker på knappen "Køb".


Når bestillingen er blevet modtaget, vil du straks blive tilsendt en e-mail, der bekræfter dette. Hvis bestillingen accepteres af UP, sker den bindende indgåelsen af kontrakten efter vores modtagelse af ordre og vores e-mail bekræftelse.

For forbrugerne - med undtagelse af varer, der er tilpasset forbrugerens individuelle behov og specifikationer - er en bindende aftale indgået, så snart forbrugerens betaling har fundet sted ved hjælp af hjemmesidens betalingstjeneste, med mindre specifikke forbehold eller ansvarsfraskrivelser er foretaget af UP, med hensyn til rådigheden, salg, levering mv. af de pågældende varer.

Vi vil gemme ordreoplysningerne og personoplysninger med henblik på fuldbyrdelse af ordren. Sammen med ordreoplysningerne, vil du også modtage en e-mail med oplysninger om detaljerne vedr. indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten, ordredetaljerne, som vi gemmer, samt kundeoplysninger og de generelle vilkår og betingelser for UP. Du kan gemme denne e-mail på din computer; du vil derfor have denne information, når du har brug for det. Desuden kan du til enhver tid se ordredetaljer og personlige data ved at besøge kundens sidepå vores website. Dette er det fulde omfang, hvori kontraktens ordlyd vil blive gemt.


IV. Oplysninger om kontrakten

Kontraktsproget er engelsk/dansk. UP vil kun levere i Kongeriget Danmark. Detaljerne i de kontraktlige forpligtelser og garanti er fastlagt i de almindelige vilkår og betingelser for UP.


V. Oplysninger om dine data

De personlige data (navn, adresse, betalingsoplysninger), der leveres af dig med henblik på bestilling af varer vil blive brugt af os til at opfylde og udføre kontrakten. Når din bestilling accepteres, vil den blive behandlet af vores moderselskab, unitedprint.com Danmark ApS, Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul; hvortil vi vil sende de detaljerede oplysninger ved bestillingen.


Vores varer vil blive leveret af en kurer, som vil modtage oplysninger vedrørende dig i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre varens levering.


Du kan også få adgang til de oplysninger, vi har gemt om dig, ændre dem eller få dem slettet. Dette indebærer ingen yderligere omkostninger, andet end hvad din udbyder kræver for at sende e-mailen. Som en "registreret" ifølge definitionen i den danske lov om databeskyttelse, har du ret til at inspicere dine data, der anvendes eller videregives. Der er også en ret til fremlæggelse af oplysninger og en ret, under visse omstændigheder, til at kræve ændring, blokere eller slette dine data, der er gemt i en af vores filer.

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler om databeskyttelse, kontakt vores databeskyttelsesansvarlige, Dr. Sebastian Kraska.

unitedprint.com Danmark ApS

Haderslevvej 6

DK-6200 Aabenraa

Danmark

Dr. Sebastian Kraska

Telefon +45: 78 76 31 35

E-mail [email protected]


VI. Markedsføring

Hvis du har valgt, eller på anden måde, har angivet, at du ønsker at modtage oplysninger til din e-mail-adresse om nye produkter eller andre nye aspekter af vores service, og du nu ikke længere ønsker at modtage sådanne oplysninger i fremtiden, kan du angive dette under registreringen ved at ændre din kundeprofil eller ved at angive dit ønske om at opsige dit abonnement ved at bruge den mulighed, der er beregnet til dette formål i hver e-mail, vi sender til dig.


VII. Lagring

Du kan permanent gemme denne kundeoplysning og de generelle vilkår og betingelser for UP og se filerne offline på ethvert tidspunkt. For at åbne filen, behøver du kun en software, der kan læse tekst eller PDF-filer


B. Generelle vilkår og betingelser


Til brug af og salg via infowerk.dk.

Afsnit 1 Generelle oplysninger

(1) unitedprint.com Danmark ApS (i det følgende benævnt "UP") opretholder en hjemmeside, infowerk.dk, hvor det markedsfører trykte produkter fremstillet efter kundens specifikationer samt trykte materialer og printerforbrugsvarer til forbrugere, forretningsenheder og juridiske personer, stiftet i henhold til den offentlige ret.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle aftaler om produktion af trykt materiale indgået på hjemmesiden infowerk.dk. De gælder for forretningstransaktioner med forretningsenheder og juridiske personer, stiftet i henhold til offentlig ret nu og i fremtiden, selv om der ikke udtrykkeligt er henvist dertil. Alternative vilkår og betingelser for kunden eller en tredjepart er ikke relevante selv hvis UP ikke afviser deres anvendelighed i den pågældende sag. Selv i det tilfælde, hvor UP henviser til et skriftligt dokument, der indeholder eller henviser til vilkår og betingelser for kunden eller en tredjepart, udgør dette ikke en erkendelse fra vores side, om gyldigheden af disse vilkår og betingelser.

(3) UP giver dig adgang til vores hjemmeside og alle funktioner på hjemmesiden, herunder indhold og funktionalitet, der er til rådighed via hjemmesiden, og alle tjenester og produkter, der udbydes af UP. (4) Ved at få adgang til hjemmesiden, accepterer du at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser. Enhver brug af ethvert værktøj eller tjeneste, som hjemmesiden tilbyder, er for os brugerens indikation for, at han/hun accepterer at være bundet af hvert eneste vilkår og betingelse for dette dokument.


Afsnit 2 Definitioner

Ved anvendelsen af disse generelle vilkår og betingelser, har de følgende betingelser de betydninger, der er anført nedenfor:

1. "Trykte produkter fremstillet efter kundens specifikationer "- trykte produkter med design, der er bestemt af kunden med bistand fra de designmuligheder, der findes på infowerk.dk, eksempler på sådanne produkter er visitkort, løbesedler, postkort og plakater;

2. "Trykte materialer "- varer, der er bestilt af kunden ved hjælp af et design, som tilbydes;

3. "Printerforbrugsvarer" - produkter og artikler, der anvendes til trykning, såsom papir, blæk og maling;

4. "forbruger" i overensstemmelse med dansk lovgivning - enhver fysisk person, der indgår en retshandel til et formål som ikke kan henføres til hans erhverv, forretning eller profession;

5. "Forretningsenhed" (entreprenør) i overensstemmelse med dansk lovgivning - enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab som har juridisk kapacitet, der indgår en retshandel for at forfølge en handel, forretning eller profession; et partnerskab som har juridisk kapacitet er et partnerskab indrettet med kapacitet til at erhverve rettigheder og indgå forpligtelser;

6. "Juridiske personer oprettet i henhold til den offentlige ret" - enhver koncern, institution eller fond oprettet i henhold til den offentlige ret;

7. En "tjeneste" - omfatter alle typer tjenester, især kontraktlige tjenester og arbejder, samt leverancer og leverancer af værker;

8. infowerk.dk- de samlede internetsider via hvilke UP tilbyder sine tjenester og varer, især websider tilgængelige via infowerk.dk;

9. "Registrering" - registreringen til ubegrænset brug af infowerk.dk ved oprettelse af en konto;

10. "Gæstelogin" - registreringen til midlertidig brug af infowerk.dk begrænset til den tid, det tager at afgive en bestilling uden at oprette en konto;

11. "Adgangskode" - en kombination af tal og/eller bogstaver, der gør det muligt for brugeren at bestille ydelser fra infowerk.dk efter registrering eller gæstelogin, i kombination med en e-mail-adresse;

12. "Konto" - kundens brugerkonto. Adgangen til dette er givet efter indtastning af e-mail-adresse og adgangskode;

13. "Skærmprøvetryk" - digital udskriftsvisning af printklare data som konverteres til printjobbet, hvilket giver en tæt simulering af produktionsforløbet af det endelige resultat

14. "Papirprøvetryk" - udarbejdet i henhold til kvalitetsstandarderne iflg. DIN ISO 12647, en digital udskrift af printklare data som konverteres til printjobbet;

15. "Arbejdsdage" - mandag til fredag, undtagen helligdage;

16. "Normal åbningstid" - mandag til fredag fra 9:00 til 18:00.


Afsnit 3 Registrering, gæstelogin og brug af hjemmeside

(1) For at få ydelser fra UP, skal kunden være registreret eller være logget på infowerk.dk som gæst. Registreringen udføres ved at indtaste de nødvendige data i en udpeget formular online. Registreringen er færdig ved at klikke på "Complete registration" (fuldfør registreringen) knappen. Ved afslutningen af registreringsprocessen, opretter kunden en permanent konto. Gæstelogin gør det muligt for kunderne at modtage ydelser fra UP uden at være permanent registreret. Med henblik på gæstelogin, indtaster kunder en e-mailadresse som er gyldig for hele varigheden af hans ordre. Brugeren skal indtaste sin kundedata under den efterfølgende gæstelogin.

(2) UP er berettiget til at afvise en registrering eller gæstelogin uden begrundelse.

(3) Du må ikke bruge hjemmesiden på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage afbrydelser, skader eller forringelse af hjemmesiden eller adgang.

(4) Du må ikke bruge hjemmesiden til svigagtige formål eller i forbindelse med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet, for at sende, bruge eller genbruge materiale, der er ulovligt, stødende, fornærmende, uanstændigt, ærekrænkende, obskønt eller truende eller i strid med ophavsrettigheder, varemærke, tillid, privatlivets fred eller enhver anden rettighed eller på anden måde er skadelig for tredjemand eller anstødelig, eller som består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame, kædebreve, masseforsendelser eller enhver "spam", der vil forårsage irritation, ulejlighed eller unødig angst.

(5) Enhver overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser kan resultere i sletning af din registrering og permanent udelukkelse fra brugen af infowerk.dk.


Afsnit 4 Kommunikation med kunden

(1) Kommunikationen mellem UP og kunden udføres via e-mail, som hovedregel. Kunden skal derfor udøve ekstra omhu for at sikre, at e-mails kan modtages. Kunden skal bl.a. angive sin gyldig e-mail-adresse senest på det tidspunkt, ordren er udstedt, og det er nødvendigt at overvåge modtagelsen af e-mails på denne emailadresse. Kunden skal omgående informere UP om eventuelle ændringer til denne e-mailadresse. Han bør ikke gennemføre nogen indstillinger vedr. sit e-mail-program eller sin e-mail postkasse som kan forhindre modtagelse af e-mail, eller som resulterer i at denne ikke er opmærksom på e-mail som modtages, fx fordi disse er blevet flyttet til spam-mappen. E-mail som sendes til den særlige e-mail postkasse på e-mail-adresse vil blive anset for at være modtaget af kunden.

(2) Uanset ovenstående, kan kommunikation udføres i form af tekst, skriftligt, mundtligt eller telefonisk etc. eller andre sådanne eksterne midler.


Afsnit 5 Link

(1) Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Sådanne links er kun givet som en bekvemmelighed og UP garanterer ikke, godkender ikke eller støtter ikke indhold, information eller produkter til rådighed på disse steder, et link angiver heller ikke nogen association med eller godkendelse af den linkede websted til UP.

(2) UP støtter ikke websider,der linker til UP. Tredjemands links til UP skaber ikke nogen kontraktmæssig eller anden form for relation mellem UP og parten. UP kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på hjemmesider med links til UP hjemmeside eller for handlinger eller undladelser fra ejerne af disse hjemmesider.


Afsnit 6 Indgåelse af kontrakt

(1) Kunden vil først vælge et tilpasset produkt, denne ønsker at bestille. I tilfælde af trykte produkter som er fremstillet efter kundens specifikationer, bestemmer de designet med bistand af designmuligheder, der findes på infowerk.dk hjemmeside. Online-formularen vil derefter blive afsluttet, og den vil blive vist; tjek den endelige oversigtsside for at sikre at oplysningerne er korrekte, og afslut proceduren ved at klikke på "Køb" (Buy)- knappen. Ved at fuldføre tilbuddet, indsender kunden et bindende tilbud.

(2) Kunden er bundet af tilbuddet til slutningen af anden arbejdsdag efter datoen for tilbuddet. Hvis ordren er sendt, vil kunden modtage en e-mail som bekræfter modtagelsen af ordren af UP, og give kunden alle nødvendige oplysninger om ordren og produktet. Denne e-mail bekræftelse udgør ikke accept af ordren, som er placeret af kunden. Kontrakten indgås kun, når UP udtrykkeligt accepterer kundens tilbud ved at sende en ordrebekræftelse til kunden via e-mail.

(3) For forbrugerne - med undtagelse af varer, der er tilpasset forbrugerens individuelle behov og specifikationer - er en bindende aftale indgået, så snart forbrugerens betaling har fundet sted ved hjælp af hjemmesidens betalingstjeneste, med mindre specifikke forbehold eller ansvarsfraskrivelser er foretaget af UP, med hensyn til rådigheden, salg, levering mv. af de pågældende varer.

(4) Kunden kan annullere bestillingen på ethvert tidspunkt ved at lukke browservinduet. Oversigtssiden der vises, før afslutningen af ordren, tillader kunden at kontrollere de indtastede detaljer for mulige fejl, og i tilfælde af fejl, at rette op på disse ved at klikke på "Ændre ordre" (Change order) knappen.

(5) Kontrakter kan kun indgås på dansk. Ordren vil blive gemt af UP; kunden vil modtage en e-mail-bekræftelse og, i tilfælde af, at dokumentationen er tabt, kan kunden, mens han accepterer at refundere omkostninger, indsende en skriftlig anmodning om at få fremsendt dokumentationen i papirform, eller denne skal fremsendes vis e-mail.


Fortrydelsesretten gælder ikke for andre kunder, såsom entreprenører og offentlige selskaber.


Afsnit 8 Tjenesteydelser fra UP

(1) Det materielle indhold af de ydelser eller varer, der skal leveres af UP er defineret af oplysningerne på UPs websider, navnlig oversigtssiden inden afslutningen af ordren, ordrebekræftelsen og, hvor det er relevant, eventuelle kontraktmæssige ændringer og tilføjelser. Enhver ændring af bekræftet ordre er kun mulig, hvis der er indgået en ændret aftale i denne henseende. Ændringsanmodningen fra kunden udgør et tilbud til UP for at indgå en ændret aftale. UP er ikke forpligtet til at acceptere kundens tilbud.

(2) Med forbehold for en alternativ aftale som bliver aftalt i den konkrete sag, vil, som standard, trykte produkter og trykte materialer, der er bestilt til offsettryk, blive fremstillet i overensstemmelse med standardisering til offsettryk med procesfarver udarbejdet af Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA - Forskningsinstituttet for den grafiske industri) i fællesskab med Bundesverband für Druck und Medien (bvdm - det tyske forbund for trykning og medieindustrier), der er fastsat i DIN ISO 12647. Følgende tolerancer accepteres: 1 mm til affald, 1 mm til fold og 1 mm til binding.

(3) Mindre variationer i farve og materiale kan forekomme. Dette gælder ligeledes for variationer i farve og materiale i forhold til tidligere bestillinger. Variationer af denne art, som ikke udgør en afvigelse fra produktbeskrivelsen og som ligger inden for de aftalte kvalitetsstandarder, tolerancer og farvevarianter, kan opstå som følge af en ændring af leverandør, ændring i materiale eller ændringer i produktionsprocesser og kan ikke reklameres af kunden, fordi der er en variation i forhold til tidligere bestillinger.

(5) UP's tjenesteforpligtelser omfatter ikke overførsel af udskriftsdata, der kræves til opfyldelse af ordren. Medmindre andet er aftalt i den konkrete sag, er det en del af kundens forpligtelse til at samarbejde.

(6) For printerforbrugsvarer er der en detaljeret beskrivelse af produktets egenskaber og kvaliteten for hvert enkelt produkt sammen med behandling af oplysninger og sikkerhedsoplysninger, hvor det er relevant. I tilfælde af salg af produktet, indgår indholdet af den pågældende produktbeskrivelse i kontrakten. Produktbeskrivelserne kan ses direkte sammen med produktudbud på UP's websider samt fra indkøbskurven. Produktbeskrivelser fås også som let printbare PDF-filer på websider af UP. Produktbeskrivelser indeholder også oplysninger om den aftalte standard på tolerancer inden for branchen. I forhold til papir, vedrører disse mængde, vægt, dimensioner og snittet. Med hensyn til mulige farvetolerancer, skal målebetingelser og målte værdier, der er indeholdt i den relevante produktbeskrivelse anvendes.

(7) Trykfarver og især maling vil have en begrænset levetid. Trykfarver og malinger er designet til at være egnet til de fleste regelmæssige trykopgaver. Hvis en kunde ønsker at bruge dem til særlige opgaver på utraditionelle overflader eller til usædvanlige opgaver, skal der udføres indledende test - bedst ved hjælp af en lille indledende udskrivning, for at sikre, at materialerne er egnede og tilstrækkelige. Yderligere oplysninger kan findes i den relevante produktbeskrivelse.


Afsnit 9 Udskrivning af data leveret af kunden

(1) UP udfører alle trykopgaver baseret på udskriftsdataene leveret af kunden. Disse data skal leveres i de formater og i overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet under kundeoplysninger, især under "udskriftsdata" (printing data) knappen. Fejlfri udskrivning kan ikke garanteres, hvis der anvendes alternative dataformater, eller hvis andre specifikationer indsendes. Kunden skal sikre, at denne beholder kopier af udskriftsdataene, fordi UP sletter udskriftsdataene efter afslutningen af printjobbet.

(2) Kunden forpligter sig til ikke at sende til UP indhold, der er pornografisk, ekstrem højreorienteret eller venstreorienteret, eller racistisk eller diskriminerende, eller indhold, der kan korrumpere de unge, forherliger vold, er ærekrænkende, krænker tredjemands rettigheder eller på anden måde er en overtrædelse af lovgivningen i Danmark . Hvis kunden overtræder denne forpligtelse, er UP berettiget til at annullere kontrakten uden varsel. Andre rettigheder og krav skal forblive upåvirket.

(3) Kunden skal nøje kontrollere udskriftsdata, før han sender dem til UP, for at sikre, at de er egnede til udskriftsbestillingen, i henhold til ovennævnte krav. I tilfælde af at UP er omfattet af krav fra andre kunder, andre tredjeparter eller offentlige myndigheder som følge af en påstået overtrædelse af deres rettigheder i form af ulovligheden af de oplysninger, der er leveret af kunden og/eller datamateriale som udarbejdes af UP på grundlag af oplysninger fra kunden, forpligter kunden sig til at friholde UP med hensyn til alle krav - uanset retsgrundlaget og mod hvem disse er rettet - og betale de rimelige omkostninger, der er afholdt af UP på grund af fordringen og/eller ved at eliminere det ulovlige aspekt. Dette gælder især for krænkelse af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, konkurrenceloven eller andre tredjeparts registrerede varemærker/industrielle ejendomsrettigheder og omfatter i særdeleshed UP's rimelige udgifter til juridisk forsvar. Således skal kunden forsvare og skadesløsholde UP for alle skader, forpligtelser, krav, finansielle tab og udgifter, herunder uden begrænsning rimelige honorarer og udgifter til rådgivere, 'advokater', ’revisorer' og ’eksperter’ for undersøgelse og forsvar af påståede krav, uanset om et sådant krav er gyldigt, afregnet eller afgjort til fordel for UP og herunder om påløbne eller betingede krav, der hidrører fra ethvert krav fra tredjemand, om at information, datamaterialer krænker eller overtræder tredjeparts immaterielle ejendom eller ejendomsret. Skadeserstatning er også effektiv - som en aftale til fordel for en tredjepart - for de rådgivere, der er bestilt af UP i forbindelse med udførelsen af ordren. UP's andre rettigheder til erstatningskrav forbliver hermed upåvirket.

(4) Hvis krav gøres gældende fra tredjemand mod UP, bliver det retlige forsvar mod disse alene baseret på UP’s skøn. Kunden skal uden unødig forsinkelse underrette UP, hvis denne bliver opmærksom på enhver faktisk eller potentiel overtrædelse af en tredjepart i forbindelse med oplysninger eller datamaterialer, der leveres af kunden, eller hvis denne modtager meddelelse om et krav om tilsidesættelse af oplysninger eller datamaterialer, der lever af kunden vedr. tredjemands immaterielle rettigheder.


Afsnit 10 Kontrol af udskriftsdataene fra UP

(1) UP skal kun være forpligtet til at kontrollere udskriftsdata i det omfang, der er angivet i de oplysningerne fra UP i processen for at afgive ordrer ("data check"). UP skal meddeler kunden, såfremt UP opdager eventuelle mangler i trykning af data. Kunden er derefter forpligtet til at tillade UP at ændre data for at gøre det klar til udskrivning for at kunne levere fejlfrie udskriftsdataene eller tillade udskrivning af defekte data.

(2) UP vil ikke udføre yderligere kontrol af udskrivning af data. I dette omfang, bærer kunden risikoen for eventuelle fejl, der optræder i de trykte produkter som følge af de defekte udskriftsdata.

(3) UP er berettiget, men ikke forpligtet til at kontrollere indholdet af udskriftsdataene for at finde enhver overtrædelse af forbuddet, der er indeholdt i Afsnit 9 (2-3).


Afsnit 11 Konvertering, farvefunktion, når du bruger proprietære udskriftsdataene, farvefunktion, når du bruger design uden udskrivning af data

(1) UP har ingen pligt til at konvertere udskriftsdataene fra et andet format end det aftalte format. Hvis parterne er alligevel indforstået med en sådan konvertering i det konkrete tilfælde, vil det blive udført på kundens risiko. Konverteringer er udsat for den generelle risiko for, at data kan gå tabt som følge af konverteringen, eller vil være i en form, der er anderledes end outputformatet.

(2) I tilfælde af, at proprietære udskriftsdata bliver brugt, vil behandlingen af udskriftsdata i en CMYK-farvetilstand andet end specificeret udføres på kundens risiko. Især når RGB-data eller ICC farveprofiler behandles, kan der være farvevariationer fra originalen.

(3) Ved anvendelse af udskriftsdata, der er oprettet med et online-program for gratis design, vil udskriftsdata behandles på kundens risiko, hvis forarbejdet i en RGB-farvetilstand forskellig fra den, der er angivet i bestillingsprocessen. Især når CMYK-data eller ICC farveprofiler behandles, kan der være farvevariationer fra originalen.


Afsnit 12 Prøvetryk

(1) Mod et ekstra gebyr, kan kunden bestille oprettelsen af valgte papirprøvetryk og skærmprøvetryk (prøvetryk). På grund af den anderledes printteknologi, vil trykbilledet af et papirprøvetryk udarbejdet i digitaltryk indeholde mindre variationer fra det trykte produkt, der skal fremstilles i offsettryk. Dette gælder så meget desto mere for skærmprøvetryk på grund af skærmvisningen. UP vil ikke desto mindre gøre alt for at sikre, at de prøvetryk, der produceres, så meget som muligt ligner de oprindelige.

(2) For at undgå eventuelle leveringsforsinkelser, hvis der ikke er nogen grund til indvendinger, skal kunden godkende bevis for udskrivning straks efter levering. Ved at udstede godkendelsen, bekræfter kunden udskriftsdataene, der er defineret i prøvetryk i overensstemmelse med de aftalte kvalitetsstandarder, tolerancer og farvevarianter.

(3) Hvis kunden nægter at modtage prøvetryk, skal denne fremsende til UP de reviderede trykdata (pligt til at samarbejde på kundens side). I dette tilfælde, vil leveringstiden, der er valgt af kunden, genoptages efter modtagelsen af de reviderede data.

(4) Mindre variationer, der ikke udgør en afvigelse fra den produktbeskrivelse, og som er inden for de aftalte kvalitetsstandarder, tolerancer og farveafvigelser, kan opstå på grund af en ændring af leverandør, materiale eller produktionsprocesser; ingen indvendinger kan rejses i denne henseende ved at forlade sig på en afvigelse fra papirprøvetryk, skærmprøvetryk eller tidligere kundekontrakter.


Afsnit 13 Priser og forsendelsesomkostninger

(1) Priserne på de ydelser, der skal leveres af UP er baseret på de oplysninger, der findes på UP's websider og oversigtsside forud for færdiggørelsen af ordren samt ordrebekræftelsen og i givet fald, de aftalte kontraktmæssige ændringer og tilføjelser, og ved hjælp af oplysninger, referencer på prisliste som er gældende på tidspunktet for aftalen af de ydelser, der skal leveres.

(2) De anførte priser inkluderer emballage, afsendelse til kunden (i Danmark) og den lovpligtige merværdiafgiften, medmindre modstridende bestemmelser er anført på oversigtssiden forud for afslutningen af ordren eller ordrebekræftelsen eller, hvor det er relevant, er blevet aftalt ved hjælp af kontraktmæssige ændringer og tilføjelser. Kunden vil bære omkostningerne ved levering af produkter og for leverancer udenfor fastlandet (til Grønland eller Færøerne).

(3) UP leverer kun inden for Danmark.


Afsnit 14 Fakturering og betaling

(1) UP sender fakturaer via e-mail. UP er ikke forpligtet til at sende fakturaer i papirform.

(2) Hvis der er aftalt betaling, skal betalingen ske inden for syv dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis yderligere tjenester ydes under udførelsen af tjenesteydelsen af UP og disse ikke skal betales på forhånd, vil betalingen ske ved bankoverførsel efter modtagelse af faktura.

(3) Fakturaer skal betales netto straks efter modtagelsen af fakturaen og inden den anførte betalingsperioden.

(4) UP har ret til først at tildele betalinger til dækning af ældre gæld, og den vil informere kunden om arten af modregningen. Hvis omkostninger og renter, allerede er påløbet, har UP ret til at bruge betaling til dækning af sine omkostninger, derefter de påløbne renter og endelig hovedstolen. Bekendtgørelser om betaling vil kun blive taget i betragtning med forbrugerne.

(5) Betaling anses foretaget, når det relevante beløb er blevet krediteret på UP's konto.

(6) I tilfælde af misligholdelse af betaling, vil 100 DKK blive opkrævet for hver påmindelse sendt i henhold til dansk lovgivning.


Afsnit 15 Tidsperiode og levering

(1)UP meddeler kunden, at alle oplysninger om datoer eller frister for levering af tjenesten af UP er omtrentlige. De udpeger nogen bindende eller garanteret levering, medmindre der er aftalt et andet arrangement skriftligt med kunden. Hvis UP registrerer, når behandlingen af en ordre, kan ordren ikke kan leveres på det angivne tidspunkt, vil kunden blive informeret særskilt via e-mail. Ydeevne tider alene beregnet i arbejdsdage.

(2) Hvis kunden er en forretningsenhed eller et offentligt selskab, gælder følgende bestemmelser:

a) hvis forsendelsen af produktet er blevet aftalt, skal leveringstid og leveringsdatoer referere til det tidspunkt, varerne overdrages til transportøren, transportselskab eller en anden person ansvarlig for transporten;

b) UP vil ikke være ansvarlig for leveringsforsinkelser, som følge af force majeure eller andre begivenheder, der væsentligt vanskeliggør eller lægger hindringer i vejen forUP, ien længere periode end kun midlertidigt, for leveringen af UP's tjenesteydelser - sådanne begivenheder, især herunder industrielle forstyrrelser af enhver type, vanskeligheder i indkøb af materialer eller energi, transportforsinkelser, strejker, lovlige lockouter, statslige ordrer eller svigt af underleverandører til at levere eller at levere nøjagtigt, eller tidsplanen -, og for hvilke UP ikke er ansvarlig; hvis hindringen og forhindringen varer i en midlertidig periode vil UP være berettiget til at udsætte tjenesterne i den periode, samt med en rimelig ekstra leveringstid; for hindringer, der varer i en periode, der er længere end kun midlertidigt vil UP være berettiget til helt eller delvist at ophæve kontrakten i forbindelse med den del som endnu ikke er opfyldt; hvis hindringen varer længere end to måneder, er kunden berettiget til at hæve den del af aftalen som endnu ikke er opfyldt.

(3) UP's overholdelse af den angivne leveringstid er betinget af kundens planlagte, fuldstændige og korrekte gennemførelse af sin del af samarbejdet, herunder videresendelse af trykdata og tryk godkendt af kunden, samt modtagelse af betaling eller i tilfælde af et kreditkortbetaling, godkendelse af betaling fra kreditkortselskabet, medmindre betaling ved faktura har været usædvanlig aftalt.

(4) Hvis UP misligeholder sin pligt til at levere tjenester, hvis der ikke er aftalt en fast leveringsdato, vil kunden være berettiget til at kræve betaling for skader op til et maksimalt beløb typisk for denne kontrakttype og forudseelig på tidspunktet for aftalens indgåelse.


Afsnit 16 Levering og risikoovergang

(1) Hvis kunden er en forretningsenhed eller et offentligt selskab, gælder følgende bestemmelser:

a) Risikoen for utilsigtet tab eller forringelse af varerne overgår til kunden ved overdragelse af nævnte varer til transportselskabet (hvorved starten af læsseoperationen bestemmer dette tidspunkt). Dette gælder uanset hvilket parti, der bærer omkostningerne ved forsendelsen, og hvis transporten udføres af virksomhedens egne medarbejdere. Hvis forsendelsen eller accept er forsinket som følge af grunde, som kunden er ansvarlig for, vil risikoen overføres til kunden fra den dag, den kontraktmæssige ydelse er klar til at blive leveret og UP informerer kunden herom.

b) Hvis kunden påviser dette, ikke senere end ved afgivelsen af ordren, vil forsendelsen til kostpris forsikres af UP mod skade som kan forsikres.

c) Hvis leverancen returneres med besked om mislykket levering, er UP ikke forpligtet til at opbevare det sikkert på vegne af kunden, medmindre kunden ikke er ansvarlig for hindringen af leverancen. Efter at have undersøgt opfyldelse af forsendelsen og informeret kunden, og efter udløbet af en rimelig frist, der ydes til at hente varerne, vil UP være berettiget til at destruere varerne eller på anden måde udnytte dem. UP's betalingsanmodning forbliver upåvirket i det omfang, at levering ikke på anden måde kan udnyttes. Midlertidig opbevaring vil være for kundens regning og risiko.

d) Kunden afholder alle lageromkostningerne efter overførslen af risiko. Hvis varerne opbevares af UP, vil lageromkostningerne til sådanne produkter være 0,25% af fakturabeløbet for relevante varer per uge, men under alle omstændigheder, ikke mindre end standard lokal afgift på 3,00 € / m2 per kalendermåned. Der er en ret til at bevise og kræve større eller mindre faktiske lageromkostninger.

(2) Hvis kunden er en forbruger, overføres kun risikoen for utilsigtet tab eller utilsigtet forringelse af varerne, når varen overgives til kunden. Overdragelsen anses foretaget, hvis kunden misligholder sin pligt til at acceptere og hvis produktet deponeres på det aftalte sted.

(3) Hvis kunden er en forbruger, vil risikoen for utilsigtet tab eller utilsigtet forringelse af varerne i forbindelse med returnering af varen, overføres ved levering til UP. Overdragelsen anses foretaget, ved at overdrage varen til en uafhængig transportør.

(4) Hvis det er aftalt, at kunden henter varerne fra UP, vil UP gøre varerne klar til afhentning på det aftalte sted og vil underrette kunden om deres beredskab til afhentning. Kunden skal afhente varerne inden for en uge efter anmeldelsen. Hvis kunden misligeholder sin pligt til at afhente, er UP berettiget til at give kunden en rimelig yderligere frist til at gøre det, og efter udløbet af denne periode, kan UP sende varerne til kunden på sidstnævntes bekostning. Ved meddelelsen om yderligere frist til afhentning, vil UP informere kunden om konsekvenserne af det frugtesløse udløbet af den fastsatte periode. Dette vil ikke påvirke andre krav fra UP, fx til refusion af lageromkostningerne.

(5) UP er kun berettiget til at foretage delleverancer, hvis dellevering kan bruges af kunden til særlige kontraktlige formål, hvis levering af de resterende bestilte varer sikres, og hvis dette arrangement ikke medfører betydelig ekstra indsats eller omkostninger for kunden (medmindre UP erklærer sig villig til at påtage sig den ekstra indsats eller de førnævnte ekstraomkostninger). Hvis kunden er en forbruger, gælder sætning 1 ovenfor med det forbehold, at UP fuldt overtager alle meromkostninger (f.eks forsendelsesomkostninger).


Afsnit 17 Ejendomsforbehold

(1) Hvis kunden er en forbruger, vil UP bevare sin ret til de leverede varer indtil det tidspunkt, hvor omkostningerne for varerne under den eksisterende kontrakt er blevet betalt fuldt ud. (2) Hvis kunden er en forretningsenhed eller et offentligt selskab, gælder følgende bestemmelser.

a) Leverede varer forbliver UP's ejendom . Genforarbejdning eller transformation af varerne vil altid blive udført på vegne af UP som producent, men uden at dette medfører nogen forpligtelse for UP til at foretage betaling i den forbindelse Hvis UP's ejerskab ophører som følge af en kombination af varer, er det her og nu enighed om, at UP's ejerskab af det kombinerede produkt vil blive proportionalt (fakturaværdi) tildelt UP. Kunden vil sikre opbevaringen af UP's ejendom uden omkostninger.

b) Varer, hvortilUP bevarer ejendomsretten er i det følgende benævnt som varer underlagt ejendomsforbehold. Forudsat at der ikke er tale om misligholdelse, er kunden berettiget til at genbearbejde og disponere over varerne omfattet af ejendomsforbehold i løbet af sine normale forretninger. Normale forretningstransaktioner omfatter ikke aktiviteter, der overtræder UPs rettigheder. De nævnte varer må ikke anvendes som sikkerhedsstillelse eller have tilbageholdsret forbundet til dem. Som forholdsregler, tildeler kunden til UP tilgodehavender på grund af videresalg eller andet retsgrundlag (forsikring, erstatningsret) i forhold til de varer (herunder afvikling af alle udestående betalingsbalancers løbende poster). Imidlertid, giver UP tilsagn til at afholde sig fra at indsamle krav, forudsat kunden opfylder sine betalinger, ikke er i misligholdelse af betalingen, og navnlig, at ingen ansøgning om påbegyndelse af insolvensbehandling er fremsat, og at der ikke er nogen trussel om en betalingsstandsning. Hvis dette er tilfældet, kan UP kræve, at kunden straks skal informere UP om de overdragne fordringer og de relevante debitorer, give alle nødvendige oplysninger til inddrivelse af fordringer, levere den relevante dokumentation for egen regning og informere debitorer (tredjemand) om overdragelsen.

c) UP giver kunden en genkaldelig ret til at indsamle de overdragne fordringer for egen regning og i eget navn. Tilladelse til inddrivelse af fordringer kan kun tilbagekaldes, hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser med betalingen.

d) Hvis tredjepart indblandes i de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, især ved at hævde en pant, skal kunden meddele om UP's ejendomsret og skal omgående informere UP så UP kan oplyse om sine egne rettigheder om ejerskab. Kunden vil være ansvarlig i tilfælde af, at tredje part ikke er i stand til at tilbagebetale UP sagsomkostninger eller udenretlige omkostninger i denne forbindelse.

e) UP forpligter sig til efter anmodning fra kunden, at frigive sikkerhedsstillelse, som UP er berettiget til, i det omfang, realisationsværdien af sikkerhedsstillelse overstiger det sikrede krav med mere end 20 %; udvælgelsen af de værdipapirer, der frigives, vil blive foretaget på foranledning af UP.

f) Ved opførsel, der er i strid med kontrakten, specielt manglende betaling fra kundens side, er UP berettiget til at kræve overgivelse af produktet. Dette afslutter kundens midlertidige ret til at tilbageholde det pågældende produkt. Hvis der er nogen tvivl om, udgør dette ikke en annullering eller ophævelse af aftalen.


Afsnit 18 Modregning, fastholdelse og tildeling

(1) Kunden er ikke berettiget til at modregne eller udøve en tilbageholdelsesret med hensyn til krav til UP.

(2) UP er berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser, herunder disse almindelige vilkår og betingelser til en tredjepart.

(3) Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra UP. Et sådant samtykke skal dog ikke tilbageholdes urimeligt.


Afsnit 19 Garanti

(1) Krav om materialefejl er udelukket i det omfang, at fejlen kan henføres til meddelelsen af defekte, ufuldstændige eller på anden måde forkerte udskriftsdata fra kundens side.

(2) Leverancer eller mangler i leveringen op til 5% af de bestilte varer skal accepteres. Dette omfatter også affald, ark, som ikke vil blive sorteret, opsætning af prøver fra genbearbejdningsmaskiner, produktionsrelaterede udskæringer af de øverste og nederste ark, der ikke er sorteret fra printjobbet.

(3) Hvis kunden er en forbruger, vil den lovpligtige ret til at søge erstatning gælde tilsvarende.

(4) Hvis kunden er en forretningsenhed eller et offentligt selskab, gælder desuden følgende bestemmelser:

a) Der er ingen krav vedr. fejl i forbindelse med mindre afvigelser fra den aftalte kvalitet, og hvis der kun er en ubetydelig forringelse af anvendeligheden. For trykte materialer og printerforbrugsvarer, skal standarden på tolerance inden for branchen og anført i produktbeskrivelserne anvendes.

b) Dette påvirker ikke kundens forpligtelse til at udføre en hurtig undersøgelse og udstede en fejlrapport til UP i henhold til dansk lov.

c) I forbindelse med efterfølgende opfyldelse, er UP berettiget til efterfølgende at forbedre trykte materialer og printerforbrugsvarer eller udføre en erstatningslevering, valget er efter eget skøn.


Afsnit 20 Ansvar/ansvarsfraskrivelse

(1) Oplysninger, billede eller tekst på denne hjemmeside leveres "som de er" med alle fejl og uden garanti eller repræsentation af nogen art, udtrykt eller underforstået, herunder for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. UP giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne.

(2) UP vil kun kompensere skader eller godtgørelse af resultatløse udgifter, uanset retsgrundlaget (f.eks baseret på kontraktlige og kvasi kontraktlige forpligtelser, pligtforsømmelse og erstatningsret), i følgende omfang:

a) Der er ubegrænset ansvar for forsætlige overtrædelser og fordringer etableret under lovfæstet ret til at søge erstatning.

b) I forhold til grov uagtsomhed, er UP ansvarlig for forretningsenheder og offentlige selskaber for tab som er typiske for typen af kontrakten og som kan forudses ved dens indgåelse. UP's ansvar over for forbrugerne er ubegrænset, bortset fra som angivet nedenfor.

c) Ansvaret for almindelig uagtsomhed over for forretningsenheder og offentlige selskaber er udelukket. For overtrædelse af en kontraktlig forpligtelse som skal overholdes for en velordnet opfyldelse af aftalen, og hvis overholdelse medkontrahenten normalt kunne forvente at stole på (hovedforpligtelse), vil UP være erstatningspligtig op til det typiske tab, som kan forudses ved indgåelsen af kontrakten. UP's ansvar over for forbrugerne er ubegrænset, bortset fra som angivet nedenfor.

d) Hvis UP er i misligholdelse, vil UP være ansvarlig uden begrænsning i forbindelse med denne ydelse, medmindre skaden ville være sket, selv om leveringen er blevet udført til tiden.

(3) Hvis UP's ansvar udelukkes eller begrænses, vil dette ligeledes gælde for personlige ansvar for de ansatte, repræsentanter eller UP'smedhjælpere.

(4) De lovbefalede bestemmelser gælder med hensyn til kriminel t forårsaget død eller personskade, og i forbindelse med krav, der er etableret i henhold til den danske loven om produktansvar.

(5) UP holdes ikke ansvarlig for skader som følge af ulovlig brug af trykte produkter, der er produceret i henhold til kundens specifikationer, trykte materialer og/eller printerforbrugsvarer.

(6) Under ingen omstændigheder kan UP være ansvarlig for eventuelle skader eller indirekte, hændelige eller straffende skader, tabt fortjeneste, tab af data eller andre tab eller skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside eller fra din tillid til oplysningerne på hjemmesiden eller forbundet med nogen tjenesteydelser eller varer, der leveres via hjemmesiden. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der kan påvirke din computer, tablet, telefon eller andet udstyr.

(7) UP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, hvis forsinkelsen eller svigt opstår af enhver årsag, som ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til fejl eller svigt af telenet og linjer, forskrifter fra offentlige myndigheder, lockout, strejke, uro på arbejdsmarkedet eller forstyrrelser, blokade, trafikulykker, piratkopiering, embargo, lovkrav eller indblanding, infrastruktur opdelinger, oprør, risikoen ved navigation, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, terrorhandlinger, eksplosioner, brande, oversvømmelser, storme, brandstorme, sabotage, fjendtligheder, hærværk, skader forårsaget af edb-virus, hacking, krig, borgerkrig, oprør, militær indgriben, atomkatastrofe eller forurening, brugerdefinerede inspektioner, dårligt vejr. Det samme gælder for UP’s underleverandører.


Afsnit 21 Forældelsesfrist

(1) Hvis kunden er en forbruger, vil dennes krav være omfattet af den lovpligtige forældelsesfrist. Hvis kunden derimod er en forretningsenhed eller et offentligt selskab, er begrænsningen af dennes krav defineret i de følgende afsnit.

(2) Forældelsesfristen er

a) et år for krav om tilbagebetaling af gebyr baseret på ophævelse eller forringelse, men ikke mindre end tre måneder fra tidspunktet for indgivelsen af den effektive erklæring om ophævelse eller forringelse;

b) et år for alle andre krav baseret på materialefejl;

c) to år i forbindelse med krav baseret på defekt ejendomsret, hvis den ikke ligger i tredjeparts eneret, hvor tredjeparten kan kræve overgivelse eller ødelæggelse af de leverede produkter til kunden;

d) to år for alle andre krav på erstatning eller godtgørelse af resultatløse udgiftere.

(3) Forbehold af eventuelle modstridende kontraktbestemmelse, begynder forældelsesfristen i de tilfælde, der er beskrevet i afsnit (2) a) til c) i henhold til de lovmæssige bestemmelser i den gældende garantilov. I tilfælde fastsat i d), begynder det fra det tidspunkt, hvor kunden bliver bekendt med omstændighederne, der etablerer kravet eller det tidspunkt, hvor denne burde have gjort det, på grund af grov uagtsomhed.

(4) Forældelsesfristen begynder senest ved udløbet af de maksimale perioder, der er fastsat i henhold til dansk ret.

(5) De lovbestemte forældelsesfrister vil altid altid gælde for krav på erstatning og godtgørelse, der er etableret på grund af overlagte handlinger, grov uagtsomhed, garanti, blændværk og de tilfælde, der er nævnt i afsnit 20 (4).


Afsnit 22 Fordringer på fast beløb over for kunden

(1) Hvad angår de følgende tilfælde er parterne enige om et engangsbeløb for skadeserstatning, kompensation eller betaling af gebyr (krav på fast sats):

a) UP annullerer aftale med kunden efter bestemmelsen om yderligere frist med hensyn til kundens manglende opfyldelse af sin pligt til samarbejde, navnlig manglende fremlæggelse af fejlfrie data;

b) UP ophæver kontrakten, efter bestemmelse om en yderligere frist med hensyn til kundens manglende betaling;

c) UP annullerer aftale med kunden uden varsel, på grund af en skyldig overtrædelse af afsnit 9(2);

d) UP annullerer aftale med kunden for en anden væsentlig årsag, som kunden er ansvarlig for;

(2) Kravet på fast sats er 5.00 €, hvor ordrens bruttoværdi er mellem 15,00 € og 25,00 €, 15,00 € hvis det er mellem 25,00 € og 500,00 € og 25,00 € hvis over € 500,01€. Hvis de trykte produkter er produceret efter kundens specifikationer og udskriftsjobbet allerede er foretaget eller påbegyndt i et omfang, hvor det ikke længere er muligt at annullere den automatiske udskrivning, vil kravet være et fast beløb på ordrens nettoværdi (dvs. ordreværdi eks. merværdiafgift).

(3) Kunden er berettiget til at påvise, at UP ikke har haft nogen skade eller en mindre mængde af skader eller omkostninger, eller at gebyret er urimeligt høj, eller at varerne udnyttes erhvervsmæssigt.

(4) UP er berettiget til at demonstrere, at UP har pådraget sig en større mængde af skader eller omkostninger, eller at det rimelige gebyr er et større beløb.


Afsnit 23 Ejendomsretten til trykte medier, arkivering, ophavsret

(1) Alt materiale på denne website, herunder, men ikke begrænset til, design, billeder, illustrationer samt multimedie-materialer, er beskyttet af ophavsret eller andre immaterielle rettigheder. Sådant indhold og materiale på hjemmesiden må ikke kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, transmitteres eller distribueres på nogen måde, medmindre andet er angivet i de generelle vilkår og betingelser. UP bevarer eksklusiv ejendomsret, ophavsret og enhver anden ophavsret til udskriftsmediet produceret og udsendt af UP til at producere trykte materialer. For at undgå tvivl, modtager kunden ingen immaterielle rettigheder til de tjenester, varer eller trykte medier. Ved at købe varer eller trykte medier, er kunden tildelt en eksklusiv ret til at anvende en bestemt kopi heraf.

(2) Prøveudskrivningsopgaver og prøvekopier skal destrueres efter seks måneder, hvis ingen indvendinger modtages på dette tidspunkt. De meddelte udskriftsdatae vil blive ødelagt, når produktionen af det trykte materiale er afsluttet. UP er berettiget til, men ikke forpligtet til at gennemføre nævnte ødelæggelse og sletning.

(3) Kunden skal sikre, at det har alle rettigheder til at bruge, videregive og offentliggøre de fremsendte data, særligt i forhold til tekst og grafisk materiale. Denne giver UP en brugsret (licens) i det omfang, der kræves i udførelsen af kontrakten og som anført i afsnit § 25 (2). UP er berettiget i denne henseende til at foretage reproduktion med henblik på midlertidig oplagring og behandling af data.

(4) Kunden er forpligtet til at skadesløsholde UP for skader, det opstår gennem tredjeparts krav baseret på krænkelse af industrielle ejendomsrettigheder og andre rettigheder. Kunden vil holde UP skadesløs for eventuelle tab mv. som opretholdes af UP som følge af en tredjeparts krav baseret på skadevoldende handlinger, som kunden er ansvarlig for.


Afsnit 24 Tredjemands rettigheder

(1) Med forbehold for disse generelle vilkår og betingelser, vil UP forsvare en kunde fra ethvert krav eller sag anlagt eller fremsat af en tredjepart mod kunden, og vil betale eventuelle forlig aftalt med UP eller retsafgørelser som er endeligt tildelt mod kunden til fordel for tredjepart som følge af et sådant krav, baseret på enhver påstand om, at tjenesteydelser eller varer er i strid med et gyldigt europæisk patent, ophavsret, varemærker eller forretningshemmeligheder, forudsat at kunden (a) vil straks give meddelelse i skriftligt om et sådant krav; (b) giver UP fuld autoritet og kontrol af forliget og forsvar af kravet, og (c), samarbejder fuldt ud med UP i forsvaret af sådanne krav, herunder at yde passende bistand og information på UP regning.

(2) Hvis et krav, for hvilket UP har skadesløsholdelsesforpligtelser som angivet ovenfor opstår, eller iflg. UP's mening sandsynligvis kan opstå, kan UP for egen regning og diskretion, (a) skaffe for en kunde ret til at fortsætte med at bruge tjenesten eller varer, (b) ændre tjeneste eller varer til at gøre den ikke-krænkende, (c) skifte over til andre tjenesteydelser eller varer af samme kapacitet og funktionalitet, eller (d) hæve købet og tilbagebetale kunden prisen for den ulovlige service eller varer.

(3) Afsnit 24 fastslår UP's totale forpligtelse og kundens eksklusive retsmidler med hensyn til eventuelle krav om krænkelse eller overtrædelse af immaterielle rettigheder.


Afsnit 25 Tavshedspligt

(1) Parterne skal afholde sig fra at videregive til tredjemand forretnings- og driftshemmeligheder samt alle andre fortrolige oplysninger fra erhvervslivet og som stammer fra den respektive anden part. Dette gælder ligeledes efter afslutningen af aftalegrundlaget.

(2) Pressemeddelelser, annonceringer og lignende, hvor den ene kontraktpart refererer til den anden er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse (e-mail, fax, brev). Uanset deraf, kan UP navngive kunden som referencekunde og reproducere og distribuere værker leveret som en del af sine egne markedsføringsaktiviteter og kommunikere og gøre disse tilgængelige for offentligheden, medmindre kunden er i stand til at etablere en modsat berettiget interesse.


Afsnit 26 Afsluttende bestemmelser

(1) Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af (i) eventuelle regler om lovvalg og (ii) FN-konventionen om aftaler om internationale varekøb (“CISG”).

(2) Enhver tvist mellem UP og kunden vil være omfattet af kompetencen for de almindelige domstole i Danmark, på UP's nuværende værneting .


København, 18.07.2014

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS