Datavern

Datavern

00
Logg inn

Personvernerklæring for nettsider og samtidig informasjon for berørte etter artikkel 13 og arikkel 14 i EUs personvernforordning (GDPR)

Generelle opplysninger

Opplysninger om behandlingsansvarlig

Foretak: Infowerk er et tilbud fra unitedprint.com Norge AS

Juridiske representanter: Ali Bazooband

Adresse: Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

Kontaktopplysninger til datavernansvarlig: [email protected]


Generelle databehandlingsopplysninger

Berørte opplysninger:

Personopplysninger innhentes kun når du selv meddeler oss disse. Utover dette innhentes ingen personopplysninger. En behandling av dine personopplysninger utover omfanget av lovbestemte tillatelser skjer kun på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke.

Behandlingsformål: Gjennomføring av avtaler.

Kategorier av mottakere: Offentlige organer hvis det foreligger viktige rettslige forskrifter.

Eksterne tjenesteleverandører eller andre oppdragstakere.

Ytterligere eksterne organer i den grad den berørte har gitt sitt samtykke eller hvis en overføring er tillatt på grunn av overveiende interesse.

Overføring til tredjeland: Innenfor rammen av avtalegjennomføringen kan også oppdragsbehandlere utenfor Den europeiske union brukes.

Varighet datalagring: Varigheten på datalagringen retter seg etter de lovbestemte retensjonspliktene og er som regel 10 år.


Spesifikke angivelser om nettisdene

Bruk av et nyhetsbrev

Innenfor rammen av registreringen for vårt nyhetsbrev meddeler du oss din e-postadresse og eventuelt ytterligere opplysninger. Disse angivelsene bruker vi utelukkende til å sende deg nyhetsbrevet. De opplysningene som du har lagt inn ved registreringen for nyhetsbrevet, forblir lagret hos oss inntil du avregistrerer deg for tilsending av vårt nyhetsbrev igjen. En avregistrering er mulig til enhver tid via den foresette linjen i nyhetsbrevet eller en tilsvarende melding til oss. Med avregistreringen protesterer du mot bruk av din e-postadresse.

Din e-postadresse, som vi har fått i sammenheng med kjøp av en vare eller tjeneste, bruker vi utover dette utelukkende til direktereklame i form av vårt nyhetsbrev for egne lignende varer eller tjenester, som de du har bestilt, så fremt du ikke protesterer mot denne bruken. Du kan til enhver tid protestere mot bruken av din e-postadresse, uten at det oppstår noen andre kostnader enn overleveringskostnadene etter basistariffer. Din protest (og dermed avbestilling av vårt nyhetsbrev) kan utøves med en tilsvarende melding til vår e-postadresse (se impressum).


Bruk av Google Analytics

Disse nettsidene bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkale "cookies" (informasjonskapsler), tekstfiler som lagres på din datamaskin og gjør det mulig med en analyse av din bruk av nettsidene. Informasjonen som avdekkes gjennom informasjonskapsler om din bruk av disse nettsidene, blir som regel overført til en server som tilhører Google i USA, og lagres der. I tilfelle en aktivering av IP-anonymisering på disse nettsidene, blir din IP-adresse forkortet først av Google innenfor medlemsstatene i EU eller i avtalestatene innen EØS. Det er kun i unntakstilfeller at den fullstendige IP-adressen overføres til en server som tilhører Google i USA og forkortes der. På oppdrag fra operatøren av disse nettsidene vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, for å sammenstille rapporter over nettsideaktivitetene og for å kunne tilby ytterligere tjenester som er forbundet med nettsidebruken og internettbruken til nettsideoperatøren. IP-adressen som formidles fra din nettleser innenfor rammen av Google Analytics blir ikke sammenført med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler gjennom en tilsvarende innstilling av nettleserens programvare, men vil gjør oppmerksom på at du i så fall ikke kan gjøre full nytte av alle funksjoner på disse nettsidene. Utover dette kan du forhindre registreringen av data produsert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettsidene (inkl. din IP-adresse) til Google, samt bearbeidingen av disse dataene av Google ved at du laster ned og installerer tilgjengelig Link nettleser-plugin. På grunn av diskusjonen om bruken av analyseverktøy med fullstendig IP-adresser ønsker vi å henvise til at Google Analytics med disse nettsidene bruker forlengelsen "_anonymizelp()", slik at IP-adresser kun forkortet behandles videre for å utelukke en direkte personrelasjon. Spesielt for nettlesere på mobile enheter klikker du på denne Link for å fremtidig forhindre anonymisert registrering av Google Analytics på disse nettsidene for din nettleser ved bruk av en såkalt "Opt-Out-Cookies".


Google AdWords Conversion Tracking

Disse nettsidene bruker Google AdWords Conversion Tracking, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking bruker også "cookies" (informasjonskapsler), som lagres på din datamaskin og gjør det mulig med en analyse av din bruk av nettsidene. Informasjonen som avdekkes gjennom informasjonskapsler om din bruk av disse nettsidene, blir overført til en server som tilhører Google i USA, og lagres der. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, for å sammenstille rapporter over nettsideaktivitetene for nettsideoperatørene og for å kunne tilby ytterligere tjenester som er forbundet med nettsidebruken. Google vil også overføre denne informasjonen til tredjeparter, så fremt dette er juridisk påkrevet eller i den grad tredjeparter behandler disse dataene i oppdrag fra Google. Google vil ikke i noe tilfelle bringe dataene i forbindelse med andre data fra Google. Du kan generelt forhindre bruken av informasjonskapsler ved å forby lagring av informasjonskapsler i nettleseren.


Facebook Like Button

Disse nettsidene bruker Social Plugins fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (heretter "Facebook"). Hvis du henter frem sider som inneholder en slik plugin, blir data om din besøkeratferd automatisk data sendt til serveren for Facebook. Nettsideoperatøren har ingen påvirkning på typen og omfanget av data som innhentes og sendes til Facebook. Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne besøket til din Facebook-konto. Mer informasjon om personvern på Facebook finner du på http://www.facebook.com/policy.php.


Google +1 Button

Disse nettsidene bruker Social Plugins fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter "Google"). Hvis du henter frem sider som inneholder en slik plugin, kan data om din besøkeratferd automatisk sendes til serveren til Google. Nettsideoperatøren har ingen påvirkning på typen og omfanget av data som innhentes og sendes til Google. Hvis du er logget inn på Google, kan Google tilordne besøket til din Google-konto. Mer informasjon om personvern for Google +1 Button finner du på http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Twitter Button

Disse nettsidene bruker Social Plugins for Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (heretter "Twitter"). Hvis du henter frem sider som inneholder en slik plugin, kan data om din besøkeratferd automatisk sendes til serveren til Twitter. Nettsideoperatøren har ingen påvirkning på typen og omfanget av data som innhentes og sendes til Twitter. Hvis du er logget inn på Twitter, kan Twitter tilordne besøket til din Twitter-konto. Mer informasjon om personvern på Twitter finner du på https://twitter.com/privacy.


Bruk av egne "informasjonskapsler"

Disse nettsidene bruker egne informasjonskapsler ("cookies") til å øke brukervennligheten (informasjonskapsler er datasett som sendes fra nettserveren til nettleseren til brukeren og lagres der for senere bruk. Du kan generelt forhindre bruken av informasjonskapsler ved å forby lagring av informasjonskapsler i nettleseren. Dette kan føre til begrensninger av funksjonaliteten.


Opplysninger om flere databehandlingsprosesser

Spesifikke angivelser om søknadsprosesser

Berørte opplysninger: Søknadsangivelser

Behandlingsformål: Gjennomføring av søknadsprosess

Kategorier av mottakere: Offentlige organer hvis det foreligger viktige rettslige forskrifter.

Eksterne tjenesteleverandører eller andre oppdragstakere, bl.a. til databehandling og hosting.

Ytterligere eksterne organer i den grad den berørte har gitt sitt samtykke eller hvis en overføring er tillatt på grunn av overveiende interesse, bl.a. kunder og interessenter innenfor rammen av oppdragservervelse.

Overføring til tredjeland: Innenfor rammen av avtalegjennomføringen kan også oppdragsbehandlere utenfor Den europeiske union brukes.

Varighet datalagring: Søknadsdata blir etter meddelse av avgjørelsen som regel slettet innen tre måneder, så fremt det ikke foreligger et samtykke til en lengre datalagring innenfor rammen av opptaket i søkersamlingen.


Spesifikke angivelser for behandling av kundedata/interessentdata

Berørte opplysninger: Data som meddeles for avtalegjennomføring, ev. data som går utover dette til behandling på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke.

Behandlingsformål: Avtalegjennomføring, bl.a. tilbud, oppdrag, kjøp og regningsstilling, kvalitetssikring

Kategorier av mottakere: Offentlige organer hvis det foreligger viktige rettslige forskrifter.

Eksterne tjenesteleverandører eller andre oppdragstakere, bl.a. til databehandling og hosting, til forsendelse, transport og logistikk, tjenesteleverandører til trykk og forsendelse av informasjon.

Ytterligere eksterne organer i den grad den berørte har gitt sitt samtykke eller hvis en overføring er tillatt på grunn av overveiende interesse, bl.a. til kredittopplysning ved kjøp på faktura, til elektronisk forsendelse av informasjon, til kvalitetssikringsformål.

Overføring til tredjeland: Innenfor rammen av avtalegjennomføringen kan også oppdragsbehandlere utenfor Den europeiske union brukes.

Varighet datalagring: Varigheten på datalagringen retter seg etter de lovbestemte retensjonspliktene og er som regel 10 år.


Spesifikke angivelser for behandling av medarbeiderdata

Berørte opplysninger: Data som meddeles for avtalegjennomføring, ev. data som går utover dette til behandling på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke.

Behandlingsformål: Avtalegjennomføring innenfor rammen av ansettelsesforholdet

Kategorier av mottakere: Offentlige organer hvis det foreligger viktige rettslige forskrifter, bl.a. finansmyndigheter, sosialforsikringsgivere, yrkesforbund

Eksterne tjenesteleverandører eller andre oppdragstakere, bl.a. til databehandling og hosting, til betalingsavregning, til reisekostnadsavregning, til forsikringsytelser, til kjøretøysbruk.

Ytterligere eksterne organer i den grad den berørte har gitt sitt samtykke eller hvis en overføring er tillatt på grunn av overveiende interesse, bl.a. til oppdragservervelse, til forsikringsytelser.

Overføring til tredjeland: Innenfor rammen av avtalegjennomføringen kan også oppdragsbehandlere utenfor Den europeiske union brukes.

Varighet datalagring: Varigheten på datalagringen retter seg etter de lovbestemte retensjonspliktene og er som regel 10 år.


Spesifikke angivelser for behandling av leverandørdata

Berørte opplysninger: Data som meddeles for avtalegjennomføring, ev. data som går utover dette til behandling på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke.

Behandlingsformål: Avtalegjennomføring, bl.a. forespørsler, innkjøp, kvalitetssikring

Kategorier av mottakere: Offentlige organer hvis det foreligger viktige rettslige forskrifter, bl.a. finansmyndigheter, tollverk

Eksterne tjenesteleverandører eller andre oppdragstakere, bl.a. til databehandling og hosting, regnskapsføring, betalingsavvikling.

Ytterligere eksterne organer i den grad den berørte har gitt sitt samtykke eller hvis en overføring er tillatt på grunn av overveiende interesse.

Overføring til tredjeland: Innenfor rammen av avtalegjennomføringen kan også oppdragsbehandlere utenfor Den europeiske union brukes, bl.a. e-postleverandør [.

Varighet datalagring: Varigheten på datalagringen retter seg etter de lovbestemte retensjonspliktene og er som regel 10 år.


Mer informasjon og kontakter

I tillegg til dette kan du når som helst gjøre dine krav på informasjon, korrigering eller sletting eller begrensning av behandlingen eller bruk av din innsigelsesrett mot behandling, samt retten til dataoverføring gjeldende. Her finner du muligheten til å kontakte oss via e-post eller brev. Videre har du rett til å henvende deg til personverns-tilsynsmyndighetene ved klager.