OPĆI UVJETI UNITEDPRINT.COM UK LTD.

OPĆI UVJETI UNITEDPRINT.COM UK LTD.

00
Prijaviti se

OPĆI UVJETI UNITEDPRINT.COM UK LTD.


A. OPĆI UVJETI


Članak 1. - Općenito


(1) unitedprint.com UK Ltd., 16 Great Queen Street, London WC2B 5AH inkorporirano i registrirano u Engleskoj i Walesu pod matičnim brojem tvrtke 5831720, (u daljnjem tekstu „unitedprint“) specijaliziralo se za proizvodnju tiskanog materijala (poput letaka, razglednica, plakata itd.). Unitedprint svojim kupcima nudi i određene neprilagođene proizvode na svojoj web stranici (kako je definirano u nastavku).

(2) Ovi se opći uvjeti primjenjuju na sve ugovore o proizvodnji tiskanog materijala sklopljene putem web stranica unitedprint-a i na sve ostale ugovore koji se odnose na isporuku neprilagođenih proizvoda iz unitedprint-a sklopljene putem websajta.

(3) Ovi se opći uvjeti primjenjuju na transakcije obavljene s samostalnim trgovcima, partnerstvima ili poslovnim subjektima i javnim licima, bilo da se planira ili će se dogoditi u budućnosti. Bilo koji uvjeti (narudžbe ili kupnje) Kupca ili bilo koje treće strane u ime Kupca (bilo da su ugrađeni u bilo koju narudžbenicu ili potvrdu ili na neki drugi način) neće se primjenjivati, čak iako ih Unitedprint nije posebno odbio. Čak i ako se unitedprint odnosi na dokument koji sadrži odredbe i uvjete Kupca ili treće strane ili se odnosi na njih, to neće predstavljati pristanak na uvrštavanje tih uvjeta u bilo koji ugovor s unitedprintom.

(4) Molimo pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe prije naručivanja. Naručivanjem bilo kojeg proizvoda unitedprint-a pristajete na obvezu ovih uvjeta i odredbi.AKO STE POTROŠAČ, MOLIMO VAS OBRATITI POZORNU PAŽNJU NA ČLANAK 7. ČLANAK 22. I ODJELJAK B: "Podaci o kupcu"


Članak 2. - Definicije


Za potrebe ovih općih uvjeta, sljedeći izrazi imaju značenja navedena u nastavku.

1. "Nalog": Korisnikov online nalog kojem kupac dobiva pristup nakon unosa adrese e-pošte i lozinke;

2. "Poslovna mušterija": Svaka osoba koja djeluje u svrhe povezane s trgovinom, poslom, zanatom ili profesijom te osobe, bilo da djeluje osobno ili preko druge osobe koja djeluje u ime trgovca;

3. "Potrošač": Svaka osoba koja djeluje u svrhe koje su u potpunosti ili uglavnom izvan trgovine, poslovnog zanata ili profesije te osobe;

4. "Kupac(i)": bilo poslovni kupac ili potrošač koji koriste uslugu unitedprint putem Infowerk.hr;

5. "Prilagođeni proizvodi": proizvodi koji su personalizirani u skladu s kupčevom specifikacijom.

6. "Gostinska prijava": Registracija i odobrenje za privremenu upotrebu Infowerk.hr ograničeno na trajanje jedne narudžbenice;

7. "Narudžba": Narudžba za proizvode koju je napravio Kupac čineći ugovor između kupca i Unitedprinta;

8. "Potvrda narudžbe": e-pošta poslana od strane Unitedprinta kupcu, kojom se potvrđuje da Unitedprint prihvaća odgovarajuću narudžbu u skladu s člankom 6. stavkom 5.

9. "Papir za izradu probe": digitalni tisak podataka spremnih za tiskanje pretvorenih za nakladu, stvoren prema standardima kvalitete prema DIN ISO 12647;

10. "Lozinka": Kombinacija brojki i / ili slova koja omogućavaju kupcu da se prijavi za usluge na Infowerk.hr nakon dovršetka registracije, u kombinaciji s adresom e-pošte;

11. "Tisak podataka": Podaci ili informacije koje je kupac dostavio u vezi s oblikom prilagodbe ili personalizacije tiskarskih proizvoda.

12. "Proizvodi": tiskani proizvodi ili bilo koja druga roba koja se prodaje ili stavlja na raspolaganje od strane Unitedprinta;

13. "Registracija": početna registracija i odobrenje za upotrebu Infowerk.hr;

14. "Usluga": Usluga Unitedprinta svih vrsta, uključujući opskrbu i snabdjevanje proizvodima;

15. "Snimka zaslona": Pregled digitalnog ispisa podataka spremnih za tiskanje pretvorenih za nakladu, dajući simulaciju bliskog rezultata sljedstvenog finalnog tiska;

16. "Uobičajeno radno vrijeme". Od ponedjeljka do petka od 8 sati do 18 časova;

17. "Web stranica": Sve internetske stranice na kojima Unitedprint nudi svoje usluge, posebno internetske stranice dostupne putem Infowerk.hr.

18. "Radni dani": od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike u Velikoj Britaniji;


Članak 3. - Registracija i gostinska prijava


(1) Primanje usluga od Unitedprinta uvjetovano je trajnom registracijom ili gostinskom prijavom na Infowerk.hr. Registracija uključuje unos potrebnih podataka u internetski obrazac predviđen u tu svrhu. Registracija se završava klikom na gumb "Zaključi registraciju". Kupac stvara stalni nalog zaključenjem takve registracije.

Uz gostinsku prijavu, Kupac može primati usluge od Unitedprint-a bez trajne registracije. Za gostinsku prijavu, Kupac unosi adresu e-pošte koja vrijedi za cijelo vrijeme narudžbe. Sljedeće gostinske prijave zahtijevat će ponovni unos podataka o kupcu.

(2) Unitedprint ima pravo odbiti registraciju ili gostinsku prijavu prema vlastitom nahođenju iz bilo kojeg razloga.


Članak 4. - Komunikacija s kupcem


Komunikacija s kupcem odvija se uglavnom putem e-pošte. Stoga kupac mora osigurati primanje e-pošte. Kupci moraju navesti valjanu adresu e-pošte prilikom bilo koje narudžbe ili prije i moraju odmah obavijestiti Unitedprint o bilo kojoj promjeni svoje adrese e-pošte. Unitedprint nije odgovoran za to, što kupci nisu primili obavijest od Unitedprinta zbog bilo kakve promjene postavki na njihovom softveru za e-poštu ili na njihovom poštanskom sandučiću koji blokira primanje e-pošte ili rezultira time da im e-pošta ne skreće pažnju. Npr, jer su poslani u folder sa neželjenom poštom.


Članak 5. - Kreditne provjere


Unitedprint ima pravo prikupljati i prosljeđivati podatke (uključujući bilo koje osobne podatke) kreditnim referentnim agencijama u svrhu provjere kreditne sposobnosti kupaca i prijavljivanja neplaćanja iznosa koji dospijevaju prema Ugovoru u skladu s uvjetima ugovora. Kreditne referentne agencije mogu također voditi evidenciju pretraživanja provedenih protiv mušterije. Pristajanjem na ove uvjete pristajete na takve provjere kreditne sposobnosti.


Članak 6. - Zaključivanje ugovora


(1) Da bi izvršio narudžbu, kupac prvo odabere određeni proizvod, popuni mrežne obrasce koji se tada pojave i dodaje potrebne proizvode u svoju košaricu. Nakon odabira svih proizvoda, kupac odabire "Provjera" za započinjanje postupka narudžbe, provjerava pregledom poslednju stranicu kako bi se uvjerio da su navedeni podaci točni, a zatim dovršava postupak narudžbenice aktiviranjem gumba "Dovrši narudžbenicu".

(2) Aktiviranjem gumba „Dovrši narudžbenicu“, kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio opće uvjete prije kupnje.

(3) AKO JE KUPAC POSLOVNI KUPAC: U ispunjavanju narudžbenice, poslovni kupac daje obvezujuću ponudu Unitedprintu, koju ne može povući, za kupnju usluga navedenih u narudžbi. Poslovnog kupca ponuda veže do kraja trećeg radnog dana nakon datuma ponude.

(4) AKO JE KUPAC POTROŠAČ : Potrošač ima pravo otkazati narudžbenicu, ukoliko se predomisli. Daljnje informacije o potrošačevim pravima otkaza izložene su u članku 7.

(5) Ako je narudžbenica primljena od strane Unitedprinta, kupac će dobiti e-poštu s potvrdom primitka narudžbenice Unitedprinta i pružiti kupcu podatke o narudžbenici i proizvodu. E-mail s potvrdom sadržavat će i informacije o pravu kupca na otkaz. Ova e-pošta s potvrdom ne znači prihvaćanje narudžbe kupca. Ugovor se zaključuje samo kada Unitedprint izričito prihvati ponudu kupca slanjem potvrde narudžbe kupcu e-poštom.

(6) Kupac može odustati od narudžbenice u bilo kojem trenutku prije nego što pritisne gumb "Dovrši narudžbenicu", zatvaranjem prozora preglednika. Stranica s pregledom koja se pojavljuje prije dovršenja narudžbe omogućuje kupcu provjeru danih podataka, a za bilo kakve pogreške pri unosu i ispravljanje svih pogrešaka pri unosu nakon aktiviranja gumba "Promijeni narudžbenicu". Narudžba se sigurno pohranjuje od strane Unitedprinta i šalje kupcu u potvrdi narudžbe. Kupac može podnijeti pisani zahtjev za dostavu kopije dokumenata izgubljene narudžbe, pod uvjetom da nadoknadi razumne troškove Unitedprinta.


Članak 7. - Prava na otkazivanje - Obavijest o pravu potrošača na otkazivanje


Imajte na umu da se članak 7. odnosi samo na kupce Unitedprint-a, koji su potrošači u vezi s kupnjom neprilagođenih proizvoda od Unitedprint-a. Ako ste naručili bilo koji prilagođeni proizvod, pravo otkazivanja ne odnosi se na vas. Dodatne informacije potražite u članku 22.


(1) Pravo na otkaz


Vaše zakonsko pravo da otkažete narudžbu započinje od datuma potvrde narudžbe (datum kada Vam šaljemo e-poruku da potvrdimo da prihvaćamo Vašu narudžbu, odnosno datum kada je formiran Ugovor između nas), a datum završetka na kraju 14 kalendarskih dana nakon dana kada primite proizvode. Ako ste naručili više proizvoda ili ako se proizvodi isporučuju u ratama, datum završetka je 14 dana nakon dana kada primite zadnju isporuku proizvoda ili zadnji naručeni zasebni proizvod. Ovo 14-dnevno razdoblje poznato je kao vaše razdoblje "mirovanja". Na primjer, ako vam dostavimo potvrdu narudžbe 1. srpnja, a narudžbu primite 10. srpnja, možete otkazati Ugovor između nas u bilo kojem trenutku između 1. srpnja i kraja dana 24. srpnja.


Možete upotrijebiti otkazni obrazac koji se nalazi na kraju ovih uvjeta i odredbi, da biste predali zahtjev za otkazivanje narudžbe ("Zahtjev za otkazivanje").

Zahtjev za otkazivanje može nam se poslati u pisanom obliku (npr. pismom, faksom ili e-poštom) ili vraćanjem predmeta (ako vam je predmet već dostavljen). Ne morate nam navesti nijedan razlog otkazivanja. Ako nam šaljete e-poštu ili nam pišete, navedite detalje svoje narudžbe kako bi nam pomogli pri identificiranju. Ako nam svoju obavijest o otkazivanju pošaljete mailom ili poštom, otkazivanje stupa na snagu od datuma kada nam pošaljete mail ili nam pošaljete pismo. Primjerice, na vrijeme ćete nas obavijestiti sve dok svoje pismo dobijete u zadnjoj obavijesti posljednjeg dana razdoblja otkazivanja ili nam tog dana pošalju e-poštom prije ponoći.


Zahtjev za otkazivanje možete uputiti na:


Adresa:


unitedprint.com UK Ltd.

Ulica: 16 Great Queen

London WC2B 5AH


Servisni centar: 018880474

Fax: 018880474

e-mail: [email protected](2) Posljedice otkaza


Mi ćemo:

a) Izvršiti povrat Vam pune cijene koju ste platili za proizvode ili, ako je otkazan samo dio narudžbe, povrat novca samo za one pogođene proizvode. Zakonom nam je dopušteno smanjiti povrat novca kako bi odrazili svaku redukciju vrijednosti proizvoda, ako je to uzrokovano vašim postupanjem na način koji u trgovini ne bi bio dopušten.

b) Nadoknaditi sve troškove isporuke koje ste platili, iako će, prema zakonu, maksimalni povrat biti troškovi isporuke najjeftinijim načinom isporuke koji nudimo (pod uvjetom da je ovo uobičajena i općenito prihvatljiva metoda).

c) Izvršiti povrat novca 14 dana nakon dana kada primimo proizvode natrag od vas ili, ako je ranije, dana kada nam dostavite dokaze da ste nam proizvode vratili. Povrat ćemo izvršiti na kreditnoj ili debitnoj kartici kojom ste platili.

Ukoliko je proizvod neispravan ili nije onakav kako je opisan, snosit ćete troškove vraćanja proizvoda nama.U slučaju da nam pošaljete zahtjev za otkazivanje, sadržaj narudžbe vratit ćete nam u cijelosti. Ako je samo dio Narudžbe podložan zahtjevu za otkazivanje, morate nam vratiti odgovarajući dio.

Morate se razumno brinuti o proizvodima dok su u vašem posjedu.

Savjeti o vašem zakonskom pravu dostupni su u vašem lokalnom uredu za savjete građana ili uredu za trgovinske standarde.


Članak 8. - Usluge Unitedprinta


(1) Opis Usluga koje se duguju od strane Unitedprinta prema kupcu naveden je u Potvrdi narudžbe i svih dogovorenih izmjena i dopuna ugovora. Podložno bilo kojoj suprotnoj odredbi u određenom slučaju:

a) Svi predmeti naručeni za ofsetni tisak izrađuju se prema normi za ofsetni tisak s procesnim bojama koju je razvio Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA), zajedno s Bundesverband für Druck und Medien (bvdm), utvrđenom u DIN ISO 12647.

b) Primijenit će se sljedeće tolerancije: 1 mm za otpad, 1 mm za presavijanje i 1 mm za vezanje.

c) Mogu se pojaviti manje varijacije boja između uzorka i narudžbe i između samih narudžbid) S vremena na vrijeme Unitedprint mijenja vlastite dobavljače. Manje varijacije proizvoda neće se smatrati nedostacima.

(2) Narudžbenica se može promijeniti samo sklapanjem sporazuma o izmjenama i dopunama ili dopunskog ugovora u pisanom obliku. Unitedprint nije dužan prihvatiti bilo kakve promjene koje zahtijeva Kupac.

(3) Unitedprint nije ugovorno obvezan poslati print podataka potrebnih za dovršenje narudžbe. To je dužnost suradnje mušterije, u nedostatku suprotnog sporazuma u određenom slučaju.


Članak 9. - Ispis podataka

(1) Unitedprint izvršit će sve naloge za ispis isključivo na temelju podataka o ispisu. Podaci za ispis moraju se dostaviti u formatima i u skladu sa specifikacijama utvrđenim u postupku narudžbe, posebno u polju "Podaci za ispis". Ako se koriste različiti formati podataka ili specifikacije, ne postoji jamstvo ispisa bez pogrešaka. Kupac će osigurati da čuva kopije podataka za ispis, jer Unitedprint briše podatke za ispis nakon završetka tiska.

(2) Kupac se obvezuje da neće slati Unitedprint-u bilo koji sadržaj koji je pornografski, desničarski ili ljevičarski, ekstremistički, rasistički, diskriminirajući ili sadržaj koji bi mogao korumpirati mlade, veliča nasilje, klevetu, krši prava trećih strana ili na drugi način predstavlja kršenje zakona Ujedinjenog Kraljevstva. Ako kupac prekrši ovu obvezu, Unitedprint ima pravo raskinuti Ugovor bez najave. Navedeno se primjenjuje ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava i pravne lijekove Unitedprinta.

(3) Kupac će pažljivo provjeriti podatke za ispis prije nego što ih pošalje Unitedprint-u, kako bi se uvjerio da su prikladni za izvršenje naloga za ispis i da zadovoljavaju gore navedene zahtjeve.


Članak 10. - Provjera ispisnih podataka Unitedprinta


(1) Unitedprint je dužan provjeriti podatke za ispis samo u mjeri koja je naznačena u informacijama koje pruža Unitedprint u postupku narudžbe ("provjera podataka") i samo u toj mjeri, Unitedprint će obavijestiti kupca o svim nedostacima koje otkrije u podacima za ispis.Osim ako kupac odmah nakon takve obavijesti (a) pruži izmijenjene i ispravne podatke za ispis ili (b) uputi Unitedprint da nastavi s ispisom s oštećenim podacima o ispisu, Unitedprint može (ali nije obvezan) izvršiti tako male izmjene kako bi ispravio nedostatak koji smatra potrebnim, a zatim nastaviti s ispisom.

(2) Unitedprint ne poduzima nikakve druge provjere podataka za ispis. Kupac prihvaća da snosi rizik od bilo kakvih kvarova na tiskanom materijalu zbog pogrešaka u podacima o tiskanju i Unitedprint neće snositi odgovornost u vezi s istim.

(3) Unitedprint može, ali neće biti obvezan, provjeriti sadržaj ispisa kako bi otkrio bilo kakvo kršenje zabrane, utvrđene u članku 9. stavke 2.


Članak 11. - Konverzija, način rada u boji kada koristite vlastite podatke za ispis, način rada u boji pri korištenju podataka za slobodni dizajn ispisa


(1) Unitedprint nije dužan pretvoriti podatke za ispis iz bilo kojeg drugog formata osim dogovorenih formata. Ako se stranke u bilo kojem pojedinačnom slučaju ipak slože s takvom konverzijom, konverzija će se izvršiti na vlastit rizik kupca. Kupac prihvaća da konverzije dovode do općeg rizika da se podaci izgube kao rezultat postupka konverzije ili da se prikažu drugačije od izvornog formata.

(2) Unitedprint može pretvoriti podatke za tiskanje koji nisu poslani u CMYK modalitetu, ali takva će konverzija biti na rizik kupca. Konverzija RGB podataka ili ICC profila boja prirodno će rezultirati odstupanjima u boji od originala i opet, odgovornost za ta odstupanja snosi isključivo kupac.

(3) Kada se koriste podaci za tisak stvoreni internetskim programom freedesign®, podaci o tiskanju obrađuju se na vlastiti rizik kupca ako se obrađuju u RGB moalitetu boja koji se razlikuje od navedenog u postupku narudžbe. Osobito kada se obrađuju CMYK podaci ili ICC profili boja, mogu postojati inherentne varijacije boja u odnosu na original.


Članak 12. Dokazi


(1) Kupac može odabrati papirnate dokaze i zaslonske dokaze (dokaze) koji će se stvoriti za dodatnu naknadu. Printana slika papirnog dokaza pripremljena u digitalnom tisku, sadrži manje varijacije od tiskanog materijala koji će se proizvesti u ofsetnom tisku, zbog različite tehnologije tiska.To se još više odnosi na provjere zaslona zbog samog prikaza. Unitedprint unatoč tome nastoji stvoriti dokaze što bliže izvorniku.

(2) Kako bi izbjegao odgodu isporuke, kupac mora potvrditi odobrenje za tisak čim je dokaz dostavljen, osim ukoliko postoje pogreške. Dajući odobrenje, kupac potvrđuje podatke za tisak u obliku navedenom u dokazima, uz pridržavanje dogovorenih standarda kvalitete, tolerancije i varijacije boja.

(3) Ako kupac odbije dokaze, mora prerađene podatke za tisak poslati Unitedprintu (suradnja s kupcem). U tom slučaju, raspored proizvodnje započinje od primitka prerađenih podataka.


Članak 13. - Samo za proizvode koji nisu prilagođeni: Opis proizvoda


(1) Svaki neprilagođeni proizvod koji nudi Unitedprint ima detaljan opis svoje prirode i svojstava, zajedno s uputama za upotrebu i sigurnosnim uputama (gdje je primjenjivo) koje se mogu naći na web mjestu.

Relevantni opisi proizvoda bit će inkorporirani u Ugovor između Unitedprint-a i kupca kada se narudžba zaključi.(2) Imajte na umu da tinte i lakovi imaju ograničen vijek čuvanja. Tinte i lakovi koje nudi Unitedprint dizajnirani su kako bi bili prikladni za većinu rutinskih tiskarskih radova. Međutim, ako ih kupac želi koristiti na neobičnim podlogama za tisak ili za neuobičajene primjene, vrlo je poželjno provesti preliminarna ispitivanja kako bi provjerili jesu li prikladni i primjereni za namjeravanu svrhu.

(3) Opisi proizvoda također sadrže informacije o dogovorenim tolerancijama uobičajenim u industriji. To se posebno odnosi na papir, na količinu, težinu, dimenzije, ukrasa, tolerancije boje, uvjete mjerenja i mjere.


Članak 14. - Cijene


(1) Cijene Usluga koje pruža Unitedprint bit će navedene na Infowerk.hr, osim u slučajevima očite pogreške, i bit će potvrđene u Potvrdi narudžbe, zajedno sa svim dogovorenim izmjenama i dopunama Narudžbe.

(2) Unitedprint zadržava pravo mijenjati cijenu s vremena na vrijeme, ali to neće utjecati na narudžbe za koje je Unitedprint izdao potvrdu narudžbe.(3) Ako nije drugačije ugovoreno, navedene cijene uključuju pakiranje i porez na dodanu vrijednost po primjenjivoj stopi, ali ne uključuju troškove isporuke (bilo u Velikoj Britaniji ili izvan nje) kao ni poreze, fiskalne troškove i carine u slučaju isporuka izvan Velike Britanije. Dodatni troškovi za dostavu vrijede za Škotsko Gorje i otoke, otok Scilly, otok Men i Kanalske otoke.

(4) Naknada za dostavu bit će vam dostavljena prije nego što aktivirate gumb "Dovrši narudžbu". Sve ove naknade izračunavat će se na web stranici Infowerk.hr u trenutku kada kupac izvrši narudžbenicu.

(5) Sve troškove koji nastanu kao posljedica naknadnih promjena podataka za ispis koje prouzroči kupac, kupac će dodatno platiti.


Članak 15. - Fakturiranje i plaćanje


(1) Ako za kupca nije pismeno dogovoreno plaćanje po računu, Unitedprint plaćanje mora izvršiti u cijelosti najkasnije do sedam kalendarskih dana nakon primitka potvrde narudžbe. Ako se plaćanje ne izvrši u roku, Unitedprint zadržava pravo otkazati odgovarajuće narudžbe i tražiti likvidiranu štetu u skladu s člankom 22.

(2) Plaćanje se mora izvršiti pomoću [debitne kartice ili kreditne kartice ili putem bankovne doznake].(3) Unitedprint će račune prikazivati samo u elektroničkom obliku e-poštom i neće biti dužan dostaviti račun u papirnatom obliku.(4) Računi se plaćaju neto odmah po primitku računa.(5) Unitedprint ima pravo na raspodjelu plaćanja prvo na starije dugove kupca, unatoč bilo kojim drugim odredbama kupca, i obavijestit će kupca o prirodi izvršenog poravnanja. Ako su troškovi i kamate već nastali, Unitedprint će imati pravo primijeniti plaćanje prvo na troškove, zatim na kamate i na kraju na primarni dug.

(6) Isplata neće biti učinkovita dok odobrena sredstva ne budu dostupna za Unitedprint.(7) U slučaju vraćenih izravnih terećenja ili povrata sredstava, kupac će nadoknadit sve bankovne troškove nastale od strane Unitedprinta, osim ako se to ne može pripisati radnji ili propustu kupca.


Članak 16. - Raspored proizvodnje i zadana isporuka


(1) Sve informacije dane u vezi s rokovima ili vremenskim ograničenjima za Unitedprint, pružanje usluge samo je indikativan. To ne znači obvezujuće ili zajamčene datume isporuke, osim ako je s kupcem u pisanom obliku dogovorena suprotna odredba. Ako Unitedprint tijekom obrade narudžbe otkrije da se narudžba ne može dostaviti u naznačeno vrijeme, kupac će o tome biti posebno obaviješten e-poštom. Raspored proizvodnje računa se u radnim danima. [AKO STE POTROŠAČ, DOSTAVIT ĆEMO VAM PROIZVODE ZA [30 DANA].

(2) Ako je dostava proizvoda ugovorena prema rokovima isporuke narudžbe, datumi isporuke odnose se na datum primopredaje otpremniku, prijevozniku ili trećem licu kome je naloženo da osigura prijevoz.

(3) Unitedprint neće biti odgovoran prema ovom Ugovoru ukoliko dođe do kašnjenja uslejd više sile i događaja koji materijalno otežavaju ili narušavaju performanse Unitedprinta, osim ako su samo privremeni, uključujući posebno sve vrste kvarova, poteškoće u nabavi materijala ili energije , kašnjenja u prijevozu, štrajkova, zakonska blokada, službene smjernice ili propust dobavljača da isporuče, opskrbe pravilno ili opskrbe na vrijeme („Viša sila (događaji)“), za koje unitedprint nije odgovoran. Ukoliko je Viša sila privremenog trajanja, Unitedprint ima pravo odgoditi pružanje Usluge za vrijeme trajanja Više sile, plus razumno vrijeme ponovnog pokretanja. U slučaju više sile koja nije privremena, Unitedprint ima pravo povući se iz Ugovora u cijelosti ili djelomično u pogledu dijela koji još nije izveden. Ako događaj više sile traje duže od dva mjeseca, kupac će imati pravo odustati od ugovora u pogledu dijela koji još nije dovršen, uz razumni milostni rok.

(4) Da bi Unitedprint zadovoljio svoj raspored proizvodnje, kupac mora osigurati pravovremeno, cjelovito i uredno izvršavanje svojih obveza, uključujući slanje ispravnih podataka za tiskanje, pružanje odobrenja za tisak i plaćanje unaprijed u cijelosti, osim ako je iznimno ugovoreno plaćanje na računu. Ako se podaci za tiskanje i/ili odobrenje za tisak dobiju nakon 11:00 sati (po britanskom vremenu), raspored proizvodnje započet će tek sljedeći radni dan.


Članak 17. - Dostava i prenošenje rizika


(1) Ako je kupac poslovni kupac, primjenjuju se sljedeće odredbe:

a) Dostava će biti izvršena, a rizik u proizvodima prenijet će se na kupca prilikom predaje proizvoda izvršitelju prijevoza (i s tim u vezi to će se uzeti kao početak postupka utovara). Ovo se primjenjuje bez obzira na to tko snosi troškove dostave, pa čak i ako proizvode prevoze zaposlenici Unitedprinta. Ako se isporuka odgodi iz razloga za koje je kupac odgovoran, rizik će preći na kupca od datuma kada je Unitedprint obavijestio kupca da su proizvodi koji se isporučuju spremni za otpremu.

b) Na pismeni zahtjev i o trošku Kupca, pošiljka će od strane Unitedprinta biti osigurana od eventualnih gubitaka.

c) Ako Kupac ne uspije preuzeti proizvode, Unitedprint nije dužan zasigurno čuvati proizvode za Kupca, osim ako je kašnjenje uzrokovano višom silom ili od strane Unitedprinta kršenjem svojih obveza i Unitedprint ima pravo poništiti isporuku nakon provjere je li otpremanje ispravno obavljeno, nakon obavještavanja kupca i nakon isteka razumnog roka za prikupljanje pošiljke, bez utjecaja na zahtjev Unitedprinta za plaćanje cijene za takve proizvode. Kupac preuzima rizik i troškove za privremeno skladištenje.

d) Troškove skladištenja nakon prelaska rizika snosi kupac. Kada se predmeti pohranjuju od strane Unitedprinta, troškovi skladištenja iznose 0,25% iznosa fakture proizvoda koji će se skladištiti tjedno ili parcijalno i toga, podložno je pravu Unitedprinta da tvrdi i potkrepi veće ili niže stvarno nastale troškove skladištenja.

(2) AKO JE KUPAC POTROŠAČ, RIZIK KOJI SE ODNOSI NA PROIZVODE PRELAZI ĆE KUPCU SAMO KADA SE ARTIKL DOSTAVI NA ADRESU KOJA JE NAVEDENA U POTVRDI NARUDŽBE.

(3) Ako je u pitanju poslovni kupac ili potrošač dogovoreno je da kupac preuzme proizvode iz Unitedprinta, a da će Unitedprint dostaviti proizvode na dogovorenoj adresi i obavijestiti kupca da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac će prikupiti Proizvode u roku od jednog tjedna od obavijesti. Ako kupac odgodi prikupljanje pošiljke, Unitedprint će imati pravo odrediti mu razumno mirovanje i poslati proizvode kupcu o njegovom trošku kad istekne. Prilikom postavljanja mirovanja, Unitedprint će obavijestiti kupca o pravnim posljedicama isteka roka. To neće utjecati na dodatna prava i pravne lijekove Unitedprinta, poput zahtjeva za naknadu troškova skladištenja.

(4) Unitedprint ima pravo izvršiti djelimične isporuke samo ako je djelimična isporuka korisna kupcu s obzirom na namjenu proizvoda. Ako je kupac potrošač, Unitedprint snosi sve dodatne troškove poštarine.


Članak 18. - Zadržavanje prava


(1) AKO JE KUPAC POTROŠAČ, UNITEDPRINT OSTVARUJE PRAVO NA DOSTAVLJENIM PROIZVODIMA DOK SE UGOVORNA CIJENA SRODNIH PROIZVODA NE PLATI U POTPUNOSTI.

(2) Ako je mušterija poslovni kupac, primjenjuju se sljedeće odredbe na proizvode:

a) Unitedprint zadržava pravo i vlasništvo nad proizvodima sve dok cijena proizvoda nije u potpunosti plaćena, gotovinom ili odobrenim sredstvima.

b) Dok pravo i vlasništvo nad proizvodima ne prijeđu na kupca od Unitedprinta, poslovni kupac će:

i) Držati proizvode na povjereničkoj osnovi kao čuvar povjerene robe Unitedprinta;

ii) skladištiti proizvode (o trošku poslovnog kupca) odvojeno od svih ostalih proizvoda poslovnog kupca ili bilo koje treće strane na takav način da ostanu lako prepoznatljivi kao vlasništvo Unitedprinta;

iii) Ne uništavati, zaprljati ili pikriti bilo koju identifikacijsku oznaku ili pakiranje na ili u vezi s proizvodima;

iv) Čuvati proizvode na mjestima u Ujedinjenom Kraljevstvu objavljene u pisanom obliku za Unitedprint i dodijeliti neopozivu dozvolu Unitedprintu, njegovim zaposlenicima i agentima za ulazak u bilo koji prostor u kojem se nalaze proizvodi tijekom uobičajenog radnog vremena u svrhu osiguranja da se poslovni kupac pridržava odredbi ove točke 18 (2).

c) Poslovni kupac može koristiti ili preprodati proizvode prije nego što mu pravo i vlasništvo pređu, pod uvjetom da:

i) bilo koja prodaja bit će izvršena u redovnom tijeku poslovanja poslovnog kupca po punoj tržišnoj vrijednosti;

ii) svaka takva prodaja bit će prodaja imovine Unitedprinta u osobno ime poslovnog kupca i poslovni kupac će se ponašati kao glavni korisnik prilikom takve prodaje

d) Spremite kako je sadržano u odredbi (c), poslovni kupac neće prodavati, davati, založiti, posuđivati, unajmljivati, naplaćivati ili na bilo koji drugi način raspolagati proizvodima dok poslovni kupac ne ispuni uvjete iz klauzule (a).

e) Unitedprint može, dok je vlasnik proizvoda, (i ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava koja može imati prema ovim uvjetima ili na osnovu njih) zatražiti pravo na trenutni povrat proizvoda u bilo koje vrijeme i poslovni će kupac to odmah ispuniti i snositi troškove takvog povrata.

f) Ako poslovni kupac ne vrati proizvode tražene od strane Unitedprinta u skladu s odredbom (e), poslovni kupac će dati neopozivo dopuštenje unitedprintu, njegovim zaposlenicima i agentima za ulazak u bilo koji prostor u kojem se nalaze proizvodi tijekom uobičajenog radnog vremena u svrhu uklanjanja proizvoda (troškove obavljanja ovakve radnje snosi poslovni kupac) radi prodaje ili na neki drugi način s proizvodima.

g) Bez obzira na odredbe ove klauzule, Unitedprint može pdnjeti tužbu na osnovu cijene proizvoda.

h) Poslovni kupac će pismenim putem obavijestiti Unitedprint ako bilo tko prijeti da će pokrenuti bilo koji oblik postupka zbog stečaja protiv poslovnog kupca ili želi imenovati stečajnog upravitelja, administratora, administrativnog primatelja ili upravitelja nad bilo kojom imovinom poslovnog kupca, te će pismeno obavijestiti unitedprint prije pokretanja bilo kojeg takvog postupka ili sklapanja bilo kakvog dobrovoljnog aranžmana ili sastava sa svojim vjerovnicima.

i) Unitedprint ima pravo dodijeliti i prenijeti sve ili bilo koje svoje pravo vlasništva i udjela u bilo kojem sporazumu između poslovnog kupca i Unitedprinta, proizvoda i svih iznosa koji mu pripadaju u vezi s proizvodima i o svakom takvom zadatku obavijestit će poslovnog kupca.

j) Dok se ne izvrši potpuno plaćanje, poslovni kupac će poduzimati sve potrebne mjere za zaštitu proizvoda, uključujući osiguranje od svih uobičajenih rizika, kod osiguravajućeg društva odobrenog od Unitedprint-a za punu zamjensku vrijednost proizvoda. Poslovni kupac osigurat će da se interes Unitedprinta zabilježi na bilo kojoj takvoj polici osiguranja i da se kopija police dostavi Unitedprintu pri njenom stvaranju.

k) Ako je bilo koji dio ove klauzule nezakonit ili postane nezakonit, nevaljan ili neprovediv prema zakonu bilo koje jurisdikcije, to neće utjecati ili umanjiti:

i) zakonitosti, valjanosti ili izvršnosti u toj nadležnosti bilo kojeg drugog dijela ovog sporazuma; ili

ii) zakonitost, valjanost ili izvršnost prema zakonu bilo koje druge jurisdikcije tog ili bilo kojeg drugog dijela ovog sporazuma


Članak 19. - Izjednačenje i ustupanje


(1) Sukladno članku 15. stavku 4. svi iznosi dužni prema ovom sporazumu bit će plaćeni u cijelosti bez ikakvog odbitka ili zadržavanja osim onog što je propisano zakonom i nijedna stranka neće imati pravo zatražiti bilo kakav kredit, poravnanje ili protutužbu protiv suprotne strane kako bi opravdao zadržavanje plaćanja bilo kojeg takvog iznosa u cijelosti ili djelomično.

(2) Unitedprint može u bilo kojem trenutku dodijeliti, prenijeti, naplatiti, podugovarati ili na bilo koji drugi način baviti se svim ili bilo kojim od svojih prava ili obveza iz Ugovora. Kupac ne može dodijeliti, prenijeti, naplatiti, podugovarati ili na bilo koji drugi način baviti se svim ili bilo kojim svojim pravima ili obvezama iz Ugovora bez prethodnog pismenog pristanka Unitedprinta.


Članak 20. Jamstvo


(1) Ako je kupac poslovni kupac:

a) Unitedprint jamči da će proizvodi prilikom isporuke i tijekom razdoblja od 3 mjeseca od isporuke da:

i) biti bez materijalnih nedostatakaii) U skladu s opisom navedenim u potvrdi narudžbe. Međutim, ovo jamstvo se ne odnosi na okolnosti opisane u odredbi (b);

b) Jamstvo iz klauzule (a) ne odnosi se na bilo koji nedostatak na proizvodima koji proizlazi iz:

i) poštenog trošenja;

ii) namjerne štete, abnormalno skladištenje ili rada, nesreća, nemar od strane kupca ili bilo koje treće strane;

iii) operation or use of the Products other than in accordance with the user instructions;

iv) Bilo kakve izmjene proizvoda od strane kupca ili treće strane; ili

v) bilo koje specifikacije ili upute koje nudi kupac, uključujući podatke o tisku.

c) Ako je kupac poslovni kupac i postoji kršenje gore navedenog jamstva, ako:

i) Kupac pismeno obavještava Unitedprint tijekom jamstvenog razdoblja u razumnom roku otkrića da neki ili svi proizvodi nisu u skladu s iznad navedenim jamstvom u odredbi (a);

ii) Kupac (ako to zatraži Unitedprint) vraća takvu robu na mjesto poslovanja Unitedprinta o trošku kupca iiii) Unitedprint ima razuman vremenski period za ispitivanje takvih proizvoda;

d) Unitedprint će, ako se uvjeri da je došlo do takvog kršenja, po vlastitoj želji popraviti ili zamijeniti neispravnu robu ili u cijelosti izvršiti povrat cijene neispravnih proizvoda, zajedno s razumnim troškovima isporuke koje je imao kupac.

e) Saglasnost Unitedprinta sa ovom klauzulom (c) predstavlja ekskluzivni pravni lijek kupca za kršenje jamstva iz klauzule (a).


(2) UKOLIKO JE KUPAC POTROŠAČ, KUPAC IMA PRAVA U VEZI S PROIZVODIMA KOJI SU NEISPRAVNI ILI NISU KAO OPISANO.


Članak 21. - Odgovornost


(1) Ako je kupac poslovni kupac:

a) Unitedprint isporučuje proizvode samo za internu upotrebu od strane kupčeve tvrtke, a kupac se slaže da neće koristiti proizvode u bilo koju svrhu ponovne prodaje.

b) Ništa u ovim uvjetima ne ograničava niti isključuje odgovornost Unitedprinta za:

i) smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom;

ii) prijevaru ili lažno predstavljanje;

iii) kršenje uvjeta iz članka 12. Zakona o prodaji robe iz 1979. godine (vlasništvo i tiho posjedovanje); ili

iv) neispravni proizvodi prema Zakonu o zaštiti potrošača iz 1987.

c) Podložno klauzuli (1) (b), Unitedprint ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran kupcu, bilo u Ugovoru, deliktu (uključujući nemar), kršenju zakonske dužnosti ili na bilo koji drugi način koji proizlazi iz Ugovora ili u vezi snjim za :

i) bilo koji gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili prihoda;

ii) gubitak ili oštećenje podataka, informacija ili softvera;

iii) gubitak poslovne mogućnosti;

iv) gubitak očekivane ušteđevine;

v) gubitak dobre volje; ilivi) bilo koji indirektan ili posljedični gubitak.

d) Podložno klauzuli (1) (b) i (c), ukupna odgovornost Unitedprint-a prema kupcu u vezi sa svim ostalim gubicima koji proizlaze iz Ugovora ili u vezi s njim, bilo u Ugovoru, deliktom (uključujući nemar), povredom zakonske dužnosti, ili na bilo koji drugi način, ni u kojem slučaju ne smije premašiti iznos jednak cijeni usluga.

e) Osim što je izričito navedeno u ovim uvjetima, Unitedprint ne daje nikakve izjave, jamstva ili obveze u vezi s uslugama (uključujući proizvode). Bilo koja izjava, uvjet ili jamstvo koji se podrazumijevaju ili uključuju u ove Uvjete zakonom, običajnim pravom ili na neki drugi način isključeni su u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Konkretno, Unitedprint neće biti odgovoran za osiguravanje da su bilo koji proizvodi prikladni za potrebe kupca. (2) AKO JE KUPAC POTROŠAČ:

a) Ako se Unitedprint ne pridržava ovih Uvjeta, Unitedprint je odgovoran za gubitak ili štetu koju kupac pretrpi, što je predvidljivi rezultat kršenja ovih Uvjeta ili našeg nemara, ali Unitedprint nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidiva. Gubitak ili oštećenje predvidivi su ako predstavljaju očitu posljedicu prekršaja Unitedprinta ili ako ih je kupac i unitedprint razmatrao u trenutku kad su sklopili Ugovor.

b) Unitedprint isporučuje proizvode samo za kućnu i privatnu upotrebu. Kupac se slaže da neće koristiti proizvod u komercijalne i poslovne svrhe ili za ponovnu prodaju, a Unitedprint ne snosi odgovornost za kupca za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

c) Unitedprint ni na koji način ne isključuje ili ograničava svoju odgovornost za:

i) smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom Unitedprint-a;

ii) prijevaru ili lažno predstavljanje;iii) svako kršenje uvjeta predviđenih odjeljkom 12. Zakona o prodaji robe iz 1979. (vlasništvo i tiho posjedovanje);

iv) svako kršenje uvjeta predviđenih odjeljcima 13 do 15 Zakona o prodaji robe iz 1979 (opis, zadovoljavajuća kvaliteta, podobnost za namjenu i uzorci); i

v) neispravne proizvode prema Zakonu o zaštiti potrošača iz 1987.


Članak 22. - Naknada za otkazane ili raskinute narudžbe povezane s prilagođenim proizvodima


(1) Ako je bilo koja strana otkazala ili raskinula narudžbu iz bilo kojeg razloga (osim zbog neizvršenje novčanih obaveza ili od strane Unitedprinta), tada će kupac platiti sljedeću naknadu Unitedprintu:

a) Ako je narudžba prilagođenog proizvoda raskinuta prije točke na kojoj Unitedprint postavlja narudžbu na tiskarskoj ploči („Spajanje“)Neto vrijednost narudžbe (cijena narudžbe s PDV-om, alibez troškova isporuke) Naknada (GBP) Do 20 GBP 4 GBP 20,01 do 425 GBP 12 GBP 425,01 i više GBP 20 b) ako je narudžba raskinuta nakon spajanja, puna neto vrijednost narudžbe.

(2) Kupac se slaže da je naknada koja se plaća prema ovom članku 22. pravedna i razumna i predstavlja stvarnu predprocjenu troškova koje će Unitedprint imati u slučaju otkazivanja ili raskida narudžbe.


Članak 23. - Vlasništvo nad tiskanim medijima, arhiviranje, autorska prava


(1) Unitedprint ima isključivo pravo vlasništva, autorskih prava i svih ostalih popratnih prava na tiskani medij proizveden i korišten za proizvodnju tiskovina.

(2) Otisci i probne kopije uništavaju se nakon šest mjeseci ako do tada nije primljen prigovor. Poslani podaci o tiskanju uništit će se nakon dovršetka izrade tiskanog materijala.

(3) Kupac će osigurati da ima sva prava na upotrebu, širenje i objavljivanje prenesenih podataka, posebno u pogledu tekstualnog i grafičkog materijala.

(4) Kupac će nadoknaditi svaki gubitak na jedinstvenom tisku koji proizlazi iz zahtjeva treće strane zbog kršenja prava industrijskog vlasništva i drugih prava koja proizlaze iz kupčevih specifikacija, isporučenog teksta ili slika. Kupac će nadoknaditi štetu Unitedprintu za svu odgovornost, troškove i izdatke nastale Unitedprintu kao rezultat takvih zahtjeva (bez obzira jesu li uspješni) od strane trećih strana.


Članak 24. - Povjerljivost


Stranke ne smiju trećim stranama učiniti dostupnima poslovne ili trgovinske tajne ili druge povjerljive podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa ili se daju drugoj strani. Ova zabrana ostaje na snazi i nakon raskida Ugovora.


Članak 25. - Završne odredbe


Ovaj Ugovor i svi drugi dokumenti ili materijali na koje se poziva (uključujući Odjeljak B) bit će podložni zakonima Engleske i Walesa. Tamo gde je kupac poslovni kupac, sudovi Engleske i Walesa imat će isključivu nadležnost u odnosu na sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora.


B. PODACI O KUPCU


U nastavku su navedene informacije o okolnostima vezanim uz formiranje Ugovora i njegovu provedbu na temelju narudžbenica i njihovog izvršenja.

Navedeni podaci dio su našeg Ugovora s Vama. Uvjeti ovoga sadržani su u Općim uvjetima za proizvodnju tiskanog materijala (OUP). Nakon predaje narudžbenice u privitka, u pdf formatu s potvrdom narudžbe, e-poštom ćete ponovno dobiti još jednu kopiju podataka o kupcu i OUP-u.

Stoga su vam ove informacije dostupne oflajn u bilo kojem trenutku nakon zaključenja Ugovora.

I. Podaci o dobavljaču

Dobavljač proizvoda na Infowerk.hr jeunitedprint.com UK Ltd Poštanska adresa:

Ulica: 16 Great Queen

London WC2B 5AH

Trgovački registar: England & Wales, tvrtka br. 5831720

PIBj: GB 135 5722 17

Kontakt podaci:

Servisni centarl: 018880474

Fax:

E-mail: [email protected]

Internet: Infowerk.hr


II. Informacije o pravu otkaza

Unitedprint prodaje personalizirani tiskani materijal proizveden prema specifikaciji kupca. Stoga nema pravo otkazati narudžbu u vezi s bilo kojim prilagođenim proizvodima.


III. Informacije o jamstvenim pravima

Pojedinosti o jamstvu potražite u teksu OUP-a. Proizvodi se moraju pregledati na očigledne nedostatke odmah nakon isporuke. Sve takve nedostatke potrebno je odmah prijaviti Unitedprint-u; U tu svrhu dovoljan je e-mail na [email protected]. Bez ikakvih jamstava u pogledu obaveza što se tiče kvalitete propisane zakonom, pružaju se u pogledu isporučenih proizvoda ili usluga.


VI. Informacije o dostupnosti ugovornih odredbi

Informacije o Vašoj narudžbi i osobne podatke pohranjujemo u svrhu obrade Ugovora. Podaci o svim pitanjima koja se odnose na formiranje Ugovora i njegovu provedbu. Podatke o vašoj narudžbi koje smo mi pohranili i kopija naših općih uvjeta, ponovno ćemo vam poslati e-poštom s potvrdom vaše narudžbe. Ovu e-poštu možete sačuvati na računalu kako bi Vam podaci bili dostupni u bilo kojem trenutku. Također možete pogledati detalje svoje narudžbe i svoje osobne podatke prijavom u naše područje za kupce u bilo kojem trenutku.


V. Postupak zaključenja UgovoraUgovor između Vas i Unitedprinta formira se time što dizajnirate proizvod prema Vašim zahtjevima na web stranici i pošaljete nam narudžbenicu (nakon pažljive provjere narudžbe). Ako primijetite bilo kakve pogreške, imate mogućnost promjene dizajna natrag kada dovršite narudžbu. Na to se izričito ukazuje kada potvrdite narudžbenicu klikom na gumb "Dovrši narudžbenicu".Naš primitak narudžbenice bit će vam potvrđen odmah nakon što je pošaljete. Međutim, Ugovor se ne zaključuje dok ne prihvatimo narudžbenicu i ne pošaljemo Vam potvrdu narudžbe e-poštom.Ako se naručeni posebni dizajn tehnički ne može tiskati, Unitedprint može odbiti prihvaćanje Vaše ponude i podnijeti protu-ponudu s tehnički izvedivom verzijom narudžbenice. U tom će se slučaju Ugovor sklopiti samo nakon prihvaćanja naše protuponude. Možete odbiti ovu protu-ponudu, u tom će slučaju vaša narudžba biti otkazana i dobit ćete povrat unaprijed plaćene cijene.

VI. Informacije o dostupnosti ugovornih odredbiInformacije o Vašoj narudžbi i osobne podatke pohranjujemo u svrhu obrade Ugovora. Podaci o svim pitanjima koja se odnose na formiranje Ugovora i njegovu provedbu. Podatke o vašoj narudžbi koje smo mi pohranili i kopija naših općih uvjeta, ponovno ćemo vam poslati e-poštom s potvrdom vaše narudžbe. Ovu e-poštu možete sačuvati na računalu kako bi Vam podaci bili dostupni u bilo kojem trenutku. Također možete pogledati detalje svoje narudžbe i svoje osobne podatke prijavom u naše područje za kupce u bilo kojem trenutku.

VII. Podaci o vašim podacimaOsobne podatke koje dajete koristimo u svrhu naručivanja proizvoda (npr. Ime, adresa, podaci o plaćanju) samo za izvršenje i obradu Ugovora. Kada je narudžba poslana, ona se obrađuje putem naše matične tvrtke, unitedprint.com SE, Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul, koja je inkorporirana i registrirana u trgovačkom registru kod lokalnog suda Dresden (Njemačka) s HRB 19128, i zato u tu svrhu prosljeđujemo detalje navedene tijekom narudžbe na unitedprint.com SE. Vaša adresa i podaci za kontakt podijelit će se s bilo kojom kurirskom tvrtkom koju koristimo za isporuku proizvoda. Također, možemo pružiti informacije o Vama agencijama za kreditne reference (vidi članak 5. OUP-a). Ako ubuduće ne želite biti informirani o novim proizvodima i ostalim inovacijama u našem asortimanu, to možete odrediti tijekom registracije ili prilikom promjene korisničkog profila. Također, imate priliku pristupiti podacima koje imamo o vama, izmijeniti ih ili ih izbrisati. To ne podrazumijeva dodatne troškove koji prelaze ono što vaš davatelj usluga naplaćuje za slanje e-pošte. Kao subjekt podataka prema Zakonu o zaštiti podataka iz 1998. godine imate pravo prigovoriti tome da se vaši podaci koriste ili prenose u svrhu oglašavanja (indikator bloka). Također postoji pravo na otkrivanje podataka, a pod određenim okolnostima pravo na izmjenu, blokiranje i brisanje vaših podataka pohranjenih u jednoj od naših datoteka.

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka gospodinu Sebastianu Kraski.


unitedprint.com UK Ltd.

Dr. Sebastian Kraska

Ulica: 16 Great Queen

London WC2B 5AH

Servisni centarl: 018880474

E-mail: [email protected]


VIII. Čuvanje ovih podataka o kupcu

Ove podatke o kupcu možete trajno pohraniti i u bilo kojem trenutku pregledavati datoteku oflajn. Za otvaranje datoteke potreban vam je samo softver koji može čitati tekstualne datoteke.

IX. Pristanak na Opće uvjete poslovanjaPročitao sam i razumijeo Opće uvjete i pristajem na njihovu primjenu.


Posljednja izmjena: 25. siječnja 2016.


Obrazac za otkazivanje


Za: unitedprint.com UK Ltd.


Poštanska adresa: Ulica 16 Great Queen

London WC2B 5AH


Adresa e-pošte: [email protected]


Ja / Mi [*] ovim obavještavamo da Ja / Mi [*] otkazujemo svoj / naš [*] Ugovor o prodaji sljedeće


robe / za


pružanje sljedeće usluge [*],(Detalji narudžbe:)
Naručeno / primljeno [*]:
Ime potrošača:
Adresa potrošača:
Potpis potrošača

(samo ako je ovaj obrazac u fizičkoj formi)Datum:[*] Brisati prema potrebi