Ochrana dat

00
Přihlásit se

Prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách a zároveň informování subjektů údajů podle článku 13 a článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Všeobecné údaje

Údaje o správci

Firma: unitedprint.com Česko s.r.o.

Zákonní zástupci: Ali Bazooband

Adresa: International Business Center, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: [email protected]


Všeobecné informace o zpracování

Údaje o subjektu údajů:

Osobní údaje jsou shromažďovány, jen pokud nám je vy sami sdělíte. Kromě nich nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Zpracování vašich osobních údajů, které je nad rámec dosahu zákonných případů uděleného souhlasu, probíhá jen na základě vašeho výslovného souhlasu.

Účel zpracování: Uskutečnění smlouvy.

Kategorie příjemců: Orgány veřejné moci při existenci právních předpisů, které mají přednost.

Externí poskytovatelé služeb nebo ostatní dodavatelé.

Další externí subjekty, pokud subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je předávání údajů přípustné z titulu převažujícího zájmu.

Předávání osobních údajů do jiných zemí: V rámci uskutečnění smlouvy je možné, že budou využiti rovněž zpracovatelé zakázek mimo území Evropské unie.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí podle zákonných povinností archivace a činí zpravidla 10 let.


Specifické údaje týkající se internetové stránky

Použití newsletteru

Během registrace k odběru našeho newsletteru nám sdělujete svou e-mailovou adresu a volitelně další osobní údaje. Tyto údaje používáme výhradně za účelem zasílání newsletteru. Vaše osobní údaje zadané při přihlášení se k odběru newsletteru u nás zůstávají uloženy do doby, než u nás zase odběr newsletteru zrušíte. Zrušit odběr newsletteru je kdykoliv možné pomocí k tomu určeného odkazu, který je součástí newsletteru, anebo příslušným sdělením zaslaným k našim rukám. Zrušením odběru newsletteru vznášíte námitku proti použití vaší e-mailové adresy.

Vaše e-mailová adresa, kterou obdržíme v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, využíváme kromě toho výhradně pro přímý marketing formou našeho newsletteru pro vlastní zboží nebo služby podobné těm, které jste si objednali, pakliže jste proti takovému použití nevznesli námitku. Vznést námitku proti použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv, aniž by tím vznikly jakékoliv jiné náklady než náklady za přenos podle základních tarifů. Vznést námitku (a tím zrušit odběr našeho newsletteru) můžete příslušným oznámením zaslaným na naši e-mailovou adresu (viz Impressum).


Použití Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analyzovat vaše použití této internetové stránky. Informace o vašem použití této internetové stránky získané díky souborům cookie jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivování anonymizace IP adresy na této internetové stránce je ovšem v rámci členských zemí Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru nejdříve vaše IP adresa společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je posílána na server společnosti Google v USA úplná IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky používá Google tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání internetové stránky, sestavení reportů o aktivitách na internetové stránce a za účelem poskytnutí dalších služeb ve vztahu k provozovateli internetové stránky, které souvisejí s použitím internetové stránky a internetu. IP adresu předanou vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nespojuje Google s jinými údaji. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získávaných souborem cookie a týkajících se použití této internetové stránky (vč. vaší IP adresy) u společnosti Google stejně tak jako zpracování těchto údajů společností Google tím, že si na tomto odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče. Co se týká diskuse o použití nástrojů analýzy s úplnými IP adresami, chtěli bychom upozornit na to, že tato internetová stránka používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“, a proto se IP adresy zpracovávají dále jen ve zkráceném tvaru, aby se vyloučila přímá spojitost s konkrétní osobou. Speciálně pro prohlížeče na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, chcete-li do budoucna zamezit anonymizovanému získávání údajů službou Google Analytics na této internetové stránce pro svůj prohlížeč pomocí takzvaného „cookie opt-out“.


Google AdWords Conversion Tracking

Tato internetová stránka používá Google AdWords Conversion Tracking, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google AdWords Conversion Tracking používá rovněž soubory „cookies“, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analyzovat vaše použití této internetové stránky. Informace získané díky souborům cookie o vašem používání této internetové stránky jsou odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google používá tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání internetové stránky, sestavení reportů o aktivitách na internetové stránce a za účelem poskytnutí dalších služeb, které souvisejí s použitím internetové stránky a internetu. Google předává tyto informace rovněž třetím osobám, pakliže je to předepsáno zákonem anebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření společnosti Google. Google v žádném případě nespojuje tyto údaje s jinými údaji společnosti Google. Použití souborů cookies můžete obecně zabránit tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání souborů cookies.


Tlačítko Like (To se mi líbí) na Facebooku

Tato internetová stránka používá sociální pluginy společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Pokud vyvoláte stránky, které obsahují tento plugin, jsou automaticky na server společnosti Facebook odesílány údaje o vašem chování během návštěvy těchto stránek. Provozovatel internetové stránky nemá vliv na způsob a rozsah shromažďovaných a společnosti Facebook předávaných údajů. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu vašemu facebookovému účtu. Další informace o ochraně osobních údajů na Facebooku najdete na http://www.facebook.com/policy.php.


Tlačítko Google +1

Tato internetová stránka používá sociální pluginy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Pokud vyvoláte stránky, které obsahují tento plugin, mohou být automaticky na server společnosti Google odesílány údaje o vašem chování během návštěvy těchto stránek. Provozovatel internetové stránky nemá vliv na způsob a rozsah shromažďovaných a společnosti Google předávaných údajů. Pokud jste přihlášeni u Googlu, může Google přiřadit návštěvu vašemu účtu na Googlu. Další informace o ochraně osobních údajů na tlačítku Google +1 najdete na http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Tlačítko Twitter

Tato internetová stránka používá sociální pluginy společnosti Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“). Pokud vyvoláte stránky, které obsahují tento plugin, mohou být automaticky na server společnosti Twitter odesílány údaje o vašem chování během návštěvy těchto stránek. Provozovatel internetové stránky nemá vliv na způsob a rozsah shromažďovaných a společnosti Twitter předávaných údajů. Pokud jste přihlášeni na Twitteru, může Twitter přiřadit návštěvu vašemu účtu na Twitteru. Další informace o ochraně osobních údajů na Twitteru najdete na https://twitter.com/privacy.


Použití vlastních souborů „cookies“

Tato internetová stránka používá vlastní soubory „cookies“, a to za účelem vylepšení funkčnosti stránky z hlediska uživatele („cookies“ jsou datové soubory, které posílá internetový server prohlížeči uživatele a které tam jsou uloženy pro příští vyvolání stránky). Použití souborů „cookies“ můžete obecně zabránit tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání souborů „cookies“. To však může vést k omezení funkcí na internetové stránce.


Údaje o dalším způsobu zpracování osobních údajů

Specifické údaje pro výběrové řízení uchazečů na pracovní pozici

Údaje o subjektu údajů: Údaje pro výběrové řízení na pracovní pozici

Účel zpracování: Uskutečnění výběrového řízení

Kategorie příjemců: Orgány veřejné moci při existenci právních předpisů, které mají přednost.

Externí poskytovatelé služeb nebo ostatní dodavatelé, mj. za účelem zpracování údajů a hostingu. Další externí subjekty, pokud subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je přípustné předávání údajů z titulu převažujícího zájmu, mj. zákazníci a zájemci v rámci akvizice zakázek.

Předávání osobních údajů do jiných zemí: V rámci uskutečnění smlouvy je možné, že budou využiti rovněž zpracovatelé zakázek mimo území Evropské unie.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Údaje pro potřeby výběrového řízení jsou po sdělení rozhodnutí o výsledku výběrového řízení zpravidla do tří měsíců smazány, chybí-li souhlas s delší dobou archivace těchto údajů za účelem zařazení do evidence uchazečů.


Specifické údaje týkající se zpracování údajů o zákaznících/zájemcích

Údaje o subjektu údajů: Údaje sdělené za účelem uskutečnění smlouvy; popř. tento rámec přesahující údaje za účelem zpracování na základě vašeho výslovného souhlasu.

Účel zpracování: Uskutečnění smlouvy, mj. nabídek, zakázek, prodeje a vystavení faktury, zajištění kvality

Kategorie příjemců: Orgány veřejné moci při existenci právních předpisů, které mají přednost.

Externí poskytovatelé služeb nebo ostatní dodavatelé, mj. za účelem zpracování údajů a hostingu, pro potřeby odeslání zásilky, přepravy a logistiky, poskytovatelé za účelem vytištění a rozesílání informací.

Další externí subjekty, pokud subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je přípustné předávání údajů z titulu převažujícího zájmu, mj. za účelem zjištění informace o bonitě při koupi na fakturu, za účelem elektronického zasílání informací, za účelem zajišťování kvality.

Předávání osobních údajů do jiných zemí: V rámci uskutečnění smlouvy je možné, že budou využiti rovněž zpracovatelé zakázek mimo území Evropské unie.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí podle zákonných povinností archivace a činí zpravidla 10 let.


Specifické údaje týkající se zpracování údajů o zaměstnancích

Údaje o subjektu údajů: Údaje sdělené za účelem uskutečnění smlouvy; popř. tento rámec přesahující údaje za účelem zpracování na základě vašeho výslovného souhlasu.

Účel zpracování: Uskutečnění smlouvy v rámci zaměstnaneckého poměru.

Kategorie příjemců: Orgány veřejné moci při existenci právních předpisů, které mají přednost, mj. finanční úřad, pojišťovny sociálního zabezpečení, profesní společnosti. Externí poskytovatelé služeb nebo ostatní dodavatelé, mj. za účelem zpracování údajů a hostingu, za účelem vyúčtování mzdy, vyúčtování cestovních výloh, pojistných plnění, využití vozidel. Další externí subjekty, pokud subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je přípustné předávání údajů z titulu převažujícího zájmu, mj. za účelem akvizice zakázek, pojistných plnění,

Předávání osobních údajů do jiných zemí: V rámci uskutečnění smlouvy je možné, že budou využiti rovněž zpracovatelé zakázek mimo území Evropské unie.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí podle zákonných povinností archivace a činí zpravidla 10 let.


Specifické údaje týk ající se zpracování údajů o dodavatelích

Údaje o subjektu údajů: Údaje sdělené za účelem uskutečnění smlouvy; popř. tento rámec přesahující údaje za účelem zpracování na základě vašeho výslovného souhlasu.

Účel zpracování: Uskutečnění smlouvy, mj. poptávky, nákup, zajištění kvality

Kategorie příjemců: Orgány veřejné moci při existenci právních předpisů, které mají přednost, mj. finanční úřad, clo

Externí poskytovatelé služeb nebo ostatní dodavatelé, mj. za účelem zpracování údajů a hostingu, účetnictví, realizace plateb

Další externí subjekty, pokud subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je předávání údajů přípustné z titulu převažujícího zájmu.

Předávání osobních údajů do jiných zemí: V rámci uskutečnění smlouvy je možné, že budou využiti rovněž zpracovatelé zakázek mimo území Evropské unie, mj. poskytovatelé elektronické pošty.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí podle zákonných povinností archivace a činí zpravidla 10 let.


Další informace a kontakty

Kromě toho můžete kdykoliv uplatnit své právo být informován o zpracování svých údajů, právo na opravu nebo výmaz anebo na omezení zpracování údajů nebo uplatnit právo na vznesení námitky proti zpracování a dále právo na přenositelnost údajů. Zde najdete možnost, jak nás kontaktovat e-mailem nebo dopisem. V případě stížností máte dále právo obrátit se na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.