Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

00
Zaloguj się

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące witryn internetowych oraz informacja dla osób zainteresowanych zgodnie z artykułem 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej

Ogólne informacje

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Przedsiębiorstwo: Unitedprint.com SE

Prawny przedstawiciel: Fabian Frenzel, Frank Winkler, Holm Winkler

Adres: Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul, Niemcy

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych: [email protected]


Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane objęte przetwarzaniem:

Dane osobowe są gromadzone tylko w przypadku, gdy zostają przez Państwa dobrowolnie przekazane. Ponadto nie zostają pobrane żadne dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych przekraczające zakres prawnego zezwolenia odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania: Realizacja umowy.

Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku zaistnienia priorytetowych przepisów prawnych.

Zewnętrzni usługodawcy lub inni zleceniobiorcy.

Dalsze zewnętrzne podmioty, o ile osoba, której dotyczą dane, wyrazi na to zgodę, lub przekazanie danych podyktowane jest nadrzędnym interesem.

Transfer do państw trzecich: W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską.

Okres przechowywania danych: Okres przechowywania danych jest ustalony na podstawie prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji i wynosi z reguły 10 lat.


Szczegółowe informacje na temat witryny internetowej

Stosowanie newslettera

W ramach rejestracji do newslettera przekazują nam Państwo adres mailowy i opcjonalnie inne dane. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do wysłania Państwu newslettera. Dane przekazane przy rejestracji do newslettera zostają zachowane do momentu Państwa wyrejestrowania. Wyrejestrowanie jest możliwe w każdej chwili za pomocą znajdującego się w newsletterze linku lub poprzez wysłanie do nas odpowiedniej wiadomości. Wyrejestrowanie oznacza, że nie zgadzają się Państwo na wykorzystanie swojego adresu mailowego.

Państwa adres mailowy, który otrzymujemy w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, używamy wyłącznie do bezpośredniej reklamy w formie newslettera dla własnych towarów lub usług podobnych do tych zamówionych przez Państwa, o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Mogą Państwo w każdej chwili nie wyrazić zgody na korzystanie z Państwa adresu mailowego bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów oprócz opłat związanych z przesyłem zgodnych z podstawową taryfą. Informację o braku zgody (a co za tym idzie rezygnację z newslettera) można wysłać w postaci wiadomości na nasz adres mailowy (podany w stopce).


Stosowanie Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, plików tekstowych, które zostają zapisane na komputerze i umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny internetowej. Informacje uzyskane przez cookie dotyczące korzystania z witryny zostaną przekazane firmie Google i będą przechowywane przez nią na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP jest jednak wcześniej skracany przez Google dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich porozumienia o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany w całości na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Google Analytics nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Można także zablokować rejestrowanie i przetwarzanie przez Google danych zapisywanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod adresem Link. W związku z dyskusją dotyczącą narzędzi analitycznych z wykorzystaniem pełnych adresów IP należy zwrócić uwagę na to, że ta strona korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, by wykluczyć bezpośrednie odniesienie do danej osoby. W przypadku wyszukiwarek na urządzeniach mobilnych należy kliknąć Link, by zapobiec w przyszłości anonimowemu rejestrowaniu danych przez Google Analytics na tej stronie za pomocą tzw. „Opt-Out-Cookies”.


Google AdWords Conversion Tracking

Strona internetowa korzysta z Google AdWords Conversion Tracking, usługi analizy witryn internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które zostają zapisane na komputerze i umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny internetowej. Informacje uzyskane przez cookie dotyczące korzystania z witryny zostaną przekazane firmie Google i będą przechowywane przez nią na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Firma Google może również przekazać te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawnie lub osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Można zablokować pliki cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia w przeglądarce.


Przycisk Facebooka Lubię to

Ta strona internetowa korzysta z wtyczki sieci społecznościowej firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (nazywanej dalej „Facebook”). Jeśli odwiedzicie Państwo strony zawierające taką wtyczkę, dane dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron zostaną przekazane automatycznie na serwer Facebook. Operatorzy strony nie mają wpływu na rodzaj i zakres gromadzonych danych, które są przekazywane firmie Facebook. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Facebook, wizyta na stronie zostanie przyporządkowana do Państwa konta. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez serwis Facebook są podstępne pod adresem http://www.facebook.com/policy.php.


Przycisk Google +1

Ta strona internetowa korzysta z wtyczki sieci społecznościowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nazywanej dalej „Google”). Jeśli odwiedzicie Państwo strony zawierające taką wtyczkę, dane dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron zostaną przekazane automatycznie na serwer Google. Operatorzy strony nie mają wpływu na rodzaj i zakres gromadzonych danych, które są przekazywane firmie Google. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, wizyta na stronie zostanie przyporządkowana do Państwa konta. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez firmę Google +1 są podstępne pod adresem http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Przycisk Twitter

Ta strona internetowa korzysta z wtyczki sieci społecznościowej firmy Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (nazywanej dalej „Twitter”). Jeśli odwiedzicie Państwo strony zawierające taką wtyczkę, dane dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron zostaną przekazane automatycznie na serwer Twitter. Operatorzy strony nie mają wpływu na rodzaj i zakres gromadzonych danych, które są przekazywane firmie Twitter. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Twitter, wizyta na stronie zostanie przyporządkowana do Państwa konta. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez Twitter są podstępne pod adresem https://twitter.com/privacy.


Korzystanie z własnych plików „cookie”

Strona korzysta z plików „cookie”, by dostosować zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika (pliki „cookie” są zbiorami danych, które zostają przesłane z serwera do przeglądarki użytkownika i zapisane do późniejszego wykorzystania). Można zablokować pliki cookies, zmieniając odpowiednio ustawienia w przeglądarce. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności strony.


Informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych

Informacje szczegółowe na temat procesu rekrutacji

Dane objęte przetwarzaniem: Dane zawarte w podaniu o pracę

Cel przetwarzania: Przeprowadzenie procesu rekrutacji

Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku zaistnienia priorytetowych przepisów prawnych.

Zewnętrzni usługodawcy lub inni zleceniobiorcy zajmujący się między innymi przetwarzaniem danych lub hostingiem. Dalsze zewnętrzne podmioty o ile osoba, której dotyczą dane, wyrazi zgodę, lub przekazanie danych podyktowane jest nadrzędnym interesem, między innymi klienci lub osoby zainteresowane w ramach pozyskania zlecenia.

Transfer do państw trzecich: W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską.

Okres przechowywania danych: Dane zawarte w podaniu zostają usunięte po przekazaniu decyzji z reguły w ciągu trzech miesięcy, o ile nie wyrażono zgody na dłuższe przechowywanie danych poprzez dodanie ich do puli kandydatów.


Szczególne informacje dotyczące przetwarzania danych klientów i osób zainteresowanych

Dane objęte przetwarzaniem: Dane przekazane w celu realizacji umowy, ewentualnie dalsze dane do przetwarzania za Państwa wyraźną zgodą.

Cel przetwarzania: Realizacja umowy, między innymi oferty, zlecenia, sprzedaż i wystawienie rachunku, zapewnienie jakości

Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku zaistnienia priorytetowych przepisów prawnych

Zewnętrzni usługodawcy lub inni zleceniobiorcy, między innymi do przetwarzania danych i hostingu, wysyłki, transportu i logistyki, usługodawcy zajmujący się drukiem i wysyłką informacji.

Dalsze zewnętrzne podmioty o ile osoba, której dotyczą dane, wyrazi zgodę, lub przekazanie danych podyktowane jest nadrzędnym interesem, między innymi w celu sprawdzenia wypłacalności przy zakupie na fakturę, elektronicznego przesyłania informacji, zapewnienia jakości.

Transfer do państw trzecich: W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską.

Okres przechowywania danych: Okres przechowywania danych jest ustalony na podstawie prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji i wynosi z reguły 10 lat.


Szczególne informacje dotyczące przetwarzania danych osób zatrudnionych

Dane objęte przetwarzaniem: Dane przekazane w celu realizacji umowy, ewentualnie dalsze dane do przetwarzania za Państwa wyraźną zgodą.

Cel przetwarzania: Realizacja umowy w ramach stosunku zatrudnienia

Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku zaistnienia priorytetowych przepisów prawnych, między innymi urząd skarbowy, instytucje zabezpieczenia społecznego, Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych

Zewnętrzni usługodawcy lub inni zleceniobiorcy w celu między innymi przetwarzania danych i hostingu, obliczania wysokości opłat, kosztów podróży, świadczeń ubezpieczeniowych, użytkowania pojazdów.

Dalsze zewnętrzne podmioty, o ile osoba, której dotyczą dane, wyrazi zgodę, lub przekazanie danych podyktowane jest nadrzędnym interesem, między innymi do pozyskiwania zleceń i świadczeń ubezpieczeniowych,

Transfer do państw trzecich: W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską.

Okres przechowywania danych: Okres przechowywania danych jest ustalony na podstawie prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji i wynosi z reguły 10 lat.


Szczególne informacje dotyczące przetwarzania danych dostawców

Dane objęte przetwarzaniem: Dane przekazane w celu realizacji umowy, ewentualnie dalsze dane do przetwarzania za Państwa wyraźną zgodą.

Cel przetwarzania: Realizacja umowy, między innymi zapytania, zakup, zapewnienie jakości

Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku zaistnienia priorytetowych przepisów prawnych, między innymi urząd skarbowy i służba celna

Zewnętrzni usługodawcy lub inni zleceniobiorcy zajmujący się między innymi przetwarzaniem danych i hostingiem, księgowością i przetwarzaniem płatności

Dalsze zewnętrzne podmioty, o ile osoba, której dotyczą dane, wyrazi na to zgodę, lub przekazanie danych podyktowane jest nadrzędnym interesem.

Transfer do państw trzecich: W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską, między innymi dostawcom poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych: Okres przechowywania danych jest ustalony na podstawie prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji i wynosi z reguły 10 lat.


Dalsze informacje i kontakt

Dodatkowo są Państwo w każdej chwili uprawnieni do uzyskania informacji, korekty lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z prawa sprzeciwu względem przetwarzania, jak również zbywalności danych. Tutaj mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową lub listowną. W przypadku skarg są Państwo uprawnieni do zwrócenia się do organów nadzorujących ochronę danych osobowych.