Dataskydd

00
Logga in

Webbplats-integritetsskyddspolicy och tillika information till berörda enligt artikel 13 och artikel 14 EU- uppgiftsskyddsförordning

Allmänna uppgifter

Uppgifter om ansvarigt ställe

Företag: unitedprint.com Sverige AB

Juridisk representant: Ali Bazooband

Adress: Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö

Kontaktdata dataskyddsombud: [email protected]


Allmänna databearbetningsinformationer

Berörda uppgifter:

Personrelaterade uppgifter samlas endast om du meddela oss dessa självmant. Därutöver samlas inga personrelaterade uppgifter in. En bearbetning av dina personrelaterade uppgifter utöver den lagstadda ramen sker endast på basis av ditt uttryckliga godkännande.

Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande.

Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning.

Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare.

Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av övervägande intresse.

Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.

Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda arkiveringsplikten och är i regel 10 år.


Specifika uppgifter om webbplatsen

Användning av ett nyhetsbrev

II samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev meddelar du oss din e-postadress samt valfritt ytterligare uppgifter. Dessa uppgifter används uteslutet för att tillsända dig nyhetsbrevet. Dina vid prenumerationen av nyhetsbrevet lämnade uppgifter sparas hos oss tills du avbeställer nyhetsbrevet igen. En avbeställning kan ske när som helst med den därför avsedda länken på nyhetsbrevet eller genom ett motsvarande meddelande till oss. Med avbeställningen motsäger du användningen av din e-postadress.

Din e-postadress som vi får i samband med köpet av en vara eller en tjänst använder vi därutöver uteslutet för direktreklam i form av vårt nyhetsbrev för egna liknande varor eller tjänster som de av dig beställda, om du inte har motsagt dig denna användning. Du kan motsäga dig användningen av din e-postadress när som helst utan att det uppstår kostnader annat en telekommunikationsavgifter enligt bastariffen. Din motsägelse (och därmed avbeställning av vårt nyhetsbrev) kan ske genom lämpligt meddelande till vår e-postadress (se impressum).


Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. („Google“). Google Analytics använder s.k. „Cookies“, textfiler som sparas på din dator och som tillåter en analys hur du använder webbplatsen. Den av cookien skapade informationen om hur du använder denna webbplats överförs i regel till en server från Google i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kortas inom medlemsstater av den Europeiska Unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet din IP-adress av Google innan. Bara i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server från Google och kortas där. På uppdrag av denna webbplatsens ägare kommer Google att använda denna information för att utvärdera webbplatsens användning, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster åt webbplatsen ägare i samband med webbplats- och Internetanvändningen. Den inom ramen för Google Analytics från din webbläsare överförda IP-adress kommer inte att samköras med andra data från Google. Du kan blockera lagringen av cookies med en motsvarande inställning på din webbläsare; vi vill dock påpeka att i så fall kanske inte alla funktioner på denna webbplats kan utnyttjas fullt ut. Du kan dessutom blockera registreringen av från cookien skapade uppgifter om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) hos Google samt bearbetningen av dessa uppgifter genom Google, genom att ladda ner och installera den under följande Länk tillgängliga Browser-Plugin. Med tanke på diskussionen om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget „_anonymizeIp()“ och därför IP-adresser endast vidarebearbetas avkortade för att utesluta en direkt personkoppling. SFramförallt för webbläsare på mobila enheter vänligen klicka på denna Länk, för att blockera den anonymiserade registrering genom Google Analytics på denna webbplats för din webbläsare i framtiden genom en s.k. „Opt-Out-Cookies“ .


Google AdWords Conversion Tracking

Denna webbplats använder Google AdWords Conversion Tracking en webbanalystjänst av Google Inc. („Google“). Även Google AdWords Conversion Tracking använder s.k. „Cookies“, textfiler som sparas på din dator och som tillåter en analys hur du använder webbplatsen. Den av cookien skapade informationen om hur du använder denna webbplats överförs till en server från Google i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera webbplatsens användning, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster i samband med webbplats- och Internetanvändningen. Google kommer eventuellt även att vidarebefordra dessa informationer till tredje part om lagen så kräver eller om tredje part bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google komme runder inga omständigheter att samköra dessa data med andra data från Google. Du kan generellt förhindra användningen av cookies om du i din webbläsare blockerar lagringen av cookies.


Facebook Like knappen

Denna webbplats använder Social Plugins från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (följande kallad „Facebook“). Om du besöker sidor som innehåller en sådan Plugin, överförs automatiskt uppgifter om dit besöksbeteende till Facebooks servrar. Webbplatsens ägare har inget inflytande på typ och omfattning av de insamlade och till Facebook överförda uppgifter. Är du inloggad på Facebook, kan Facebook tillordnar besöket till ditt Facebook-konto. Ytterligare informationer om sekretesskydd på Facebook hittar du under http://www.facebook.com/policy.php.


Google +1 knappen

Denna webbplats använder Social Plugins från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (följande kallad „Google“). Om du besöker sidor som innehåller en sådan Plugin, överförs automatiskt uppgifter om dit besöksbeteende till Googles servrar. Webbplatsens ägare har inget inflytande på typ och omfattning av de insamlade och till Google överförda uppgifter. Är du inloggad på Google, kan Google tillordnar besöket till ditt Google-konto. Ytterligare informationer om sekretesskydd på Google +1 knappen hittar du under http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Twitter Button

Denna webbplats använder Social Plugins från Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (följande kallad „Twitter“). Om du besöker sidor som innehåller en sådan Plugin, kan uppgifter om dit besöksbeteende överföras automatiskt till servrar från Twitter. Webbplatsens ägare har inget inflytande på typ och omfattning av de insamlade och till Twitter överförda uppgifter. Är du inloggad på Twitter, kan Twitter tillordnar besöket till ditt Twitter-konto. Ytterligare informationer om sekretesskydd på Twitter hittar du under https://twitter.com/privacy.


Användning av egna „Cookies“

Denna webbplats använder egna „Cookies“, för att öka användarvänligheten („Cookies“ är textfiler som skickas från webbservern till användarens webbläsare och lagras där för senare avrop). Du kan generellt förhindra användningen av cookies om du i din webbläsare blockerar lagringen av cookies. Detta kan dock leda till en begränsad funktionalitet.


Uppgifter om ytterligare databearbetningsprocesser

Specifika uppgifter om ansökningsprocessen

Berörda uppgifter: Ansökningsuppgifter

Bearbetningssyfte: Genomföra ansökningsprocessen

Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning.

Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting.

Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av övervägande intresse, bl.a. kunder och intressenter inom ramen av ett kundbesök.

Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.

Varaktighet av datalagringen: Ansökningsuppgifter raderas i regel inom tre månader efter beslutets meddelande, såvitt inte inom ramen för upptagning i en kandidatpool ett godkännande för en längre datalagring föreligger.


Specifika uppgifter för bearbetning av kund-/intressentuppgifter

Berörda uppgifter: För kontraktsgenomförandet lämnade uppgifter; eventuellt ytterligare uppgifter för bearbetning baserade på ditt uttryckliga godkännande.

Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande, bl.a. offerter, uppdrag, försäljning och fakturering, kvalitetssäkring

Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning

Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting, för skeppning, transport och logistik, tjänsteleverantörer för tryck och utskick av information.

Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av övervägande intresse, bl.a. för kreditupplysning vid fakturainköp, för elektronisk försändelse av informationer, i kvalitetssäkringssyften.

Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.

Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda arkiveringsplikten och är i regel 10 år.


Specifika uppgifter om bearbetning av personaluppgifter

Berörda uppgifter: För kontraktsgenomförandet lämnade uppgifter; eventuellt ytterligare uppgifter för bearbetning baserade på ditt uttryckliga godkännande.

Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande inom ramen av anställningsförhållandet

Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning, bl.a. skatteverket, försäkringskassan, fackföreningen

Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting, för löneavräkningar, resekostnadsavräkningar, försäkringsersättningar, bilanvändning.

Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av övervägande intresse, bl.a. för kundbesök, för försäkringsersättningar,

Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.

Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda arkiveringsplikten och är i regel 10 år.


Specifika uppgifter för bearbetning av leverantörsuppgifter

Berörda uppgifter: För kontraktsgenomförandet lämnade uppgifter; eventuellt ytterligare uppgifter för bearbetning baserade på ditt uttryckliga godkännande.

Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande, bl.a. förfrågningar, inköp, kvalitetssäkring

Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning, bl.a. skatteverket, tullen

Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting, bokföring, betalningshantering

Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av övervägande intresse.

Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare utanför den Europeiska Unionen vara inblandade, bl.a. e-postleverantörer [.

Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda arkiveringsplikten och är i regel 10 år.


Ytterligare informationer och kontakter

Därutöver kan du alltid göra din rätt gällande angående upplysning, rättelse eller borttagning eller på begränsning av bearbetning eller tillvaratagande av din rätt att överklaga bearbetningen samt rätten till uppgifternas portabilitet. Här hittar du möjligheten att kontakta oss per e-post eller brev. Därutöver har du rätt att kontakta dataskyddstillsynsmyndigheten vid klagomål.

Dataskydd